กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 25-วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเชียงแสน โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ข้อพึงระวังและประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการนำส่ง DBD-e-Filing เวอร์ชั่นใหม่" ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
สัมมนาปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน เรื่อง "ไต่สวนให้รู้ วินิจฉัยให้ชัด ผู้บังคับไม่ถูกคัดค้าน" วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง Sapphire room ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน พฤษภาคม 2561
พาณิชย์เปิดเกมรุก ‘ปลุก’ SME และ Startup ปลดล็อคความคิด

วันที่ 9 พ.ค. 2561
 
พาณิชย์เปิดเกมรุก ‘ปลุก’ SME และ Startup ปลดล็อคความคิด
โมดิฟายธุรกิจด้วยดิจิทัล และ New Business Model พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Enterprises
กำจัดจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็งให้ธุรกิจ
 
                 พาณิชย์เปิดเกมรุก ‘ปลุก’ SME และ Startup ปลดล็อคความคิด โมดิฟายธุรกิจด้วยดิจิทัล และ New Business Model พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Enterprises ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของรัฐบาล
                  นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า โลกธุรกิจยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับแวดวงธุรกิจมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ‘นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ จึงเปรียบเสมือนอาวุธชิ้นสำคัญในการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ให้ธุรกิจมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง
                 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) และสตาร์ทอัพ (Startup) มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างสูงสุด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดำเนินการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะเน้นการทำงานแบบเชิงรุก และมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการด้านการพัฒนาให้ผู้ประกอบการ กลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ เช่น YEC, MOC Biz Club, Young FTI ให้มีความพร้อมในการทำธุรกิจเชิงรุกมากขึ้น ด้วยการกระตุ้นและเสริมสร้างแนวคิดให้เอสเอ็มอี (SME) นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ขยายโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงปรับเปลี่ยนให้ธุรกิจเป็น New Business Model ที่จะสร้างความได้เปรียบในทุกด้านแก่ธุรกิจ
                 การจัดกิจกรรม "Smart Startup 2018” เป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) และสตาร์ทอัพ (Startup) จำนวน 3 ครั้ง เริ่มนำร่อง คือ ครั้งที่ 1 จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ภายในงานจะมีการแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โซนนิทรรศการ และส่วนที่ 2 การนำเสนอธุรกิจ ซึ่งเป็นการนำเสนอบริการของธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงินการบัญชี การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ การขนส่งและจัดเก็บสินค้าตามประเภทธุรกิจ (สินค้าไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยวและโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา อาหารและการเกษตร บริการด้านสุขภาพ) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup) สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเอสเอ็มอี (SME) ได้โดยตรง
                 โซนสัมมนา New Economy Dialogue ได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาผสมผสานเพื่อวางกลยุทธ์ สร้างจุดขายและมูลค่าเพิ่มเหนือคู่แข่ง รวมถึงการเลือกใช้ช่องทางการตลาดในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด
                  นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา กล่าวทิ้งท้ายว่า ‘เทรนด์การใช้นวัตกรรมดิจิทัล IoT : Internet of Things จะเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน สังคม และการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การหาจุด Touch Point ของลูกค้าให้เจอจะพาแบรนด์ให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค และเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องไม่ละทิ้งความเป็นตัวเอง เพราะนั่นคือจุดแข็งที่ใครก็ลอกเลียนแบบไม่ได้’
                  ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 08 5155 5940 08 2790 2127 E-mail : Smartstartup.creativethailand.net สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
-----------------------------------------------------------------
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                                                  ฉบับที่ 94 / 9 พฤษภาคม 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th