กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 18-วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องราชาเทวะ ชั้น 6 โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การกรอกงบการเงินและบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing
x
อบรมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เชื่อมโยงระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
x
สัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจ "กฎหมายบริษัทจำกัดคนเดียว" ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ จังหวัดตากโรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ ครั้งที่ 2 วัน 2 วันอังคารที่18 ธันวาคม 2561 จังหวัดตาก โรงแรมพลอย พาเลซ จังหว
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าว >> ข่าวกรม (Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน กรกฎาคม 2561
พาณิชย์! เปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีทั่วไทย

วันที่ 6 ก.ค. 2561
 
พาณิชย์! เปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีทั่วไทย
‘MOC Biz Club Expo 2018’ อย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่จังหวัดลำปาง
พร้อมขนทัพสินค้าขึ้นชื่อจาก 17 จังหวัดภาคเหนือออกสู่สายตาชาวโลก
 
                 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีทั่วไทย ‘MOC Biz Club Expo 2018’ ครั้งแรกในระดับภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่ ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561 โดยรวบรวมสินค้าของดีจาก 17 จังหวัดภาคเหนือมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เลือกซื้ออย่างจุใจ นอกจากจะได้ของดีมีคุณภาพติดมือกลับบ้านแล้ว ยังได้เปิดสมองมีมุมมองใหม่ๆ กับกิจกรรมการสัมมนา เสวนา ให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ การดำเนินธุรกิจ พร้อมเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างนักธุรกิจ และนักลงทุนเพื่อให้จับคู่ธุรกิจ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระยะยาว
                 นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดงาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ระดับภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1 ถือเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจให้ท้องถิ่น เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ Micro SME ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้มีโอกาสพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมแข่งขันในตลาดระดับประเทศ และก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับสากลในอนาคต โดยตลอดระยะเวลา 3 วันที่จัดงานผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งภายในงานจะมีผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ในภาคเหนือเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 100 ราย และมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางการค้า และพบปะพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ, การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด การเงินฯ, การสัมมนา/เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด และมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมหรือแคมเปญที่ครบทุกมิติทั้ง 360 องศา ที่ต้องการนำมามอบให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้และสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเชื่อมโยงการค้าและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจต่อไป
                "การจัดงาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ระดับภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1 จะเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภาคเหนือ ในการโชว์ศักยภาพทางการค้า เสริมสร้างความเป็นผู้นำ เพิ่มขีดความสามารถและขยายช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นโอกาสสำคัญ ที่ประชาชนคนไทยจะได้รู้จักสินค้าของดีมีคุณภาพจากภาคเหนือมากขึ้น และต่อยอดผลักดันธุรกิจของตนเองสู่เวทีการค้าโลก รวมทั้งผลักดันให้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นศูนย์รวมของกลุ่มธุรกิจที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้แก่ Micro SME ในแต่ละพื้นที่ เชื่อมั่นว่าการจัดงานดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่น หรือคนตัวเล็ก ช่วยสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกด้วย”
 
****************************************
ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                            ฉบับที่ 130 / 6 กรกฎาคม 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th