กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวังพร้อม Update ภาษีปี 2562" ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการใช้ Facebook Ads & Youtube Ads” วันที่ 7 และ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
x
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสัมมนาหัวข้อ "โฆษณาอย่างไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย" วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน มิถุนายน 2561
พาณิชย์! เตรียมเปิดฉากสุดยอดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย

วันที่ 6 มิ.ย. 2561
 
พาณิชย์! เตรียมเปิดฉากสุดยอดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย
'MOC Biz Club Expo 2018'
 
                 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ปูพรมจัดงานทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ แบบมางานเดียวจบครบเครื่อง เรื่องการค้า ทั้งงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีทั่วไทยจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ การสัมมนา/เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้าและความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการฐานราก พร้อมผลักดันธุรกิจการค้าของไทยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศสู่ธุรกิจการค้าในระดับสากล
                 นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ Micro SMEs ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) และส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในระดับท้องถิ่น ด้วยการสร้างกลุ่มเครือข่ายธุรกิจในรูปแบบ ‘MOC Biz Club’ ขึ้นใน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 11,000 ราย และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมุ่งหวังให้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นศูนย์รวมของกลุ่มธุรกิจที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้แก่ Micro SMEs ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยดำเนินงานในรูปแบบ ‘ประชารัฐ’ ซึ่งมีพาณิชย์จังหวัดเป็นแกนกลางเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อร่วมกันคิด พัฒนา และดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่
                "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มาโดยตลอด สำหรับการจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจในท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันแก่สมาชิกเครือข่ายฯ ให้มีความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) ก่อนที่จะเชื่อมโยงสู่สากล (Connect to the World) ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ 1) งานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่นำเสนอสินค้าและบริการของดีทั่วไทย จากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ 2) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าในการต่อยอดธุรกิจ และพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3) การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การตลาด 4) การสัมมนา/เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด และมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ”
                 การจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ จะจัดขึ้นทั้งหมดรวม 5 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และอีก 4 ภูมิภาค ได้แก่
                 ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง
                 ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
                 ครั้งที่ 3 ระดับประเทศ (กรุงเทพฯ) ระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ การประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี
                 ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกและภาคกลาง ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต นนทบุรี
                 ครั้งที่ 5 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หาดใหญ่ สงขลา
                 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า "การจัดงาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย จะเป็นเวทีสำคัญของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ในการแสดงศักยภาพทางการค้า และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกระดับที่กำลังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจได้มาพบปะเจรจาการค้าร่วมกัน อีกทั้งประชาชนทั่วไทยยังได้เลือกชมและซื้อสินค้าของดีมีคุณภาพจากทั่วประเทศอีกด้วย ดังนั้นทุกคนจึงไม่ควรพลาดงานดีๆ แบบนี้”
                  ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจ และผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน โทร.0 2547 4445 หรือ ติดตามข่าวสารอัพเดทได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือ สายด่วน 1570
 
**********************************
ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                            ฉบับที่ 110 / วันที่ 6 มิถุนายน 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th