กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำหรับผู้พิการทางสายตา (W3C) ขนาดตัวอักษร :
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
ภาษาไทย ENG

 
 
 
ข่าว >> ภาพกิจกรรม
พูดอย่างไร ให้จับใจผู้ฟัง

วันที่ 17 มี.ค. 2560

นายประชา วีระชาติกุล เลขานุการกรม และนางสาวสุภารัตน์ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้อำนวยการกองข้อมูลธุรกิจ
เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ "พูดอย่างไร ให้จับใจผู้ฟัง"  ภายใต้องค์ความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยคุณอภิสรา เกิดชูชื่น ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556