กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำหรับผู้พิการทางสายตา (W3C) ขนาดตัวอักษร :
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
ภาษาไทย ENG

 
 
 
บริการข้อมูล >> การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมัคร/ประกาศรายชื่อ สัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้าน e-Commerce (5 หลักสูตร)

วันที่ 7 เม.ย. 2560
 
ขอเชิญสมัครสัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้าน e-Commerce
ประจำปี 2560
       
สมัครสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 
 
 
 
เต็มแล้ว!!!
 
 
 
 

 

ประกาศรายชื่อ

 
>8 กันยายน 2560 "เคล็ดลับสร้างเฟสบุค มัดใจลูกค้า"   (อยู่ระหว่างรับสมัคร)
 
 
เอกสาร Download

>แผนผังการเดินทางมากระทรวงพาณิชย์

 
 
 
***หมายเหตุ การประกาศรายชื่อ กรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนถึงวันสัมมนาทุกหัวข้อ***
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติม กองพาณิชย์อิเล็กทอรนิกส์ โทร 0-2547-5959-61

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556