กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม EEC Business Drive 2019 (Car Rally) ในวันที่ 12-13 กันยายน 2562
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ทรัพย์อิงสิทธิ เข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนธุรกิจไทย" วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 -16.00 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ" วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
x
อ่านทั้งหมด     
คู่มือทำธุรกิจ >> บริการข้อมูล >> การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับร้านค้าออนไลน์ /DBD Registered / DBD Verified)


 

อ่านรายละเอียด/ดาว์นโหลดแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่ 
http://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=373
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2547 4446-7  e-Mail : regis_c@dbd.go.th
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ)
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
การให้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered)
 
*เครื่องหมาย DBD Registered  
           เพื่อยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถขอรับเครื่องหมาย DBD Registered เพื่อติดตั้งที่ร้านค้าออนไลน์ หลักฐานที่ใช้  ประกอบด้วย (1) สำเนาแบบ พ.ค. 0403  และ (2) สำเนาเอกสารแนบแบบ ท.พ. ที่ใช้ในคราวยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
 
สถานที่ขอเครื่องหมาย
- สมัครออนไลน์ผ่าน www.trustmarkthai.com
- กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ)
  โทร 0-2547-5959-60
  โทรสาร 0-2547-5973
 
 

 

 

 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.trustmarkthai.com
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ประกอบพาณิชยกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการขอใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
 
 
 
* เครื่องหมาย DBD Verified        
 
การให้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Verified)
เพื่อรับรองมาตรฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอเครื่องหมายฯ ผ่านหน้า
เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการที่จะได้รับ
เครื่องหมายฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านหลักเกณฑ์ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวได้อ้างอิงจากมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นสากล และยอมรับอย่าง
แพร่หลาย
 
ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.trustmarkthai.com
 
 
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โทร. 0 2547-5959-61
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th