กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ทรัพย์อิงสิทธิ เข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนธุรกิจไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธูรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง" ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อ หลักสูตร "Business English Program" รุ่นที่ 2
x
อ่านทั้งหมด     
คู่มือทำธุรกิจ >> บริการข้อมูล >> บัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ >> สำนักงานบัญชีคุณภาพ >> รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในเขตปริมณฑล
รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในเขตปริมณฑล <หน้า >

วันที่ 21 ก.พ. 2561
 
 
จังหวัดนนทบุรี                                     

บริษัท วิน แอ็คเคาท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด
19/1 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02 575 1288-9 โทรสาร 02 575 1292
www.winaccounting.co.th
 

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
92/8-9 หมู่บ้านกลางเมืองรัชดา-วงศ์สว่าง หมู่ที่ 8 ถนนพิบูลสงคราม
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02 966 5589 โทรสาร 02 001 7592
http://www.account.co.th/
 

บริษัท ศุภกาญจน์การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
118/289 หมู่บ้านบัวทอง ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 02 925 2242 , 02 594 4805 โทรสาร 02 925 2243
www.sacaccount.com

บริษัท เพชรการบัญชี จำกัด
101/13 หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02 922 0628 โทรสาร 02 922 0629
www.petch-account.com
 

บริษัท ปังปอน จำกัด
47/103 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02 964 9800-1 โทรสาร 02 962 2104
www.รับทำบัญชี.com
 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด
29/102 หมู่ที่ 5 ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02 964 0061-2 โทรสาร 02 582 1441
www.atsaccounting.co.th
 

สำนักงาน พี.เอส.การบัญชีและธุรกิจ
164/963 หมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์พาร์ค 2 หมู่ที่ 1 ซอยนนทรี
ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 02 924 2480-2 โทรสาร 02 924 2483
http://www.psacc.net/
 

บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด
70/5 หมู่ที่ 10 ตำบลบางแม่นาง
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร. 02 194 9639, 081 555 7604 โทรสาร 02 194 9417
http://www.subsandee.com/
 

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
15/46 หมู่ที่ 3 ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 02 592 6015, 081 791 8286 โทรสาร 02 592 6015
www.dhanakom.com
 

บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
69/18 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02 924 2668, 02 924 1870 โทรสาร 02 924 1868

www.jpacc.co.th
 

บริษัท เมทิกา แอ๊คเคาน์ติ้ง จำกัด
18/91 หมู่ที่ 3 ตำบลไทรน้อย
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  11150
โทร. 02 116 4087, 089 609 8509 โทรสาร 02 116 4087
 
  จังหวัดนครปฐม                                  
 

บริษัท นนท์นวกิจการบัญชีและภาษี จำกัด
452, 454 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 034 275 639 , 086 335 3597
 

บริษัท รัตนมณีการบัญชี จำกัด
45/23 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตลาด
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร. 034 325 801 , 034 311 479 โทรสาร 034 323 715
มือถือ 081 195 9034 , 086 604 3509

  จังหวัดปทุมธานี                                  
 

บริษัท ชัยภัทร์ เคลียริ่ง แอคเคาท์ จำกัด
52/31-32 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร. 02 904 7946, 02 577 1427, 081 926 4584, 095 565 5222
www.chaiphat.com
 

บริษัท โอซีที ทีม (ไทยแลนด์) จำกัด
88/132 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสาม
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 02 193 2159, 089 922 1502 โทรสาร 02 193 2160
www.octteam.com
 

บริษัท นิลประพันธ์ จำกัด 
49/133 หมู่บ้านฉัตรหลวง 13 หมู่ที่ 4
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทร. 02 198 1519, 089 121 2941 โทรสาร 02 198 1520
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศบรรณวิชญ์
89/60 หมู่ที่ 8 ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  12150
โทร. 099 395 4993, 099 178 2656, 02 190 9946 โทรสาร 02 190 9947
 
บริษัท โสดา ธุรกิจและการบัญชี จำกัด 
199/174-5 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร. 02 577 6618-19 โทรสาร 02 577 7150
  จังหวัดสมุทรปราการ                           

บริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซัลแท้นส์ กรุ๊ป จำกัด
1526/30-31 หมู่ที่ 4 ซอยเทพารักษ์ 10 ถนนเทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02 758 2079-80, 02 758 2778 โทรสาร 02 384 2380
www.jjaccounting.com
 

บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
777,777/1-3 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02 385 0445-6 , 02 701 3741 โทรสาร 02 701 5585
www.srongpol.com
   
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th