กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญ ผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมสัมมนา "เทคนิคการทำตลาดด้วย Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์" ในวันที่ 22,29 พ.ย.และ 7,13, 20 ธ.ค.60 ณ จังหวัดน่าน ตรัง นครพนม สมุทรสงครามและนนทบุรี
x
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ สมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม” ในวันที่ 8-9 , 15-16 พฤศจิกายน 2560 (4 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพ
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม "บัญชี...ชี้ช่องรวย" ส่วนกลาง ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าว >> ข่าวกรม (Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2560 >> เดือน กรกฎาคม 2560
เริ่มแล้ว ทางลัดสร้างอาชีพ...สอนทำก๋วยเตี๋ยว ฟรี!!!

วันที่ 12 ก.ค. 2560
 
                                                               เริ่มแล้ว ทางลัดสร้างอาชีพ...สอนทำก๋วยเตี๋ยว ฟรี!!!
                                                  พร้อมเทคนิคและเคล็ดลับปรุงก๋วยเตี๋ยวให้มัดใจลูกค้า สามารถประกอบธุรกิจได้ทันที
                                          เตรียมขยายเมนูอาหารประเภทอื่น...สร้างความหลากหลายเข้าถึงนักชิมทุกกลุ่ม พร้อมออนทัวร์ภูมิภาค
 
                      กระทรวงพาณิชย์ เปิดอบรมอาชีพสอนทำก๋วยเตี๋ยว...ฟรี!!! หวังเป็นทางลัดสร้างอาชีพให้ผู้ที่กำลังมองหาอาชีพ พร้อมเทคนิคและเคล็ดลับการปรุงก๋วยเตี๋ยวให้มัดใจลูกค้า โดยกูรูด้านการทำก๋วยเตี๋ยวระดับประเทศ เรียนจบ...เปิดร้านได้ทันที เตรียมต่อยอดขยายเมนูอาหารให้หลากหลาย...เข้าถึงนักชิมทุกกลุ่ม อนาคตพร้อมออนทัวร์เดินสายอบรมสร้างอาชีพในส่วนภูมิภาค สร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
                      นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ในวันนี้ (วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดอบรมฝึกอาชีพ...สอนทำก๋วยเตี๋ยว...ฟรี!!! เป็นวันแรกสำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาชีพเป็นของตนเองและต้องการเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว ซึ่งกิจกรรมทางลัดสร้างอาชีพนี้จะสอนวิธีการทำก๋วยเตี๋ยว เพื่อให้สามารถเปิดร้านได้จริง รวมถึงอบรมเทคนิคการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบเพื่อให้ร้านอยู่รอดและถูกใจลูกค้ามากที่สุด ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการประกอบกิจการทุกประเภท”
                      "กระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับ "ธุรกิจแฟรนไชส์” คือ ร้าน Gala Noodle (เย็นตาโฟตีลังกา) สอนทำก๋วยเตี๋ยวน้ำใส-เย็นตาโฟ ในวันนี้ และวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ร่วมมือกับ "มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ” สอนทำก๋วยเตี๋ยวน้ำตก และข้าวเหนียวหมูฝอย ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทย โดยการอบรมทั้ง 2 วันมีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอาชีพเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของประชาชนที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง ทำให้มีแนวคิดว่าจะมีการขยายและต่อยอดการสอนอาชีพทำอาหารประเภทอื่นๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย...สามารถเข้าถึงนักชิมทุกกลุ่ม รวมทั้ง ในอนาคตอาจมีการเดินสายอบรมสร้างอาชีพการทำอาหารในส่วนภูมิภาคด้วย โดยขณะนี้กำลังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจ แฟรนไชส์ ฯลฯ ในการกำหนดรูปแบบการอบรมและเมนูอาหารประเภทต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่การสอนอาชีพธุรกิจอาหารเท่านั้น กระทรวงฯ ได้ทำการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจประเภทอื่นๆ เพื่อใช้ในการอบรมสร้างอาชีพด้วย และพร้อมที่จะต่อยอดอาชีพสู่ธุรกิจอื่นๆ ตามความถนัดของแต่ละบุคคลในอนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของไทยในระยะยาว”
                      รมช. พณ. กล่าวทิ้งท้ายว่า "กิจกรรมทางลัดสร้างอาชีพ "การสอนทำก๋วยเตี๋ยว” เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่ประชาชน และเป็นการยกระดับสังคมสู่ความแข็งแกร่งระดับประเทศ โดยเน้นการพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการในเบื้องต้น และพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Entrepreneur) ในอนาคต ทั้งนี้ หัวใจหลักของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ต้องเริ่มที่การสร้างอาชีพให้เต็มพื้นที่ ต้องให้เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยจะต้องมี 3 ภาคส่วนร่วมมือกัน ประกอบด้วย ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งหาก 3 ภาคส่วนนี้ร่วมมือกันอย่างจริงจังก็จะเกิดพลังที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
 
                                                          ****************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                      ฉบับที่ 91 / วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th