กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)"ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจสำหรับ SMEs ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) " ฟรี!!! คลิกอ่านรายละเอียด
x
รับสมัครอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
ด่วน!!รับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT(ประเทศไทย)ประจำปี 2562 ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2562
x
สัมมนาหลักสูตร "ยกระดับธุรกิจ e-Commerce เปิดประตูสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ" รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2562
x
อ่านทั้งหมด     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
งานด้านบัญชี


 


งานด้านบัญชี : สำนักงานบัญชีคุณภาพ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
แบบ ร.สบ. 4 แบบแจ้งรายชื่อบุคคลเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ
แบบ ร.สบ. 4-1 แบบแจ้งรายละเอียดบุคคลเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ
แบบ ร.สบ. 4-2 แบบแจ้งยกเลิกรายชื่อบุคคลเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ
แบบ ร.สบ. 4-3 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบุคคลที่เป็นผู้รับรองลายมือชื่อ
- คำขอความเห็นชอบเป็นหน่วยตรวจประเมินคุณภาพสำนักงานบัญชี
 
 

 

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th