กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 25-วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเชียงแสน โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ข้อพึงระวังและประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการนำส่ง DBD-e-Filing เวอร์ชั่นใหม่" ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
สัมมนาปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน เรื่อง "ไต่สวนให้รู้ วินิจฉัยให้ชัด ผู้บังคับไม่ถูกคัดค้าน" วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง Sapphire room ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน พฤษภาคม 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อัพเกรดระบบการจองชื่อและจัดตั้งห้างหุ้นส่วน/บริษัท ให้ง่าย

วันที่ 11 พ.ค. 2561
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อัพเกรดระบบการจองชื่อและจัดตั้งห้างหุ้นส่วน/บริษัท ให้ง่าย
รวมในขั้นตอนเดียว ดันอันดับไทยสู่ Top 10 ประเทศที่สะดวก รวดเร็วในการสตาร์ทธุรกิจ
 
                     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ยุบ!! ขั้นตอนจองชื่อ รวมกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัทจำกัดให้เป็นขั้นตอนเดียวกันผ่านระบบ e-Registration อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจเต็มที่ ปูทางสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาอันดับเริ่มต้นธุรกิจของไทยในปี 2019 ให้กระเด้งไปอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอีก
                     นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานของภาครัฐที่ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจแก่ภาคธุรกิจทั้งในประเทศและธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งกรมฯ ได้พัฒนาระบบการให้บริการผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งเน้นความสะดวกสบายในการใช้งานควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของนิติบุคคลในขั้นสูงบนมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมากรมฯ ได้เปิดให้บริการระบบจองชื่อนิติบุคคลออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556 จนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าใช้งานจำนวน 1,327,369 ราย และ ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ให้บริการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 มีผู้เข้าใช้งานจำนวน 5,828 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561)
                       อธิบดี กล่าวต่อว่า "แม้ว่าการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 ด้านในข้างต้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจเป็นอย่างดี ปัจจุบันกรมฯ ยังได้เพิ่มการพัฒนากระบวนการจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดย ‘ควบรวมกระบวนการจองชื่อนิติบุคคลกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัทจำกัดเข้าด้วยกัน’ (เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินการจองชื่อและกรอกข้อมูลคำขอ จดทะเบียนทางออนไลน์ผ่าน e-Registration ได้ภายในขั้นตอนเดียวกัน จากเดิมที่แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนที่ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องดำเนินการจองชื่อ และรอผลการพิจารณาอนุมัติจากนายทะเบียนก่อนถึงจะดำเนินการ ขอจดทะเบียนจัดตั้งต่อไปได้นั่นเอง”
                      "การควบรวมกระบวนการให้บริการจัดตั้งธุรกิจผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในข้างต้นเข้าด้วยกันนั้นจะช่วยอำนวยความสะดวก และประหยัดเวลาของผู้ประกอบธุรกิจในการยื่นคำขอจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ พร้อมกับสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเดินเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น สอดรับกับการมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังช่วยให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น ส่งผลต่อการจัดอันดับ Ease of Doing Business ของธนาคารโลก ด้านความยากง่าย (Starting a Business) การเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นทำให้ไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักลงทุนชาวต่างชาติด้วย”
                       "ในปี 2018 ประเทศไทยถูกจัดอันดับการเริ่มต้นธุรกิจอยู่ในอันดับที่ 36 กระโดดขึ้นถึง 42 อันดับ (มีกระบวนการจัดตั้งธุรกิจใน 5 ขั้นตอน ใช้เวลา 4.5 วัน) จากเดิมปี 2017 อยู่ในอันดับที่ 78 (มีกระบวนการจัดตั้งธุรกิจใน 5 ขั้นตอน ใช้เวลา 25.5 วัน) และคาดว่าภายหลังจากการพัฒนากระบวนการจองชื่อนิติบุคคลกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัทจำกัดเข้าด้วยกันในครั้งนี้ ประกอบกับการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ ผลการจัดอันดับในปี 2019 โดยธนาคารโลกจะประกาศในช่วงปลายปีนี้จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกเช่นกัน เพราะจะช่วยลดขั้นตอนการให้บริการเหลือเพียง 3 ขั้นตอน ใน 2 วัน” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
                      ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดตั้งธุรกิจผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ บริการออนไลน์ จากนั้นเลือก ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5995-9, 0 2547 4483-4 หรือ e-mail : e-regis@dbd.go.th
 
*******************************************
 ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ                                                                                              ฉบับที่ 97 / วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th