กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ" วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง" ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อ หลักสูตร "Business English Program" รุ่นที่ 2
x
อ่านทั้งหมด     
คู่มือทำธุรกิจ >> บริการข้อมูล >> การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
รับสมัครและประกาศรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา "สร้างและพัฒนาศักยภาพ e-Commerce" ประจำปีงบประมาณ 2562 (6 หัวข้อ)

วันที่ 22 ต.ค. 2561
 
รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา "สร้างและพัฒนาศักยภาพ e-Commerce" ประจำปีงบประมาณ 2562 (6 หัวข้อ)
รายละเอียด
1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม :
-เป็นผู้สนใจในธุรกิจ e-Commerce
-ไม่เป็นผู้เคยละทิ้งการอบรม/สัมมนา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย
-สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร
2. ช่วงเวลาการสัมมนา : 8.30 - 16.30 น.
3. ระยะเวลาสัมมนา : 1 วัน/ครั้ง  
4. สถานที่อบรม : โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 
5. การประกาศรายชื่อ : จะประกาศผ่านทาง http://www.dbd.go.th/ หัวข้ออบรม/สัมมนา ,Facebook fanpage "กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า" และทาง e-Mail ของผู้สมัคร โดยจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนถึงวันอบรม
6. การสมัครสัมมนาจะรับสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น

สมัครสัมมนา 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 1 หัวข้อ "เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คลิกที่นี่

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2 หัวข้อ "Online Business Plan แผนดี แผนโดน ยอดขายปัง" วันที่ 18 ธันวาคม 2561 คลิกที่นี่
 
 
 
 
-------------------------------
ประกาศรายชื่อกิจกรรม สัมมนา "สร้างและพัฒนาศักยภาพ e-Commerce" ประจำปีงบประมาณ 2562 

ครั้งที่ 1 หัวข้อ "เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ครั้งที่ 2 หัวข้อ "Online Business Plan แผนดี แผนโดน ยอดขายปัง" วันที่ 18 ธันวาคม 2561 
 

ครั้งที่ 6 หัวข้อ "โฆษณาอย่างไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย" วันที่ 6 มีนาคม 2562 (อยู่ระหว่างการรับสมัคร) 

 
 
 
Facebook fanpage "กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพํฒนาธุรกิจการค้า"
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th