กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญ ผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมสัมมนา "เทคนิคการทำตลาดด้วย Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์" ในวันที่ 22,29 พ.ย.และ 7,13, 20 ธ.ค.60 ณ จังหวัดน่าน ตรัง นครพนม สมุทรสงครามและนนทบุรี
x
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ สมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม” ในวันที่ 8-9 , 15-16 พฤศจิกายน 2560 (4 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพ
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม "บัญชี...ชี้ช่องรวย" ส่วนกลาง ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าว >> ข่าวกรม (Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2560 >> เดือน กรกฎาคม 2560
กรมพัฒน์ฯ ‘แนะ’ SME ใช้นวัตกรรมติดปีกให้ธุรกิจ

วันที่ 31 ก.ค. 2560
 
                                                                  กรมพัฒน์ฯ ‘แนะ’ SME ใช้นวัตกรรมติดปีกให้ธุรกิจ
                                               ปรับเปลี่ยนสู่การเป็น ‘Smart Enterprise’ ยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
 
                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ‘แนะ’ SME ใช้นวัตกรรมติดปีกให้ธุรกิจ เปลี่ยนสู่การเป็น ‘Smart Enterprise’ เรียนรู้การสร้างธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดเป็นสินค้าและบริการบนพื้นฐานของการสร้างสรรค์นวัตกรรมผสมผสานเข้ากับการทำธุรกิจจากสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพสร้างเครือข่ายพันธมิตรและเจรจาการค้าระหว่างกัน รวมถึงเป็นช่องทางให้ธุรกิจสตาร์ทอัพสามารถขยายโอกาสทางการค้าได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
                  นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้ก้าวสู่การใช้ดิจิทัลเต็มตัว การขับเคลื่อนธุรกิจ กลยุทธ์แข่งขันจึงก้าวสู่สมาร์ทดิจิทัล การวิเคราะห์เทรนด์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้ธุรกิจปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างโดนใจและตรงเทรนด์
                  นอกจากนี้การปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จะช่วยสร้างความแตกต่างที่นำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแต่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเท่านั้น ยังสามารถนำไอเดียที่มีการสร้างสรรค์ไว้แล้วมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนการสร้างแบรนด์ และการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ และขีดความสามารถด้านการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทยให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก ​
                  เพื่อให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดจัดงาน Smart Enterprise 4.0 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างเครือข่ายธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพสู่ธุรกิจยุคใหม่ โดยการเสริมสร้างความรู้ทางธุรกิจ ค้นหาพันธมิตรเจรจาการค้า การนำเสนอธุรกิจจากผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และบูธให้คำปรึกษาธุรกิจ พร้อมทั้งรับฟังการเสวนาเกี่ยวกับการทำตลาดยุคดิจิทัล การเลือกใช้เครื่องมือ ในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล (Essential tools to know in Thailand’s Economy 4.0) กลยุทธ์การทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (The Creative Sale Strategies in Digital Marketing) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวกำหนดแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ Multifunction Hall ชั้น 10 ศูนย์ซีอาเซียน ถนนรัชดาภิเษก
                    สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานทางออนไลน์ CLICK http://goo.gl/1R288f (31 กรกฎาคม 2560) และ https://goo.gl/forms/WxRN1Fw3czRW5Lm53 (25 สิงหาคม 2560) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร : 0 2547 5970 0 2547 9059 สายด่วน 1570 และ e mail : juthathip.th25@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
                                                   **************************************
ที่มา : กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ                                                                                          ฉบับที่ 99 / วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th