กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ปลูก "ไม้ยืนต้น" เพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ
x
ขอเชิญสมัครเรียนออนไลน์ง่ายๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ http://dbdacademy.dbd.go.th ในเดือนเมษายน-กันยายน 2562 (รายละเอียดโปรดคลิก) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองธุรกิจบริการ 02 547 5962
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) ในวันพุฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ คณะการบริการและการท่่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรื วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน สิงหาคม 2561
พาณิชย์! ประกาศความพร้อมเปิดเวทีให้ Micro SMEs

วันที่ 9 ส.ค. 2561
 
พาณิชย์! ประกาศความพร้อมเปิดเวทีให้ Micro SMEs
ขนของดีภาคกลางและภาคตะวันออกมาโชว์และจำหน่ายในงาน
‘MOC Biz Club Expo 2018’ มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย
 
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความพร้อมในการเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการจากภาคกลางและภาคตะวันออก ขนสินค้าเด็ดๆ จาก...จังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้า สร้างความเข้มแข็ง พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากอย่างยั่งยืน
                 นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 นี้เป็นคิวของภาคกลางรวมภาคตะวันออก เป็นการแสดงศักยภาพและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ตามนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่จะช่วยเป็นสะพานในการเชื่อมโยงธุรกิจระดับภูมิภาค รวมถึงสร้างองค์ความรู้นำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได้ ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการที่จะนำไปต่อยอดทางธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งจะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันแก่สมาชิกเครือข่ายฯ ให้มีความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) ก่อนที่จะเชื่อมโยงสู่สากล (Connect to the World) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
                 "การจัดงานตลอด 3 วัน จะประกอบด้วย 1) งานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ในภาคกลางรวมตะวันออก 2) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางการค้า และพบปะพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ 3) การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ฟรี! แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การตลาด การเงินฯ และ 4) การสัมมนา/เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด และมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ สำหรับงาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ระดับภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก ถือเป็นแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น (Local Economy) อีกทั้งยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ มีการนำสินค้าของดีประจำภาคกลางรวมภาคตะวันออก อาทิ เครื่องเบญจรงค์ลายทองหัตถศิลป์มือช่างไทยของนนทบุรี, ทุเรียนบาร์ สินค้าทุเรียน แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของจันทบุรี, หม้อแกงคัพของเพชรบุรี และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังมีกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน เช่น ผู้ที่ซื้อสินค้าจะมีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวนกว่า 4 เส้นทุกวัน และลุ้นรางวัลใหญ่ เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบทุกๆ 300 บาท และสินค้าลดราคาในช่วงโปรโมชั่นนาทีทอง รวมถึงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ที่จะมาร่วมสร้างสีสันภายในงานฯ ครั้งนี้อีกด้วย”
                 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า "การจัดงาน "MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย” จะเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการภาคกลางรวมภาคตะวันออก และสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมของกลุ่มธุรกิจที่จะคอยให้ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายย่อย Micro SME ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาธุรกิจร่วมกัน นับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการทุกระดับที่กำลังมองหาโอกาสทางการค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดจนประชาชนทั่วไปที่จะได้เลือกชมและซื้อสินค้าของดีมีคุณภาพจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภาคกลางรวมภาคตะวันออก”
                  ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ระดับภูมิภาคครั้งที่ 3 ภาคกลางรวมภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน โทร. 0 2547 4445 หรือ เว็บไซต์ www.bizthai.org
 
********************************************************
ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                      ฉบับที่ 149 / วันที่ 9 สิงหาคม 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th