กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวังพร้อม Update ภาษีปี 2562" ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการใช้ Facebook Ads & Youtube Ads” วันที่ 7 และ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
x
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสัมมนาหัวข้อ "โฆษณาอย่างไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย" วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน มิถุนายน 2561
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชทานพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ

วันที่ 11 มิ.ย. 2561
 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระราชทานพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ
ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 
                วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อทรงรับพระราชทานพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. และ ชุด ส.ก. รวมเป็นชุด 80 เล่ม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิพระไตรปิฎกสากลเป็นผู้อัญเชิญพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ จำนวน 1 ชุดจาก 10 ชุดปฐมฤกษ์ มาน้อมถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สถาบันซึ่งได้สนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกสากลมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 และในวันนี้ได้จัดพระราชทานแก่อีก 6 สถาบันที่เข้าร่วมพิธีด้วย อาทิ ราชบัณฑิตยสภา และ กระทรวงพาณิชย์
                นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กราบทูลรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มีส่วนสนับสนุนโครงการเสียงสัชฌายะในด้านการสร้างความเป็นมาตรฐานสากลให้ปรากฏในระดับนานาชาติ ได้แก่ การอัญเชิญพระไตรปิฎกสากล ไปจัดแสดงนิทรรศการ ณ คูหาภูมิปัญญาไทยสากล ในงานมหกรรมหนังสือแฟรงเฟิร์ต ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.2551 การจดนวัตกรรมพระไตรปิฎกเป็นสิทธิบัตรทรัพยสินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา และการพัฒนาเผยแผ่พระไตรปิฎกสากลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการขับเคลื่อนประเทศ จึงนับเป็นสิ่งมงคลอันสูงสุดของประเทศที่จะเผยแผ่พระไตรปิฎกด้วยนวัตกรรมการออกเสียงในระบบดิจิทัลให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก สำหรับสิทธิบัตรการแบ่งพยางค์อัตโนมัติในระบบดิจิทัล สามารถกล่าวได้ว่า เป็นสิทธิบัตรพระไตรปิฎกฉบับแรกในโลกที่สร้างสรรค์โดยคนไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้น้อมถวายต้นแบบ "แท็บเล็ตสัชฌายะ” แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ ด้วย
                สัชฌายะ (Sajjhāya) แปลว่า การศึกษาและออกเสียงท่องจำ พระไตรปิฎกฉบับสัชฌายะ จึงเป็นฉบับที่เรียงพิมพ์ด้วยสัททสัญลักษณ์ (Phonetic Symbol) เพื่อมุ่งเน้นการออกเสียงที่แม่นตรงตามไวยากรณ์ ซึ่งสามารถอ้างอิงอักขรวิธีจากต้นฉบับ จ.ป.ร. อักษรสยาม พ.ศ. 2436 ซึ่งเก็บรักษาไว้ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตลอดมานานกว่า 1 ศตวรรษแล้ว ในการนี้สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงกล่าวถวายอนุโมทนาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงเป็นองค์ประธานการสร้างพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ และในการนี้ยังได้จัดพระราชทานถวายแก่วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี วัดนาถกรณธรรม จังหวัดเชียงราย วชิราวุธวิทยาลัย และ มูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวราณุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในฐานะสถาบันที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการฯ และจะร่วมเผยแผ่ต่อไปในอนาคต
 
**********************************************
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์                                                                                               ฉบับที่ 114 / วันที่ 11 มิถุนายน 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th