กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจสาหรับ SMEs ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) " วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 62 คลิก!!!
x
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจสาหรับ SMEs ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) " วันพุธที่ 27 มี.ค. 62 คลิก!!!
x
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)"ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจสำหรับ SMEs ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) " ฟรี!!! คลิกอ่านรายละเอียด
x
รับสมัครอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน เมษายน 2561
Thai SELECT มาตรฐานอาหารไทย...เอาใจนักชิมไทย-เทศ...

วันที่ 7 เม.ย. 2561
 
Thai SELECT มาตรฐานอาหารไทย...เอาใจนักชิมไทย-เทศ...
 
                  กระทรวงพาณิชย์ เอาใจนักชิมไทย-เทศที่พิสมัยอาหารไทยแท้ๆ ใช้อาหารไทยเชื่อมโยงอัตลักษณ์วิถีไทย ทั้งความอร่อยและบรรยากาศ ก่อนเลือกรับประทานแนะมองหาตราสัญลักษณ์ Thai SELECT พร้อมรับสมัครร้านอาหารไทยเข้าประเมินรับตราสัญลักษณ์ ผ่านเกณฑ์ 6 ข้อ ได้รับตรา Thai SELECT ทันที มั่นใจ!!! สามารถขยายร้านอาหารไทยแท้ได้ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค สร้างความจดจำแก่นักท่องเที่ยว...แบบไม่รู้ลืม
                   นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ เอาใจผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและต้องการรับประทานอาหารไทยแท้ๆ โดยให้มองหาตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ก่อนเลือกรับประทาน เนื่องจากร้านอาหารที่ติดตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะเป็นร้านอาหารที่มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายการอาหารทั้งหมด มีมาตรฐานวิธีการปรุงตามแบบฉบับอาหารไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารของไทย รวมถึงมีการตกแต่งบรรยากาศร้านแบบไทยๆ ทำให้ผู้บริโภคนอกจากจะได้รับความอร่อยจากอาหารไทยแท้ๆ แล้ว ยังจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศความเป็นไทยจากการตกแต่งร้านอีกด้วย ซึ่งอาหารไทยแท้ๆ จะสามารถสะท้อนอัตลักษณ์วิถีไทยได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างความจดจำแก่นักท่องเที่ยวแบบไม่รู้ลืม”
                   "กระทรวงพาณิชย์ ได้นำตราสัญลักษณ์ Thai SELECT มาสร้างมาตรฐานให้กับร้านอาหารไทยภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคอาหารไทย ยกระดับร้านอาหารไทยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารไทย ซึ่งขณะนี้ กรมฯ กำลังเปิดรับสมัครร้านอาหารไทยทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคเข้ารับการประเมินเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT โดยใช้เกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น 6 ข้อ ได้แก่ 1) รสชาติอาหาร 2) วัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร 3) Food Safety 4) รายการอาหารในร้านที่ต้องมีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายการอาหารทั้งหมด 5) การบริการ และ 6) การตกแต่งร้านภายนอก/ภายในและบรรยากาศร้าน (ที่เน้นความเป็นไทย) จากคณะกรรมการผู้ประเมินฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน”
                   "โดยร้านอาหารไทยที่ได้รับคะแนนจากการประเมิน 75 - 89 คะแนน จะได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT และหากได้รับคะแนนการประเมิน 90 คะแนนขึ้นไป จะได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT Premium นอกจากนี้ ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้ว แต่มีรายการอาหารที่เป็นอาหารเฉพาะถิ่น หรืออาหารประจำถิ่น เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้วจะได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT UNIQUE ด้วยอีก 1 ป้าย ทำให้ทราบว่าร้านอาหารไทยนี้ นอกจากจะเป็นร้านอาหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน Thai SELECT แล้ว ยังรายการอาหารประจำถิ่นอยู่ด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ทั้ง 3 ประเภท จะได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทางแอพพลิเคชั่น Thailand Tourism Directory ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วย”
                   "ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นตราสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่ใช้รับรองมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศยาวนานกว่า 19 ปี จนถึงปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ดังกล่าว จำนวนกว่า 1,301 ร้าน กระจายอยู่ประเทศต่างๆ ทั้ง อเมริกา ยุโรป เอเชีย และ แอฟริกา ตัวอย่างร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ เช่น ร้าน 365 The Terrace, 4 Season Restaurant, A Taste of Thailand, Absolute Thai เป็นต้น”
              จึงขอเชิญชวนร้านอาหารไทยที่สนใจสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ติดต่อสมัครได้ที่ e-Mail : Thaiselectdbd@gmail.com, Facebook : Thai Select Thailand หรือ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 5962 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2561” รมว.กล่าวทิ้งท้าย
 
*********************************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                  ฉบับที่ 76 / วันที่ 7 เมษายน 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th