เข้าสู่ระบบ
ความคิดเห็นที่ 1
กรณีเช่น บริษัท ก. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ABC ต่อมาบริษัท ก ได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัท ก เป็น บริษัท KTY บริษัท ABC ต้องดำเนินการยื่นเอกสารอะไรบ้างให้ทาง กรมพัฒนาธุรกิจ
Paristphart 13 พฤศจิกายน 2561 15:57:02 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
หนังสือรับรองมีอายุกี่เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
พิชญธิดา ชมศรี 13 พฤศจิกายน 2561 16:23:33 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
สอบถามคะ พอดีจะโอนรถแต่โอนไม่ได้ เพราะติดที่ผู้ถือกรรมสิทธ์รถคือ หจก.อ.อนันทกร์แต่หจก.นี้ได้เปลี่ยนเป็น บจก.อ.อนันทกร์ แล้ว เมื่อตรวจสอบหจก.กลับขึ้นว่าห้างร้าง ทำให้ทำการโอนรถไม่ได้ แบบนี้ต้องทำยังไงบ้างคะ ถึงจะโอนรถได้
สุพัตรา แสงทอง 13 พฤศจิกายน 2561 16:28:11 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 4
ถ้าวันนี้เราไปจดเปลี่ยนแปลงที่อยุ่บริษัท อยากทราบว่าในระบบออนไลน์ ที่เราเข้าดูในคลังข้อมูลธุรกิจ จะเปลี่ยนแปลงให้ทันทีมั้ยค่ะ
อรุณศรี ชูใจ 14 พฤศจิกายน 2561 11:55:33 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 5
สอบถามกรณีเพิ่มทุน และเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น สามารถดำเนินการพร้อมกันเลยได้ไหมค่ะ
ความคิดเห็นที่ 6
สวัสดีค่ะ ขอถามหน่อยค่ะ แจ้งเลิกสาขาต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
ความคิดเห็นที่ 7
สอบถามเกี่ยวกับการทำเวปไซท์บริษัททัวร์ ขายทัวร์บนเวปไซท์ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ธุระกิจอิเล็กทรอนิคส์หรือไม่ มีขั้นตอนและข้อกำหนดอย่างไร
Patchanan Jan 14 พฤศจิกายน 2561 18:52:55 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 8
สอบถามชื่อบริษัท HD 121 co.,LID ว่ามีอยู่จริงไม๊
อังสุมารินทร์ 15 พฤศจิกายน 2561 10:12:36 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 9
อยากทราบขัันตอนการเปลี่ยนรอบบัญชีบริษัทโดยละเอียดค่ะ
ยาใจ 15 พฤศจิกายน 2561 10:28:13 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 10
รบกวนสอบถามครับ กรรมการของ หจก.ได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุล แล้วต้องแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพกรอย่างไรครับ
โรจนินทร์ 15 พฤศจิกายน 2561 13:07:27 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 11
จะนำส่ง บอจ.5 ใหม่ แต่บริษัทมี หุ้นสามัญ กับหุ้นบุริมสิทธิ ต้องทำหนังชี้แจงอะไรบ้างค่ะ
ความคิดเห็นที่ 12
ขอทราบขั้นตอนการแจ้งเลิกกิจการร่วมค้า ซึ่งได้แจ้งเลิกกับกรมสรรพากรแล้วโดยหลักฐานการจดเลิกกับกรมสรรพากรเป็นเอกสารเรื่องการขีดชื่อออก และรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร ขอทราบว่าจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร
สมรศรี รักยิ่ง 16 พฤศจิกายน 2561 09:44:56 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 13
ขอทราบเอกสารประกอบในการโอนหุ้นให้จากกรรมการท่านหนึ่ง ไปให้กรรมการอีกท่านคะ
สุเบญจา 16 พฤศจิกายน 2561 14:55:50 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 14
เรียนวิศวะเปิดบริษัท เอง ทำธุรกรรม และเขียนแบบ คุมงาน ส่วนราชการไดหรือไม่
อาภาภร โนวรรณ์ 19 พฤศจิกายน 2561 10:57:54 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 15
เดิมจดทะเบียนบริษัท ที่ตั้งสำนักงาน อยู่ที่ จังหวัดปทุมธานี และต้องการเพิ่มสาขาที่ จ.อ่างทอง ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้างคะ
รังสินี จันทนา 19 พฤศจิกายน 2561 15:32:49 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 16
ในกรณีมีการโอนหุ้นระหว่างกัน แบบฟอร์มบอจ5. ช่อง "ลงวันที่" กับช่อง "เป็น" ต้องกรอกวันที่รับโอนเลย หรือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวันที่
รุ่งทิวา 19 พฤศจิกายน 2561 15:34:27 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 17
รบกวนสอบถาม ค่ะ พอดี บจก.ไม่ได้ยื่นe-filing แล้ว password ที่เคยเข้า ไม่สามารถเข้าได้ ยกทำอย่างไรค่ะ ,ยังไม่เคยทำ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ
