กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องทิพวรรณ ชั้นแอล โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบี *รายละเอียดโปรดคลิก*
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ" ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ" เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกัน และผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน อบรมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง "ทรัพย์อิงสิทธิ โอกาสธุรกิจไทยใช้เป็นหลักประกัน" ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Sapphire room ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จ
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> เดือน ธันวาคม 2559
พาณิชย์' เดินหน้าสร้างต้นแบบชาวนาไทย ลงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสาน

วันที่ 16 ธ.ค. 2559
 
พาณิชย์’ เดินหน้าสร้างต้นแบบชาวนาไทย ลงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสาน
บ่มเพาะเป็น "สมาร์ทฟาร์มเมอร์” เต็มตัว เกิดร้านขายข้าวออนไลน์กว่า 50 เว็บไซต์
เตรียมขยายความสมาร์ทไปสินค้าเกษตรอื่น เพิ่มช่องทางการขายถึงผู้บริโภคโดยตรง
 
                       กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสร้างต้นแบบชาวนาไทย ลงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสาน ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร หนองคาย อุดรธานี บ่มเพาะให้เป็น "สมาร์ทฟาร์มเมอร์” เต็มตัว ประสบความสำเร็จดีเยี่ยม เกิดร้านค้าขายข้าวออนไลน์กว่า 50 เว็บไซต์ เตรียมจับมือภาคธุรกิจขยายความสมาร์ทไปสินค้าเกษตรอื่น เพิ่มช่องทางการขายถึงผู้บริโภคโดยตรง ฉายอนาคตเกษตรกรไทย...เรืองรอง ยั่งยืน
                       นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ตามที่กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายช่วยเหลือชาวนาไทยขยายตลาดขายข้าวผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีภาคธุรกิจหลายองค์กรให้การสนับสนุน เช่น สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย สมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เว็บไซต์ตลาดกลางเบนโตะ ฯลฯ นั้น”
                       ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร หนองคาย อุดรธานี เพื่ออบรมบ่มเพาะเกษตรกรชาวนาไทยให้เป็น "สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ได้แก่ 1) สร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อขายข้าวแก่ผู้บริโภคได้โดยตรง โดยสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งมีหน้าร้านค้าออนไลน์ที่สมบูรณ์ 2) การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้มีความทันสมัยสวยงาม ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ตัวสินค้าและดึงดูดใจผู้บริโภค 3) ให้ชาวนานำอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นมาเป็นจุดขายที่สำคัญ โดยมีเกษตรกรและทายาทเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 122 ราย และสามารถสร้างร้านค้าขายข้าวออนไลน์ได้กว่า 50 เว็บไซต์ โดยร้านค้าออนไลน์ของชาวนาที่เป็นต้นแบบความสำเร็จของการทำการค้าออนไลน์ ได้แก่ ร้านค้าของกลุ่มเกษตรกรทำนา "นาโส” ผ่านเว็บไซต์ https://nasoorganicrice.bentoweb.com ซึ่งปัจจุบันได้มีการเชื่อมต่อร้านค้าไปยังเว็บไซต์ Thaitrade.com ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อค้าขายไปยังต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”
                       รมว.พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "จากความสำเร็จที่ได้รับจากการอบรมบ่มเพาะเกษตรกรชาวนาไทยให้เป็น "สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ที่ผ่านมา กระทรวงฯ เตรียมขยายความสมาร์ทไปยังสินค้าเกษตรกลุ่มอื่นๆ เพื่อปั้นให้เกษตรกรของไทยมีความเป็นพ่อค้าไปในตัวด้วย และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดของเกษตรกรให้ถึงผู้บริโภคโดยตรง ทั้งผู้บริโภครายใหญ่ และผู้บริโภคทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบทางการค้าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก เกษตรกรควรมีความเป็นพ่อค้าอีกสถานะด้วย เพื่อให้อนาคตของเกษตรกรไทยมีความรุ่งโรจน์ และยั่งยืนต่อไป”
                       ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจจะซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถเลือกซื้อได้ที่ www.thaitrade.com/rice และเกษตรชาวนาไทยที่สนใจจะมีเว็บไซต์ค้าข้าวเป็นของตนเอง สามารถติดต่อได้ที่ www.thaicommercestore.com โดยทั้ง 2 เว็บไซต์ จะช่วยให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเข้าถึงและเลือกซื้อข้าวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถยกสถานะของเกษตรกรชาวนาไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการเป็นกระดูกสันหลัง ทั้งของประเทศไทยและของโลกต่อไปอย่างมั่นคง”
 
**********************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                 ฉบับที่ 140 / 16 ธันวาคม 2559
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th