กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 25-วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเชียงแสน โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ข้อพึงระวังและประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการนำส่ง DBD-e-Filing เวอร์ชั่นใหม่" ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
สัมมนาปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน เรื่อง "ไต่สวนให้รู้ วินิจฉัยให้ชัด ผู้บังคับไม่ถูกคัดค้าน" วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง Sapphire room ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน มีนาคม 2561
กรมพัฒน์ฯ จัดคอร์สสร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย เตรียมพร้อมป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ‘อาชีพแม่บ้าน’ ที่กำลังขาดแคลน

วันที่ 5 มี.ค. 2561
 
กรมพัฒน์ฯ จัดคอร์สสร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย
เตรียมพร้อมป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ‘อาชีพแม่บ้าน’ ที่กำลังขาดแคลน
 
                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร ‘แม่บ้านมืออาชีพ’ ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ สร้างทักษะและความชำนาญ ด้วยการเสริมความรู้พื้นฐานวิชาชีพแม่บ้าน เทคนิคการทำความสะอาด วิธีการดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาด ฯลฯ เตรียมความพร้อมให้ผู้มีรายได้น้อย ก่อนผลักดันเข้าสู่ตลาดแรงงาน ‘อาชีพแม่บ้าน’ ที่กำลังขาดแคลน
                     นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ในวันนี้ กรมฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรม "หลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ และ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ว่างงาน ในการเสริมความรู้เบื้องต้นวิชาชีพแม่บ้าน เทคนิคการทำความสะอาด วิธีการดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาด เพื่อสร้างทักษะและความรู้ให้กับผู้มีรายได้น้อย สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพต่อไป นอกจากนี้ สมาชิกสมาคมโรงแรมไทย และ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Home Pro) ได้เข้ามาร่วมคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของทั้ง 2 หน่วยงาน ให้มีโอกาสได้ร่วมงานด้วย
                    ปัจจุบันการทำความสะอาดบ้าน ที่พักอาศัย หรือที่ทำงาน เป็นภาระอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อย การทำความสะอาดภายในสถานที่ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยจากเชื้อโรคสิ่งสกปรกต่างๆ จะช่วยสร้างบรรยากาศในการอยู่อาศัยที่ดีให้กับสถานที่นั้นๆ ซึ่งงานทำความสะอาดจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการทำงาน มีจิตวิทยา มีความอดทนต่ออารมณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความรู้เรื่องเคมี ความปลอดภัยของการใช้สารพิษ การตกค้างของสารพิษที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้และตัวแม่บ้านเอง
                    สำหรับ อาชีพแม่บ้านเป็นอาชีพที่ตลาดยังต้องการคนทำงานอีกมากโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก รวมถึงการดำเนินชีวิตของคนยุคปัจจุบันที่อาศัยอยู่อาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นต์ หรือแม้แต่ทาวน์โฮม ที่มักจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดในวันหยุด ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาการทำความสะอาดห้องพักที่ไม่ตรงกับความต้องการ หรือขาดความเป็นมืออาชีพ
                    อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า อาชีพแม่บ้านเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ ความชำนาญ และเทคนิคต่างๆ ในการทำงาน เนื่องจากเป็นงานที่มีรายละเอียดมาก และหากมีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้น จะทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน "อาชีพแม่บ้านเป็นอาชีพที่ตลาดยังต้องการคนทำงานอีกมาก” นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้มีรายได้น้อยในการมีอาชีพที่มั่นคงต่อไป สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาสถาบันการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5970 สายด่วน 1570 โทรสาร 0 2547 5957 อีเมล association3187@gmail.com
 
********************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                         ฉบับที่ 57 / วันที่ 5 มีนาคม 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th