กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
"จัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพแท้จริงของกิจการ"

วันที่ 14 มี.ค. 2562

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการสนับสนุนและกำกับดูแลผู้ประกอบการให้จัดทำบัญชี และงบการเงินให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร
ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูประถัมภ์ ในโอกาสนี้ ได้ร่วมการเสวนา " มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
จัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพแท้จริงของกิจการ " ณ ห้องพระอุเทน 1 และ 2 ชั้น 2
อาคารกรมสรรพากร วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th