กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญ ผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมสัมมนา "เทคนิคการทำตลาดด้วย Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์" ในวันที่ 22,29 พ.ย.และ 7,13, 20 ธ.ค.60 ณ จังหวัดน่าน ตรัง นครพนม สมุทรสงครามและนนทบุรี
x
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ สมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม” ในวันที่ 8-9 , 15-16 พฤศจิกายน 2560 (4 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพ
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม "บัญชี...ชี้ช่องรวย" ส่วนกลาง ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าว >> ประกาศ
“ขยายเวลาการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สำหรับนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินในรูปแบบกระดาษแล้ว”

วันที่ 30 มิ.ย. 2560
 
 
"ขยายเวลาการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สำหรับนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินในรูปแบบกระดาษแล้ว”
 
                         ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2559 กำหนดให้นิติบุคคลที่ยื่นงบการเงินด้วยตนเองหรือนำส่งทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) อีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย จึงจะถือว่าเป็นการยื่นงบการเงินตามกฎหมาย (สำหรับนิติบุคคลรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560) นั้น
 
                         เนื่องด้วยขณะนี้มีนิติบุคคลที่ประสงค์จะนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้นิติบุคคลดังกล่าว ได้ส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เพิ่มขึ้น กรมจึงขยายระยะเวลาในการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนิติบุคคลดังกล่าว ออกไปอีก 15 วัน เป็นสิ้นสุดวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
 
                                                                                                                              กองข้อมูลธุรกิจ 30 มิถุนายน 2560
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th