กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 25-วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเชียงแสน โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ข้อพึงระวังและประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการนำส่ง DBD-e-Filing เวอร์ชั่นใหม่" ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
สัมมนาปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน เรื่อง "ไต่สวนให้รู้ วินิจฉัยให้ชัด ผู้บังคับไม่ถูกคัดค้าน" วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง Sapphire room ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ
x
     
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว (25/12/2561)
x
ร่างประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/12/2561)
x
ร่างประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) (11/12/2561)
x
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ ๘ ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (26/11/2561)
x
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดและรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP Select เชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/11/2561)
x
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใบสั่งจ้างลูกจ้างเหมา จำนวน 4 ราย (11/01/2562)
x
ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๗,๖๕๐ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (10/01/2562)
x
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/01/2562)
x
ประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง 8/1/2562 (1) (08/01/2562)
x
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/01/2562)
x
     
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 22,050 กิโลกรัม (03/09/2561)
x
ยกเลิกการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม (01/08/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 7 คัน โดยวิธีประมูล (19/06/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง (29/03/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูล (12/09/2559)
x
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 7,650 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (18/01/2562)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษา ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นง-๙๓๔๖ นบ (18/01/2562)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพือลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ ๕๐ (นอมินี) ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ระหว่างวันที ๒๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ (17/01/2562)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วุฒิบัตรและปกวุฒิบัตรสำหรับกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๒ (17/01/2562)
x
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๑ ลูก และยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๔๘ นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/01/2562)
x
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (14/01/2562)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 (08/01/2562)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 (10/8/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 (11/12/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 (30/11/2561)
x
     
ประกาศราคากลาง
ราคากลางกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๗,๖๕๐ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (10/01/2562)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างโครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว (25/12/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการพัฒนาระบบสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทัล (17/12/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) (11/12/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างกิจกรรมนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน OTOP City 2018 โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP Select (06/12/2561)
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th