กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
 
 
ข่าว >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ครั้งที่ 2 (17/02/2560)
x
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดใน/ต่างประเทศและการเจรจาธุรกิจ โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี 2560 ครั้งที่ 3 (15/02/2560)
x
ประกาศร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) จ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 6 (31/01/2560)
x
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเชื่อมโยงเครือข่ายค้าส่งค้าปลีกไทย สู่ CLMMV (26/01/2560)
x
ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR โครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ครั้งที่ 2 (25/01/2560)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 6 (10/02/2560)
x
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/02/2560)
x
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเชื่อมโยงเครือข่ายค้าส่ง้าปลีกไทย สู่ CLMMV ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ปรีงบประมาณ 2560 (02/02/2560)
x
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทย เข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) (25/01/2560)
x
ประกาศยกเลิกการจ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดใน/ต่างประเทศและการเจรจาธุรกิจ โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี 2560 ครั้งที่ 2 (19/01/2560)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูล (12/09/2559)
x
ประกาศจำหน่วยเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 (08/04/2559)
x
ประกาศยกเลิกประกวดราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 (28/03/2559)
x
ประกาศราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 (03/03/2559)
x
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มีได้ใช้ประโยนช์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11779 กิโลกรัม (19/02/2559)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้า ภายใต้โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (17/02/2560)
x
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้างโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของระบบให้บริการรับงบการเงิน ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/02/2560)
x
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand Online Mega Sale ๒๐๑๗ ภายใต้ โครงการขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce (02/02/2560)
x
ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (23/01/2560)
x
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 6 (20/01/2560)
x
อ่านทั้งหมด     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2560 (09/02/2560)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559 (11/01/2560)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559 (08/12/2559)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2559 (04/11/2559)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2559 (11/10/2559)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศราคากลาง
ราคากลางโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ครั้งที่ 2 (17/02/2560)
x
ราคากลางจ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดใน/ต่างประเทศและการเจรจาธุรกิจ โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี 2560 ครั้งที่ 3 (15/02/2560)
x
ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 และ 3 รวม 2 แห่ง (09/02/2560)
x
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาศักยภาพ e-Commerce ภายใต้โครงการขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce (08/02/2560)
x
ราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 6 (31/01/2560)
x
     
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556