กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 3 วันที่ 10 และ 24 ม.ค. 62
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา "Online Business Plan แผนดี แผนโดน ยอดขายปัง" วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้องทิพวรรณ บอลลูน L โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
รับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT(ประเทศไทย) ปี2562
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน พฤศจิกายน 2561
กรมพัฒน์ฯ เตรียมสร้างธุรกิจบริการสุขภาพต้นแบบ นำเสนอธุรกิจผ่านนวัตกรรมแห่งโลกเสมือนจริง

วันที่ 6 ธ.ค. 2561
 
 
กรมพัฒน์ฯ เตรียมสร้างธุรกิจบริการสุขภาพต้นแบบ นำเสนอธุรกิจผ่านนวัตกรรมแห่งโลกเสมือนจริง
ระตุ้นความต้องการเข้าร่วมธุรกิจ
 
            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และสถานดูแลผู้สูงอายุเข้าร่วมการนำเสนอธุรกิจในรูปแบบใหม่ผ่านนวัตกรรมโลกเสมือนจริง (360° Virtual Reality) กระตุ้นความสนใจ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้ลูกค้า ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการถึง 14 ธันวาคม นี้
            นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า นวัตกรรมโลกเสมือนจริง (Virtual reality หรือ VR) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่จะช่วยตอบโจทย์เรื่องการนำเสนอธุรกิจนอกสถานที่ โดยการใช้เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) จนกลายมาเป็นเทคโนโลยีการผสมผสานระหว่างโลกเสมือนจริงและสิ่งแวดล้อมรอบตัว (Merged Reality) ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยเปลี่ยนประสบการณ์การเยี่ยมชมสินค้าและบริการที่ลูกค้ามองเห็นในมุมมองที่เหมือนไปนั่งชมเองจริงๆ (ประสบการณ์โลกเสมือนจริง หรือ 360° Virtual Reality Experience) เพราะประสบการณ์คือส่วนสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ ดังนั้นการตลาดที่สร้างสรรค์และ จับต้องได้ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจกับลูกค้า และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าที่ต้องการได้เร็วขึ้น
            ปัจจุบันนวัตกรรมโลกเสมือนจริง กลายเป็นเป้าหมายสำหรับการใช้ประโยชน์ในด้านการตลาด และเป็นช่องทางเพื่อสร้างประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าและบริการให้กับลูกค้า (Customer Journey) ผ่านการเล่าเรื่องของแบรนด์ได้อย่างสร้างสรรค์ (Brand Storytelling) ด้วยการจำลองบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ที่สามารถรับรู้ได้ผ่านการมองเห็น เสียง หรือ แม้แต่การสัมผัส ผ่านอุปกรณ์ในการทำงานของความเป็นจริงเสมือน
            ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มศักยภาพและต่อยอดธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผู้ประกอบการ กรมฯ จึงจัดกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้าและขยายโอกาสทางการตลาด ตลอดจน เป็นการเชื่อมโยงธุรกิจบริการสุขภาพเข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้นำ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
            นวัตกรรมโลกเสมือนจริง จะช่วยให้รูปแบบการนำเสนอธุรกิจมีความน่าสนใจกว่าการนำเสนอ ในรูปแบบเดิมๆ (แผ่นพับ ภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการดูภาพผ่านคอมพิวเตอร์) เนื่องจากเป็นการนำเสนอผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อ ที่ประกอบเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์แล้วจะสามารถตรวจรับความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ ซึ่งสามารถมองเห็น ภาพที่เป็น 3 มิติ โดยผู้ใช้จะสามารถรับรู้ได้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง "นวัตกรรมโลกเสมือนจริง" จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการมอบประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้าเสมือนได้เข้าไปที่สถานที่นั้นๆ โดยไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง แค่เพียงสร้างประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยี
            กรมฯ มีแผนผลักดันให้ธุรกิจบริการสุขภาพ (ธุรกิจสปา ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) นำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับนวัตกรรมมาทำการตลาดโดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่ม ความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการ เป็นการสร้าง Customer Experience ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจให้ได้ผลในยุคปัจจุบัน ส่งผลต่อการทำการตลาด รวมถึงจะเป็นตัวชี้วัดการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอีกด้วย เพราะประสบการณ์ตรงเป็นการสื่อสารที่ทรงอิทธิพลที่สุด จึงเป็นแรงกระตุ้นให้มีการใช้เทคโนโลยีของโลกเสมือนจริงมากขึ้นในหลายธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ก่อนตัดสินใจ
           สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก กรมฯ จะนำผลงานการนำเสนอธุรกิจในรูปแบบโลกเสมือนจริง ประชาสัมพันธ์ภายในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ Lifestyle 2019 ของกระทรวงพาณิชย์ ในเดือนเมษายน 2562 โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับความเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ย่นระยะเวลาในการทำงาน สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น
            อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า "การพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างความแตกต่าง จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจตลอดจนเป็นการยกระดับให้ธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ แต่การจะก้าวสู่ผู้นำตลาด "Market Leader" ในยุคนี้ได้จะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็น Real brand ที่มี Real passion มุ่งมั่นสร้าง Real experiences พร้อมด้วย Real purpose เท่านั้น จึงจะโดดเด่นและอยู่รอดได้ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล" ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
           เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการที่ https://goo.gl/forms/v8Cl1lcP5FRv2Uaw2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนนโยบายและแผนธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5954 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
********************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                                              ฉบับที่ 24 / 6 ธันวาคม 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th