กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ SME เข้าร่วมการสัมมนา "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือก SME ไทย" ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา "อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
x
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการบูรณาการจัดฝึกอบรม หลักสูตร "นายทะเบียนระดับต้น" รุ่นที่ 3/2560
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนา"วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทที่เหนือกว่าการเป็นผู้ให้” (A Social Enterprise beyond Social Giver)" ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ คลิกดูรายละเอียด!!!
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าว >> ข่าวกรม (Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2560 >> เดือน กรกฎาคม 2560
กรมพัฒน์ฯ ‘แนะ’ SME ใช้นวัตกรรมติดปีกให้ธุรกิจ

วันที่ 31 ก.ค. 2560
 
                                                                  กรมพัฒน์ฯ ‘แนะ’ SME ใช้นวัตกรรมติดปีกให้ธุรกิจ
                                               ปรับเปลี่ยนสู่การเป็น ‘Smart Enterprise’ ยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
 
                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ‘แนะ’ SME ใช้นวัตกรรมติดปีกให้ธุรกิจ เปลี่ยนสู่การเป็น ‘Smart Enterprise’ เรียนรู้การสร้างธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดเป็นสินค้าและบริการบนพื้นฐานของการสร้างสรรค์นวัตกรรมผสมผสานเข้ากับการทำธุรกิจจากสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพสร้างเครือข่ายพันธมิตรและเจรจาการค้าระหว่างกัน รวมถึงเป็นช่องทางให้ธุรกิจสตาร์ทอัพสามารถขยายโอกาสทางการค้าได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
                  นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้ก้าวสู่การใช้ดิจิทัลเต็มตัว การขับเคลื่อนธุรกิจ กลยุทธ์แข่งขันจึงก้าวสู่สมาร์ทดิจิทัล การวิเคราะห์เทรนด์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้ธุรกิจปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างโดนใจและตรงเทรนด์
                  นอกจากนี้การปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จะช่วยสร้างความแตกต่างที่นำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแต่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเท่านั้น ยังสามารถนำไอเดียที่มีการสร้างสรรค์ไว้แล้วมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนการสร้างแบรนด์ และการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ และขีดความสามารถด้านการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทยให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก ​
                  เพื่อให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดจัดงาน Smart Enterprise 4.0 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างเครือข่ายธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพสู่ธุรกิจยุคใหม่ โดยการเสริมสร้างความรู้ทางธุรกิจ ค้นหาพันธมิตรเจรจาการค้า การนำเสนอธุรกิจจากผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และบูธให้คำปรึกษาธุรกิจ พร้อมทั้งรับฟังการเสวนาเกี่ยวกับการทำตลาดยุคดิจิทัล การเลือกใช้เครื่องมือ ในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล (Essential tools to know in Thailand’s Economy 4.0) กลยุทธ์การทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (The Creative Sale Strategies in Digital Marketing) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวกำหนดแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ Multifunction Hall ชั้น 10 ศูนย์ซีอาเซียน ถนนรัชดาภิเษก
                    สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานทางออนไลน์ CLICK http://goo.gl/1R288f (31 กรกฎาคม 2560) และ https://goo.gl/forms/WxRN1Fw3czRW5Lm53 (25 สิงหาคม 2560) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร : 0 2547 5970 0 2547 9059 สายด่วน 1570 และ e mail : juthathip.th25@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
                                                   **************************************
ที่มา : กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ                                                                                          ฉบับที่ 99 / วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th