กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำหรับผู้พิการทางสายตา (W3C) ขนาดตัวอักษร :
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
ภาษาไทย ENG

 
 
 
ข่าว >> ภาพกิจกรรม
แถลงข่าว SMART SME Expo 2017

วันที่ 15 มิ.ย. 2560

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเข้าร่วมงาน SMART SME
Expo 2017 ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศุล พญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560
ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ เข้าร่วมงานแสดงธุรกิจดังกล่าว
จำนวน 40 ราย อันเป็นดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจและเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์ โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2560 โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556