กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวังพร้อม Update ภาษีปี 2562" ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการใช้ Facebook Ads & Youtube Ads” วันที่ 7 และ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
x
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสัมมนาหัวข้อ "โฆษณาอย่างไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย" วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
อ่านทั้งหมด     
ร้านค้าส่ง-ปลีกไทยที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งตามพื้นที่
รายชื่อชาวนาที่ขายข้าว


 

รายชื่อชาวนาที่ขายข้าว

ลำดับ
ประเภทข้าว
ชื่อผู้ติดต่อ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
1 ข้าวสารเหนียวเขาวง ข้าวกล้องเหนียวเขาวง กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลคุ้มเก่า กาฬสินธุ์ 089-8432241  
2 ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด กำแพงเพชร 089-0751628  
3 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวมะลินิลสุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกุล่มเกษตรกรปลูกข้าว
อินทรีย์สามสวน
ชัยภูมิ 087-0104653  
4 ข้าวหอมมะลิ กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนกระสัง นครราชสีมา 085-7657399  
5 ข้าวหอมมะลิ คุณอดิสร บุรีรัมย์ 061-8847722  
6 ข้าวหอมมะลิ คุณวิไลพร บุรีรัมย์ 083-4651677  
7   คุณดวงใจ บุรีรัมย์ 087-8718086 alisa11129
8   คุณสุธี บุรีรัมย์ 088-3563772  
9   คุณเขมจิรา บุรีรัมย์   kemjira2252
10   คุณชนิดา บุรีรัมย์ 081-5794578 0815794578
11 ข้าวไรซ์เบอรี่ / ข้าวหอมมะลิ กลุ่มชาวนาเซาะกราว บุรีรัมย์ 099-4611924 0851053417
12   คุณณัฐพงศ์ บุรีรัมย์ 082-1391-751  
13 ข้าวหอมมะลิ คุณต่อ บุรีรัมย์ 086-0271163 pentorwunwun
14 ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว พะเยา 082-8957321  
15 ข้าวกล้องลืมผัว ข้าวกล้องก่ำล้านนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ พะเยา 081-7407822  
16 ข้าวสังข์หยด
ข้าวซ้อมมือ
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ พัทลุง 081-0989686  
17 ข้าวสังข์หยดพัทลุง กลุ่มวิสาหกิจบ้านเขากลาง พัทลุง 087-2866446  
18 ข้าวกล้องเหนียวดำ ข้าวกล้องข้าวดี วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชและแปรรูปแก่งบางระจัน เพชรบูรณ์ 096-5565854  
19 ข้าวไร่ลืมผัว ข้าวกล้องงอก 3 สี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรข้าวไร่บ้านเล่าลือ เพชรบูรณ์ 087-8389660  
20 ข้าวหอมมะลิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อย มหาสารคาม 083-5635072  
21 ข้าวกล้องมะลิ ข้าวขาวดอกมะลิ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม ยโสธร 085-2227553  
22 ข้าวหอมมะลิ กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสี่ยวน้อย14 ร้อยเอ็ด 086-1286819  
23 ข้าวกล้อง ข้าวขาวหอมมะลิ สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 081-7083259  
24 ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวขาวหอมมะลิ กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ ร้อยเอ็ด 080-7673562  
25 ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวขาวหอมมะลิ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ตำบลผักไหม ศรีสะเกษ 081-5793108  
26 ข้าวหอมมะลิ ศูนย์ส่งเสริมขยายพันธุ์ข้าวตำบลหนองแก ศรีสะเกษ 085-2492575  
27 ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลินิล วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนอุ่มแสง ศรีสะเกษ 082-3685152  
28 ข้าวเพาะงอกเจ้า ข้าวเพาะงอกเหนียว วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี
บ้านนาบ่อ
สกลนคร 086-0151104  
29 ข้าวกล้องมะลิ ข้าวฮางงอกมะลิ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบะหว้า สกลนคร 081-0498525  
30 ข้าวฮางงอก ข้าวฮางเหนียว วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา สกลนคร 085-7601517  
31 ข้าวอัลฮัมฮ์ ข้าวหอมปทุมธานี 1 กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกตรี สตูล 091-9809224  
32 ข้าวขาว ข้าวกล้อง กลุ่มข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ สระบุรี 095-5973468  
33 ข้าวกล้องมะลิแดง ข้าวซ้อมมือ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือก
บ้านทัพไทย
สุรินทร์ 062-2351776  
