กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวังพร้อม Up date ภาษีปี 2562" วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม "ต้นไม้มีมูลค่า ประเมินราคาอย่างไร" ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "รอบรู้เรื่องการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับทุกกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจสาหรับ SMEs ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) " วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 62 คลิก!!!
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2560 >> เดือน มกราคม 2560
พาณิชย์' จับมือภาคเอกชน จัดงานใหญ่ "Start to SMART 2017"

วันที่ 11 ม.ค. 2560
 
พาณิชย์’ จับมือภาคเอกชน จัดงานใหญ่ "Start to SMART 2017”
เปิดเวทีเชื่อม SME - Startup ต่อยอดธุรกิจร่วมกัน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ใช้นวัตกรรมปิดจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็ง SME - สร้างเครือข่ายหาพี่เลี้ยงดัน Startup แจ้งเกิดเร็วขึ้น
พร้อมปรับวิธีคิดก้าวสู่...นักธุรกิจ 4.0 เต็มตัว สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันในตลาดโลก
 
                       กระทรวงพาณิชย์ จับมือภาคเอกชน จัดงานใหญ่ "Start to SMART 2017” ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เปิดเวทีเชื่อม SME - Startup ต่อยอดธุรกิจร่วมกัน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เน้นใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ปิดจุดอ่อน-เพิ่มจุดแข็ง SME ไทย อีกมุม...สร้างเครือข่ายหาพี่เลี้ยงและคู่ค้าดัน Startup แจ้งเกิดบนถนนสายธุรกิจเร็วขึ้น พร้อมปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ประกอบการไทยก้าวสู่การเป็น "นักธุรกิจ 4.0” หรือ Smart Enterprise เต็มตัว หวังสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันในตลาดทุกระดับ รองรับโลกการค้าในศตวรรษที่ 21 คาด!! ช่วยลดต้นทุน-เพิ่มยอดขาย SME กว่า 40% ขยายฐานลูกค้า Startup เพิ่มขึ้น
                       นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ จัดงาน "Start to SMART 2017” ขึ้น ภายใต้แนวคิด "From Pain to Gain : โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่” ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมต่อและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ SME และ Startup ของไทยให้มีการต่อยอดธุรกิจร่วมกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเดินหน้าประเทศไทยสู่ Thailand 4.0”
                       งาน "Start to SMART 2017” เป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชน อาทิ สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association) สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Thai VentureCapital Association) ซีอาเซียน (C asean) เทคซอส (TechSauce) เครือข่ายประชาคม Startup คนรุ่นใหม่ของประเทศไทย สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน ฯลฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ SME ไทย ปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่การเป็น "นักธุรกิจ 4.0” หรือ "Smart Enterprise” รวมทั้ง สนับสนุนการเติบโตของ Startup ซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แนวคิดนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป”
                      รมว.พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หัวใจสำคัญของการจัดงานฯ คือ การเปิดโอกาสให้ SME และ Startup ของไทยได้ทำความรู้จัก เชื่อมต่อ และสร้างเครือข่ายระหว่างกันเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยไปสู่ "Value-Based Economy” หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยใช้จุดแข็งของ SME และ Startup มาเกื้อหนุน ส่งเสริม และเติมเต็มซึ่งกันและกัน เช่น นำนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ที่กลุ่ม Startup ได้คิดค้นขึ้นมา ช่วยปิดจุดอ่อน (PainPoint) - เพิ่มจุดแข็งแก่ SME เพื่อผลักดันให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่และเติบโตต่อไปได้ด้วยความมั่นคง
                      ขณะที่ SME ก็ใช้ประสบการณ์และเครือข่ายที่มีอยู่เป็นพี่เลี้ยงและคู่ค้าให้แก่ Startup เพื่อดันให้แจ้งเกิดบนถนนสายธุรกิจได้รวดเร็วและถูกทางมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง พัฒนาให้เป็น Smart SME อย่างเต็มตัว ซึ่งถือว่าเป็นการเกื้อหนุนที่ทรงพลังและคุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ งานฯ ดังกล่าวยังสามารถตอบโจทย์ได้ว่า "ภาครัฐไม่ได้ทิ้งกลุ่ม 1.0 2.0 และ 3.0 แต่ใช้วิธีการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอนและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม”
                      ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานฯ มีประมาณ 2,000 ราย ประกอบด้วย 1) SME กลุ่มธุรกิจใหม่ที่เปิดธุรกิจมาน้อยกว่า 1 ปี 2) SME รุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการและผู้บริหารรุ่นปัจจุบัน 3) กลุ่มธุรกิจที่มีแบรนด์และสินค้าที่พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก 4) กลุ่มผู้ประกอบการ Startup และ 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจการทำธุรกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายของ SME ในการดำเนินธุรกิจร้อยละ 40 รวมทั้ง สามารถขยายฐานลูกค้าของกลุ่มธุรกิจ Startup ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
                     ภายในงานฯ นอกจากการเชื่อมต่อสร้างเครือข่ายของ SME และ Startup แล้ว ได้มีการแบ่งกิจกรรมออกทั้งสิ้น 4 โซน ประกอบด้วย
                             โซนที่ 1 : เชื่อมโลก Startup และ SME (New Vision New World)
                             โซนที่ 2 : เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ (Smart Business Solution)
                             โซนที่ 3 : แปลงความคิดสู่ความจริง (Idea Commercialization)
                             โซนที่ 4 : งานสัมมนาโอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ (New Economy Dialogue 2017 : A Forum for New Business Enterprise)
                   "จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ SME กลุ่ม Startup และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเริ่มต้นประกอบธุรกิจ เข้าร่วมงาน "Start to SMART 2017” ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ (ฮอลล์ 1 - 3) ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างเวลา 10.00 - 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5158 e-Mail : start2smart2017@gmail.com สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th”
 
**********************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                                          ฉบับที่ 8 / 11 มกราคม 2560
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th