กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ทรัพย์อิงสิทธิ เข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนธุรกิจไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธูรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง" ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อ หลักสูตร "Business English Program" รุ่นที่ 2
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2562 >> เดือน กุมภาพันธ์ 2562
พาณิชย์ จับมือ สตาร์ทอัพ สร้างแพลทฟอร์มค้นหาร้านค้าเพิ่มยอดขายให้ SMEs

วันที่ 5 ก.พ. 2562
 
พาณิชย์ จับมือ สตาร์ทอัพ สร้างแพลทฟอร์มค้นหาร้านค้าเพิ่มยอดขายให้ SMEs
เจาะกลุ่มลูกค้าที่ชอบเช็คอินค้นหาธุรกิจบริการบนออนไลน์ มั่นใจ!!! วิน วิน วิน ทั้ง 3 ฝ่าย
SMEs ยอดขายเพิ่มขึ้น สตาร์ทอัพโชว์ศักยภาพ ผู้บริโภคได้บริการที่ตรงใจในราคาสบายกระเป๋า
 
 
 
                       กระทรวงพาณิชย์ เห็นศักยภาพสตาร์ทอัพไทย จับมือสร้างแพลทฟอร์มค้นหาร้านค้าดันยอดขายSMEs ให้พุ่ง เน้นลูกค้าที่ชอบเช็คอินค้นหาธุรกิจบริการบนออนไลน์ คิ๊กออฟ 5 ธุรกิจเป้าหมาย : บริการดูแลผู้สูงอายุ แม่บ้านทำความสะอาด บริการช่างซ่อมต่างๆ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างแอร์ และอื่นๆ ร้านอาหาร และบริการสปา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน มั่นใจ!!! วิน วิน วินทั้ง 3 ฝ่าย : SMEs ยอดขายเพิ่มขึ้น สตาร์ทอัพโชว์ศักยภาพพร้อมได้ลูกค้าเพิ่ม ผู้บริโภคได้รับบริการที่ตรงใจในราคาสบายกระเป๋า
                       นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จับมือกับธุรกิจสตาร์ทอัพสร้างแพลทฟอร์มค้นหารายชื่อร้านค้าและบริการเพื่อรุกตลาดธุรกิจบริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ภายใต้แคมเปญ "DBD Service X Startup : from Pain-Points to Campaign Solutions" ซึ่งสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ชอบเช็คอินค้นหาธุรกิจบริการต่างๆ บนออนไลน์ และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์หรือรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและราคาตรงตามความต้องการ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถใช้บริการได้ใกล้บริเวณที่พักอาศัย"
                      "เบื้องต้น กรมฯ จะนำธุรกิจบริการ 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจแม่บ้านทำความสะอาด ธุรกิจบริการช่างซ่อมต่างๆ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างแอร์ และช่างประเภทอื่นๆ ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจสปา ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ได้มาตรฐาน ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการเบื้องต้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ขึ้นให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมของธุรกิจสตาร์ทอัพ เช่น Wongnai, Seekster, Fixzy, Gowabi เป็นต้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่กำลังค้นหาธุรกิจบริการ 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้น โดยผู้บริโภคสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น/เว็บไซต์ของธุรกิจสตาร์ทอัพ และค้นหาธุรกิจบริการได้ทันที ซึ่งระบบจะประมวลผลการค้นหาธุรกิจบริการที่ต้องการบริเวณใกล้บ้านหรือที่พักอาศัยของผู้บริโภคมากที่สุดโดยอัตโนมัติ ผู้บริโภคสามารถจองบริการล่วงหน้า สอบถามราคา และนัดแนะกับผู้ให้บริการได้โดยตรง รวมทั้ง เลือกใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา และเลือกผู้ให้บริการที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาจะแสดงประวัติและสถานที่ติดต่ออย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น/ความสบายใจแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คาดว่า "แพลทฟอร์มค้นหาธุรกิจบริการ" จะเริ่มให้บริการได้ประมาณเดือนเมษายน 2562 นี้"
                      อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "การให้บริการดังกล่าว จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่าย คือ 1) ผู้ให้บริการทั้งที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา มียอดขายหรือยอดการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ 2) สตาร์ทอัพ ได้โชว์ศักยภาพการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึง ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน และ 3) ผู้บริโภค หรือ ผู้ใช้บริการ สามารถค้นหาธุรกิจบริการที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ได้รับบริการที่ตรงใจในราคาที่ยอมรับได้ รวมทั้ง สามารถใช้บริการได้ใกล้ที่พักอาศัย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา"
                     ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562) ธุรกิจบริการที่ผ่านการส่งเสริมพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีจำนวนทั้งสิ้น 9,902 ราย แบ่งเป็น ธุรกิจร้านอาหาร 2,351 ราย (ร้อยละ 23.75) ธุรกิจสปาและนวด 2,035 ราย (ร้อยละ 20.56) ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน 1,844 ราย (ร้อยละ 18.63) ธุรกิจบริการแม่บ้านทำความสะอาด 1,162 ราย (ร้อยละ 11.74) ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ 1,062 ราย (ร้อยละ 10.72) ธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ 533 ราย (ร้อยละ 5.38) ธุรกิจก่อสร้าง 419 ราย (ร้อยละ 4.23) ธุรกิจการบริการที่พัก 312 ราย (ร้อยละ 3.14) นักกายภาพบำบัด 121 ราย (ร้อยละ 1.22) และธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ 63 ราย (ร้อยละ 0.63) และช่างฝีมือประเภทต่างๆ ที่ผ่านการพัฒนาและได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 80,000 ราย
                     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 095 949 4632, 062 647 6522 e-Mail : dbdxstartup@gmail.com หรือ www.dbd.go.th สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570
 
*****************************************
 
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                       ฉบับที่ 49 / วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th