34 ข้าวขาว ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิบ้านยะสุข 4 สุรินทร์ 088-1144987  
35 ข้าวมะลิ 105 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีบ้านบ่อแก สุรินทร์ 082-1348562  
36 ข้าวหอมมะลิขัดขาว ข้าวกล้องหอมมะลิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 40 สุรินทร์ 081-3128338  
37 ข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านสุขสำราญ หนองบัวลำภู 087-8536957  
38 ข้าวกล้อง , ข้าวสาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์บ
้านหนองแว่น
อุทัยธานี 089-9612660  
39 ข้าวขาวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวกล้องมะลิอินทรีย์ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุ่มน้ำโขง อุบลราชธานี 081-4318946  
40 ข้าวเขาวง คุณไพวรรณ์ กาฬสินธุ์ 092-5408694  
41 ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องงอก วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ข้าวอินทรีย์ นครพนม 087-9465712  
42 ข้าวหอมมะลิ ไรซ์เบอร์รี่ วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน นครพนม 087-8555861  
43 ข้าวหอมมะลิ ไรซ์เบอร์รี่ วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอดยอดชาด นครพนม 082-8555360  
44 ข้าวหอมมะลิ กลุ่มเกษตรกรโรงเรียนชาวนาบ้านพิมาน นครพนม 089-5708652  
45 ข้าวหอมมะลิ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวกล้องงอกบ้านฝั่งแดง นครพนม 097-0578255  
46 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ คุณลำพูน กลุ่มข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 087-7208580  
47 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ คุณอดุลย์ กลุ่มวิสาหกิจรวมใจไร้สารพิษโนนค้อทุ่ง อำนาจเจริญ 085-6136985  
48 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ คุณอัมศิลป์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีไก่คำ อำนาจเจริญ 081-3935928  
49 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ คุณวันนา กลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตำบลห้วยไร่ อำนาจเจริญ 085-4108152  
50 ข้าวหอมมะลิ คุณอธิปพัฒน์ อำนาจเจริญ 081-7714524  
51 ข้าวกล้องสังข์หยด ไรซ์เบอร์รี หอมนิล
หอมปทุม ข้าวสามสี และสี่ข้าวกษัตริย์
คุณสถิตย์ วิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตร พัทลุง 080-5241698  
52 ข้าวหอมมะลิ 105
กข 15 ข้าวพวงมะไฟ
คุณพิไลย์ บุรีรัมย์ 089-1246307 KNP1416
53 ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ นายนาวิน สิงขร ศรีสะเกษ 080-483-2259 080-483-2259
54 ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวดำ นายไพฑูรย์ ฝางคำ ศรีสะเกษ 081-579-3108 081-579-3108
55 ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ นายบุญมี สุระโคตร ศรีสะเกษ 086-875-4838 Boonmeerice
56 ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045-614087  
57 ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ นายสุเหรียญ คำศรี ศรีสะเกษ 087-776-8662  
58 ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ นางสายันต์ วิสัย ศรีสะเกษ 092-684-3724  
59 ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ นายบุญธรรม แสงศรี ศรีสะเกษ    
60 ข้าวหอมมะลิ นางฉวีวรรณ พื้นพันธ์ ศรีสะเกษ    
61 ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ นางอัจฉรา บุญสิงห์ ศรีสะเกษ    
62 ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ นางบุญมีสุข นามวัน ศรีสะเกษ 085-496-2167  
63 ข้าวหอมมะลิ นายดุสิต สาดา ศรีสะเกษ 080-463-4225  
64 ข้าวหอมมะลิ นางมานิตา ทองยศ ศรีสะเกษ 099-762-8520  
65 ข้าวหอมมะลิ นายสมชาย อุดม ศรีสะเกษ 089-218-4832  
66 ข้าวหอมมะลิ นายประกอบ บุญปลูก ศรีสะเกษ 081-279-1664 081-279-1664
67 ข้าวหอมมะลิ นางสาวสันทนา ปานทอง ศรีสะเกษ 084-724-1859  
68 ข้าวหอมมะลิ นายวิชิต อนันเทภา ศรีสะเกษ 085-772-7664  
69 ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ นางบุญถิน หลักทอง ศรีสะเกษ 086-248-6169  
70 ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ นางทองคำ ชิด ศรีสะเกษ 089-226-4529  
71 ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ นางสุกานดา พิมพ์พร ศรีสะเกษ 086-873-4014  
72 ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ นางรัตติยา โตนพันธ์ ศรีสะเกษ    
73 ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ นางสาวอุไรวรรณ ประมวล ศรีสะเกษ 081-437-9503 U-4249
