กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจสาหรับ SMEs ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) " วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 62 คลิก!!!
x
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจสาหรับ SMEs ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) " วันพุธที่ 27 มี.ค. 62 คลิก!!!
x
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)"ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจสำหรับ SMEs ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) " ฟรี!!! คลิกอ่านรายละเอียด
x
รับสมัครอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน เมษายน 2561
คลอดแล้ว...ทายาทแฟรนไชส์ B2B รุ่นที่ 20

วันที่ 4 เม.ย. 2561
 
คลอดแล้ว...ทายาทแฟรนไชส์ B2B รุ่นที่ 20
50 ธุรกิจประเดิมเวทีแรกในงาน Show Case เรียนจบ ลุยสร้างแฟรนไชส์ได้จริง
 
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำคลอด...เปิดตัวธุรกิจแฟรนไชส์รายใหม่ 50 แบรนด์ ลงสนามแรกทดสอบความรู้ที่ฝึกฝนมากว่า 162 ชั่วโมง พร้อมลับฝีมือในงาน "Franchise Show : ถึงเวลาโชว์ของ” ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ กระทรวงพาณิชย์ คาดจะมีแฟรนไชส์หน้าใหม่แจ้งเกิดมากมาย รวมทั้งช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีทางเลือกในการสร้างธุรกิจเป็นของตนเองด้วยแฟรนไชส์
                  นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดงาน "Franchise Show : ถึงเวลาโชว์ของ” ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี โดยเป็นการนำเสนอธุรกิจและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์รายใหม่ที่เพิ่งจบหลักสูตรสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) รุ่นที่ 20 ประจำปี 2561 ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ ประกอบไปด้วยธุรกิจ 5 ประเภท จำนวน 50 แบรนด์ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม 29 คูหา, ค้าปลีก 11 คูหา, ธุรกิจบริการ 6 คูหา, ความงามและสปา 3 คูหา และการศึกษา 1 คูหา
                   รองอธิบดี กล่าวต่อว่า "หลักสูตรสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) รุ่นที่ 20 นี้ ได้เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 - 4 เมษายน 2561 ซึ่งใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 162 ชั่วโมง ครอบคลุมความรู้ใน 6 หมวดคือ 1) พื้นฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบธุรกิจแฟรนไชส์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตธุรกิจ 2) การวางแผนกลยุทธ์และการสร้างคู่มือในระบบแฟรนไชส์ หลักการบริหารจัดการร้านต้นแบบ และคู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์เพื่อควบคุมการทำงานให้มีคุณภาพเหมือนต้นฉบับ 3) การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ กลยุทธ์การสร้างแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จมีมาตรฐาน การกำหนดค่าธรรมเนียม และใช้ช่องทาง e-Commerce เป็นส่วนหนึ่งของช่องทางการตลาด 4) การวางแผนทางการเงินและภาษีอากร ให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฏหมาย 5) สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 6) กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ขยายธุรกิจได้ต่อเนื่อง การคัดเลือก แฟรนไชส์ที่เหมาะสมซึ่งความรู้ทั้งหมดนี้ได้หล่อหลอมให้ธุรกิจที่ผ่านการเข้าอบรมทั้ง 50 ราย มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ในสนามจริงได้อย่างเต็มตัว”
                "โมเดลแฟรนไชส์ถือเป็นรูปแบบธุรกิจที่สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่การจะผลักดันธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์และประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแฟรนไชส์ที่จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนั้น ต้องผ่านการวางรากฐานตั้งแต่วิธีคิด กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ร้านต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ รู้จักการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี รวมถึงการจะโคลนนิ่งธุรกิจ ให้คงคุณภาพเหมือนร้านต้นแบบได้จะต้องบริหารงานบนมาตรฐานที่มีคุณภาพ ดังนั้นการอบรมในหลักสูตร Franchise B2B จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยสามารถขยายจากธุรกิจธรรมดาไปสู่ระบบ แฟรนไชส์ทั้งในประเทศไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศได้ไม่ยาก เพียงแค่ต้องมีความพร้อมทั้งความรู้และการบริหารจัดการที่ดีซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ กรมฯ คาดหวังว่าธุรกิจทั้ง 50 รายที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะสามารถต่อยอดธุรกิจของตนเองให้ขยายออกไปได้อย่างก้าวกระโดด และเป็นทางเลือกแก่ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเลือกซื้อ แฟรนไชส์ที่มีคุณภาพนำมาประกอบอาชีพที่มั่นคงได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศตามมา” รองอธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
 ********************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                   ฉบับที่ 74 / 4 เมษายน 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th