กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ข่าวสาร >> อบรม/สัมนา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา "Online Business Plan แผนดี แผนโดน ยอดขายปัง" วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้องทิพวรรณ บอลลูน L โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

วันที่ 7 ธ.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา
"Online Business Plan แผนดี แผนโดน ยอดขายปัง"
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องทิพวรรณ บอลลูน L โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี


หมายเหตุ :
1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น (ไม่รับ walk in)
2. ผู้ที่มาลงทะเบียนหลังเวลา 10.00 น. จะไม่ได้รับอาหารว่าง และอาหารกลางวัน
3. ผู้ที่ประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 หากไม่เข้าร่วมสัมมนาตามวันเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่อไปได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กัลยา 0 2547 5959

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th