74 ข้าวหอมมะลิ นายอภินันท์ สุนันท์ ศรีสะเกษ 087-444-1745  
75 ข้าวหอมมะลิ นายถนัด ขันติวงษ์ ศรีสะเกษ 093-627-7297  
76 ข้าวหอมมะลิ นางสังเวียน เสาสอน ศรีสะเกษ 090-254-7410  
77 ข้าวหอมมะลิ นางรุ่งนภา ตั้งสกุลชัย ศรีสะเกษ 089-626-4549  
78 ข้าวหอมมะลิ นางสาวอรุณี สีสัน ศรีสะเกษ 098-607-6069 098-607-6069
79 ข้าวหอมมะลิ นางนิวรณ์ ศรีสะอาด ศรีสะเกษ 080-154-6436  
80 ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ นายบุญศรี แสงพยับ ศรีสะเกษ 086-027-6157  
81 ข้าวหอมมะลิ นางประทุม คำเมือง ศรีสะเกษ 084-410-9969  
82 ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ นายชาลีน ควรชม ศรีสะเกษ 089-929-5386  
83 ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ นายสำราญ สุวรรณพัฒน์ ศรีสะเกษ 087-257-3771  
84 ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวแปรรูปคุณภาพ ศรีสะเกษ 087-252-2983  
85 ข้าวหอมมะลิ นฤมล มะรังโส เลย 085-743-4294 id Vi-15
86 ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จันศรีทอง (ป้าดา) จันทบุรี 085-276-9663
87 ข้าวกล้องหอมแดง ข้าวหอมมะลิ นางสาวทองใส สมศรี (ข้าวศรีจันทร์) จันทบุรี 085-439-7317
88 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดขอนแก่น ดร.วรพนธ์ จันทรธีระยานนท์ ขอนแก่น 080-602-0888 Vorapon1971
89 ข้าวหอมมะลิ 105/ข้าวเหนียว กข6 ข้าวกล้อง กลุ่มเกษตรกรแปลงนาใหญ่ตำบลโพนทอง/คุณพรรณี รัตนวิจิตร ชัยภูมิ 086-2489735
90 ข้าวหอมมะลิ 105 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตำบลโพนทอง/คุณวิลาวรรณ ศักดิ์สิงห์ ชัยภูมิ 083-307-2939
91 ข้าวหอมมะลิ 105 กลุ่มแปรรูปข้าวตำบลโพนทอง/นางนันทา ปาจิตเณย์ ชัยภูมิ 095-967-2072
92 ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ105 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่/นางสิริมา สุนา ชัยภูมิ 080-7297044
93 ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ105 กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีชัยภูมิตำบลนาหนองทุ่มคุณสุรพงษ์ นิ่มสนิท ชัยภูมิ 087-7789855
94 ข้าวอารมณ์ดี คุณณัฎฐ์นรี วงษ์เอี่ยมศิริ ชัยภูมิ 090-6689252
95 ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ105 กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลนาหนองทุ่ม/คุณณรงค์ ธรรมปัญญา ชัยภูมิ 061-258-6956
96 ข้าวหอมมะลิ 105 กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลกุดน้ำใส/คุณถวิลวดี อุทัยสาร์ ชัยภูมิ 086-2489735
97 ข้าวหอมมะลิ 105 กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลกุดเลาะ/คุณเกริกเกียรติ ยงขามป้อม ชัยภูมิ 089-424-1530
98 ข้าวหอมมะลิ 105/ข้าวเหนียว กข6 ผลิตภัณฑ์ข้าวธาตุทอง ชัยภูมิ 099-503-1210
99 ไรซ์เบอร์รี่/ข้าวหอมมะลิ105/ข้าวเหนียว กข6 กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลศรีสำราญ/คุณนริศ นราพงษ์ ชัยภูมิ 096-318-9489
100 ข้าวเหนียว กข.6/ ข้าวหอมมะลิ 105 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีชุมชนหนองไม้งาม/คุณอุดร คณะจันทร์ ชัยภูมิ 084-960-0889
101 ข้าวเหนียว กข.6/ ข้าวหอมมะลิ 105 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีชุมชนหนองไม้งาม/คุณตุ๋ย แทนสันเทียะ ชัยภูมิ 062-994-7255
102 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคุณสุภาพ โนรีวงศ์ ฉะเชิงเทรา 092-654-8040 092-654-8040
103 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางแก้ว/คุณทองใบ พวงมาลัยทอง ฉะเชิงเทรา 089-939-9697
104 ข้าวเจ้า/ข้าวหอมมะลิสุรินทร์/ข้าวกล้อง คุณสุกัญญา มัทธุรี สุรินทร์ 061-385-1570
105 กลุ่มข้าวโพธิ์เย็น/นางสุชีรา รังสินธุ ฉะเชิงเทรา 081-890-1956 089-408-1438
106 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้/นายบานเย็น เข็มลาย ฉะเชิงเทรา 087-127-3417
107 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยหิน/นางสมปอง ชัยภักดี ฉะเชิงเทรา 085-276-8478
108 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไผ่/นางสาวจินตนา ทศนักข์ ฉะเชิงเทรา 086-731-3253
109 วิสาหกิจขุมขนกลุ่มเกษตรปลอดสารรวมใจพัฒตำบลบางโรง/ร.ท.วรกฤต นิ่มอนงค์ 091-183-7519
110 ข้าวหอมมะลิ 105 คุณศรัณ ธรรมประโชติ ชัยภูมิ 088-378-7137
         
        หน้าถัดไป >>>>>

GO to top ^ : ขึ้นด้านบน

กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
25 พฤจิกายน 2559

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th