กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
มอบรางวัลผู้ประกอบการ e-Commerce ดีเด่น

วันที่ 26 มิ.ย. 2558

นายวิชัย โภชนกิจ รองธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce ดีเด่นในด้านต่างๆ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2558 เพื่อประกาศเกียรติคุณที่ดำเนินธุรกิจ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างโอกาสทางการตลาดและความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ณ ห้อง Convention Hall สถานีโทรทัศน์ TPBS เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th