กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
งานตรวจค้น/ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาเอกสาร


 
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์.Pdf
ไฟล์.Zip
แบบบริการข้อมูลธุรกิจ
แบบคำขอหนังสือรับรอง/ตรวจค้น/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน/ถ่ายข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
แบบบริการ
ถ่ายข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
แบบคำขอข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคล และแบบคำขอข้อมูลงบการเงินนิติบุคคล (เพิ่มเติมสำหรับบริการการถ่ายข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์)

 

 

                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
สำนักต่างๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556