กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
 
 
ข่าว >> ภาพกิจกรรม
ระบบจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์          นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้ระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 30618 ชั้น 6 สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์
 
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
สำนักต่างๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556