กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 3 วันที่ 10 และ 24 ม.ค. 62
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา "Online Business Plan แผนดี แผนโดน ยอดขายปัง" วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้องทิพวรรณ บอลลูน L โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
รับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT(ประเทศไทย) ปี2562
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน ตุลาคม 2561
กรมพัฒน์จับมือพันธมิตร แจกฟรีโปรแกรมทำบัญชีเพื่อช่วยเหลือ SMEs ไทย

วันที่ 5 ต.ค. 2561
 
กรมพัฒน์จับมือพันธมิตร แจกฟรีโปรแกรมทำบัญชีเพื่อช่วยเหลือ SMEs ไทย
 
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตรพัฒนา"โปรแกรม e-Accounting for SMEs” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วย SMEs บริหารจัดการร้านค้าและจัดทำบัญชีอย่างง่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้!! คาดว่าจะช่วยให้ SMEs ทำบัญชีเบื้องต้นได้ด้วยตนเองประหยัดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานบัญชีผ่าน Cloud Computing พร้อมส่งงบการเงินผ่าน DBD e-Filing ได้อัตโนมัติไม่ต้องคีย์ข้อมูลซ้ำ
                นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อต้นปี 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 5 หน่วยงาน ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการพัฒนา "โปรแกรม e-Accounting for SMEs” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีการทำงานแบบครบวงจร เริ่มต้นตั้งแต่การซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการจนถึงการทำบัญชีและงบการเงินผ่านระบบ Cloud (Full Loop Cloud Accounting) ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมนี้จะช่วยธุรกิจ SMEs ให้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการบัญชีได้โดยง่าย ส่งเสริมให้ธุรกิจได้จัดทำบัญชีเบื้องต้นได้เอง สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนในการซื้อโปรแกรมมาใช้งาน และยังได้ข้อมูลในการบริหารจัดการร้านค้าที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา เช่น การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ยอดขาย เป็นต้น ซึ่งทำให้ SMEs เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของตนเองจาก Traditional SMEs สู่การเป็น Smart SMEs ที่มีศักยภาพสูงตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของรัฐบาล
                อธิบดี กล่าวต่อว่า "ขณะนี้การพัฒนาโปรแกรม e-Accounting for SMEs ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและเปิดให้SMEs และผู้สนใจทั่วไปสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น e-Accounting for SMEs โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทาง Play store โดยโปรแกรมนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้งาน คือ 1) โปรแกรม e-Accounting for SMEs เป็นระบบบริหารจัดการหน้าร้านหรือที่รู้จักกันดีในชื่อระบบ POS (Point of Sale) ซึ่งจะช่วย SMEs ในการบันทึกข้อมูลซื้อ-ขาย ทั้งสินค้าและบริการด้วยตนเอง พร้อมมีฐานข้อมูลของ Barcode สินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสถาบันรหัสสากล (GS1) และฐานข้อมูลของภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถออกใบกำกับภาษีได้ทั้งใบกำกับภาษีอย่างย่อและเต็มรูปแบบ รวมทั้งออกรายงานภาษีซื้อและภาษีขายได้ ทั้งนี้ยังสามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา (Real time) โดยโปรแกรม e-Accounting for SMEs นี้สามารถติดตั้งได้ทั้งบนมือถือหรือTablet ในระบบ Android
                และ 2) โปรแกรม Smartbiz เป็นโปรแกรมการจัดทำบัญชีและงบการเงินสำหรับนักบัญชีและสำนักงานบัญชี ทำงานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC โดยสามารถรับถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรม e-Accounting for SMEs ผ่านระบบ Cloud มาบันทึกบัญชีในโปรแกรม Smartbiz ได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องเอาเอกสารจากผู้ประกอบธุรกิจมาบันทึกบัญชีอีกจึงทำให้สะดวกและรวดเร็วได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับการนำส่งงบการเงินทางระบบ DBD e-Filing ผ่านทาง DBD Connect ซึ่งจะช่วยลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน (Rekey) จากงบการเงินที่เป็นกระดาษ ลดระยะเวลา และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องมากขึ้น
               "ทั้งนี้สิ่งที่ SMEs และผู้ที่ใช้โปรแกรมดังกล่าวนี้จะได้รับคือ ผลดีทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการสินค้าและการวิเคราะห์ยอดขาย โดยเฉพาะ SMEs ที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีอุปสรรคทางด้านการจัดทำบัญชีและไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทางบัญชีมาก่อนประกอบกับมองว่าการทำบัญชีเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ครั้งนี้จะได้มีทางเลือกในการใช้โปรแกรม e-Accounting for SMEs ซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อนในการใช้งานและสามารถจัดทำบัญชีเบื้องต้นได้ ลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการทำบัญชี ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจ SMEs ในการใช้ข้อมูลทางการเงินที่มีคุณภาพ สำหรับประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับกับการพัฒนาและการเติบโตของ SMEs อันเป็นรากฐานเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด 
             สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือกหัวข้อใหญ่ "คู่มือทำธุรกิจ” เลือก "บัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ” เลือก "โปรแกรมบริหารจัดการและบัญชี” และเลือก "โปรแกรม e-Accounting for SMEs” หรือสอบถามได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5981 อีเมล์ accountingdbd@hotmail.com หรือบริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์หมายเลข 0 2732 1800 อีเมล์ callcenter@crystalsoft.co.th
 
********************************
ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                                                                          ฉบับที่ 1 / 5 ตุลาคม 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th