กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญ ผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมสัมมนา "เทคนิคการทำตลาดด้วย Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์" ในวันที่ 22,29 พ.ย.และ 7,13, 20 ธ.ค.60 ณ จังหวัดน่าน ตรัง นครพนม สมุทรสงครามและนนทบุรี
x
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ สมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม” ในวันที่ 8-9 , 15-16 พฤศจิกายน 2560 (4 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพ
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม "บัญชี...ชี้ช่องรวย" ส่วนกลาง ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าว >> ข่าวกรม (Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2560 >> เดือน กุมภาพันธ์ 2560
กรมพัฒน์ฯ ดึงกูรู ‘อสังหา’ เผยเทคนิคการบริหารคอนโดมิเนียมยุคใหม่ ใช้ไอทีและนวัตกรรม พัฒนาจุดเด่น เน้นความเป็นมืออาชีพให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 ก.พ. 2560
 
กรมพัฒน์ฯ ดึงกูรู ‘อสังหา’ เผยเทคนิคการบริหารคอนโดมิเนียมยุคใหม่
ใช้ไอทีและนวัตกรรม พัฒนาจุดเด่น เน้นความเป็นมืออาชีพให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่
 
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดึงกูรูด้านอสังหาริมทรัพย์ เผยกลยุทธ์และเทคนิคการบริหารคอนโดมิเนียมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ แนะใช้ไอทีและนวัตกรรมมาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมพัฒนาจุดเด่น เน้นความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับชีวิตในเมืองใหญ่มากขึ้น
                 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมอยู่อาศัยในโครงการอาคารชุดมากขึ้น ส่งผลให้อาคารชุดย่านใจกลางเมืองมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดสังคมในอาคารสูงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย การบริหารอาคารหรือนิติบุคคลของอาคาร จึงจำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรเข้ามาในสายงานนี้มากขึ้นตามจำนวนของอาคารชุดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้จำนวนบุคลากรที่อยู่ในธุรกิจนี้ยังขาดแคลนอยู่เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ จากตัวเลขสถิติการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศของกรมที่ดิน (ปี 2541 - 2559) มีจำนวนประมาณ 3,300 ราย รวมกว่า 860,000 ยูนิต ในขณะที่มีธุรกิจบริหารทรัพย์สินประมาณ 1,600 รายเท่านั้น ซึ่งมีจำนวนไม่สอดคล้องกันอย่างชัดเจน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงร่วมกับสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านนี้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดที่มีความหนาแน่นของอาคารชุด ด้วยหลักสูตร "สร้างมืออาชีพธุรกิจบริหารคอนโดมิเนียม” ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเล็งเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่มีอาคารชุดเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการในสาขานี้อย่างเพียงพอ
                 หลักสูตร "สร้างมืออาชีพธุรกิจบริหารคอนโดมิเนียม” เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นให้ ผู้ประกอบธุรกิจบริหารคอนโดมิเนียม บุคลากรของธุรกิจบริหารทรัพย์สินและนิติบุคคลอาคารชุด โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพย์สินมาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารคอนโดมิเนียม การสร้างชุมชนน่าอยู่ในคอนโดมิเนียม และสตาร์ทอัพกับนวัตกรรมการบริหารคอนโดมิเนียม รวมถึงเทคนิคการทำตลาดออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาจุดเด่นของธุรกิจให้มีศักยภาพและความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีและซอฟแวร์มาใช้ ยังทำให้การบริหารจัดการมีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส น่าเชื่อถือ และเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจ
                สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5954 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
********************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                            ฉบับที่ 18 / 11-14 กุมภาพันธ์ 2560
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th