กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ปลูก "ไม้ยืนต้น" เพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ
x
ขอเชิญสมัครเรียนออนไลน์ง่ายๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ http://dbdacademy.dbd.go.th ในเดือนเมษายน-กันยายน 2562 (รายละเอียดโปรดคลิก) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองธุรกิจบริการ 02 547 5962
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) ในวันพุฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ คณะการบริการและการท่่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรื วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
x
อ่านทั้งหมด     
คู่มือทำธุรกิจ >> บริการข้อมูล >> บัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ >> สำนักงานบัญชีคุณภาพ >> รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

 

จังหวัดขอนแก่น                                                    
 

บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี จำกัด
222/156-222/157 หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 043 242 005, 089-840-2496
โทรสาร 043 241 343
 
จังหวัดนครราชสีมา       

 
บริษัท ขจรศรี (การบัญชี) จำกัด
397/1 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 044 243 851, 081 760 8001 โทรสาร 044 241 152
 

บริษัท สำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด
624/1 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 044 248 934, 081 790 2915 โทรสาร 044 248 935
 
จังหวัดบุรีรัมย์                     

 
บริษัท พี.เอ็น.บัญชี 1999 จำกัด 
6 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมเห็ด 
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร. 044 160 655, 062 994 4514
 

 

จังหวัดสกลนคร             

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอบบัญชีและภาษีอากร ชนกนภา
625 หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 042 090 109, 082 101 0594  โทรสาร 042 090 109

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกการบัญชีและภาษีอากร
80/2 ถนนสกลทวาปี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 093 319 1339, 086 456 8737
 
  จังหวัดสุรินทร์                     

สำนักงานปารมตีการบัญชี
397/76 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านบุญหิรัญรักษ์
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 044 040 663 4, 089 845 1944 โทรสาร 044 040 656
  จังหวัดอุดรธานี                   
 

บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด
88/2 หมู่ที่ 8 ตำบลหมูม่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042 930 640, 042 930 648 โทรสาร 042 304 064
 

บริษัท กรพัฒน์การบัญชี จำกัด
499/6 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านโนนพิบูลย์
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042 212 578, 081 261 1229
 

 

จังหวัดอำนาจเจริญ               
 
 
บริษัท สำนักงาน เอส วี เอ็น การบัญชีและธุรกิจ จำกัด
886 หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่ง
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทร. 045 270 837, 081 790 2915 โทรสาร 045 270 837
 

จังหวัดอุบลราชธานี               

K A E W J I R A P A T
ACCOUNTING CO.,LTD.

บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด
47/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  34190
โทร. 045 324 155, 091 596 4241 โทรสาร 045 958 077
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th