พรนภา ทาเอื้อ 19 พฤศจิกายน 2561 17:04:12 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 18
สอบถามค่ะ บริษัทได้ทำการจดทะเบียนไปแล้ว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบริษัทฮ่องกง A บริษัทฮ่องกง A มีกรรมการ 1 คน ต่อมาบริษัทฮ่องกง A เพิ่มกรรมการเป็น 3 คน ในกรณีนี้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะ ขอบคุณค่ะ
อรทัย 19 พฤศจิกายน 2561 17:20:58 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 19
ผมได้จองชื่อนิติบุคคลไป ใช้ Username และ Password เดิมเพื่อขอตรวจสอบชื่อ แต่เข้าไม่ได้แจ้งว่า Password ไม่ถูก ต้องทำอย่างไร
ความคิดเห็นที่ 20
สอบถามชื่อบริษัท ซีพีซี แอด จำกัด (cpsee.com)ว่ามีอยู่จริงไม๊
นารา 22 พฤศจิกายน 2561 13:07:33 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 21
ขอแบบฟอร์มหนังสือลาออกจากกรรมการของบริษัท ภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ
ความคิดเห็นที่ 22
กรณีต้องการจัดประเภทรายการในงบการเงินปีที่แล้วใหม่ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปัจจุบันได้ จะต้องกลับไปแก้ไขในระบบ E-filing หรือไม่ เพราะข้อมูลเปรียบเทียบงบกระดาษจะไม่ตรงกับงบในระบบ E-filing
ความคิดเห็นที่ 23
พอดีจด หจก.ใหม่ เมื่อวันที่ 22 พย 61 และเจ้าหน้าที่ได้ส่งรหัส E-filing มาให้แล้ว (ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่จะให้รหัสมาที่เมลที่แจ้งเลย)แต่ไปกด เปลี่ยนรหัสใหม่ และระบบแจ้งว่าได้ส่ง รหัสลับ มาให้ที่เมลที่แจ้งไว้ตอนจด หจก. แล้ว พอพอเช็คในเมลยังไม่เห็นมีเมลเข้ามาเลย แบบนี้ต้องทำไงได้บ้างค่ะ
นวลฉวี แน่นหนา 23 พฤศจิกายน 2561 15:43:06 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 24
ขอสอบถามเกี่ยวกับวิธีดำเนินการนำสินค้าที่ซื้อมาใส่ในตู้หยอดเหรียญเพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงาน สะดวกซื้อ เนื่องจากบริษัทตั้งอยู่ไกลจากถิ่นค้าขายที่สะดวกซื้อ จะต้องปฏิบัติให้เป็นแนวทางที่ถูกต้องได้อย่างไรบ้าง
ความคิดเห็นที่ 25
สอบถามเรื่อง ยืนยันรหัสผ่าน(Activate) ในระบบ e-Filing โดยให้ระบุ Activate Code แต่ผมไม่ทราบว่า Code ดังกล่าวจะได้มาได้อย่างไร หรือเป็นตัวเลขไหน
ศุทธิภณ 25 พฤศจิกายน 2561 16:51:05 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 26
สอบถามการถอนชื่อออกจากการเป็นหุ้นส่วนบริษัทฯ ต้องทำอย่างไรบ้าง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง
ความคิดเห็นที่ 27
เรียนสอบถามค่ะ หากกรรมการ(ผู้เป็นเจ้าของกิจการ) หรือหุ้นส่วนต้องการโอนหุ้นให้กับบุตร เนื่องจากต้องการให้บริหารงานต่อจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก สามารถทำได้อย่างไรค่ะ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ช่องทางการดำเนินการมีกี่ช่องทางค่ะ รบกวนสอบถามและขอคำตอบด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
ความคิดเห็นที่ 28
บริษัทมีที่ดินเปล่าอยู่ 1 แปลง ปัจจุบันยังไม่มีบ้านเลขที่ แต่กำลังจะดำเนินการเปิดเป็นที่จอดรถให้เช่ารายวันและรายเดือน และมีร้านค้าให้เช่าขายของในลานจอดรถ แบบนี้สามารถไปจดเพิ่มสาขาได้หรือไม่ค่ะ (เพราะทราบมาว่าถ้าไม่มีบ้านเลขที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องไปจดสาขา)
ความคิดเห็นที่ 29
หนังสือรับรองมีอายุกี่เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
Aticha 27 พฤศจิกายน 2561 10:57:50 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 30
สอบถามหน่อยค่ะ ว่าบริษัทต่างชาติจะมาถือหุ้นในบริษัทในไทย โดยใช้นิติบุคคลร่วมถือหุ้น ได้ไหมค่ะ และจะต้องทำอย่างไร
ความคิดเห็นที่ 31
กรณีงบการเงินเปรียบเทียบปีก่อน(ยื่นปัจจุบัน) ไม่ตรงกับ งบการเงินปีก่อนนั้น(ยื่นปีก่อน) เช่น 2560 และ 2559 กับ 2559 และ 2558 อยากทราบว่า ปี 2559 สามารถแก้ไขงบการเงินให้ตรงกับงบที่ยื่นปัจจุบันได้ไหมค่ะ
ความคิดเห็นที่ 32
30 พฤศจิกายน 2561 11:37:13 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 33
เรียนสอบถามเกี่ยวกับ การโอนหุ้นบริษัทค่ะ กรณีพ่อแม่ต้องการโอนหุ้นให้กับลูก ให้บริหารงานต่อ. สามารถดำเนินการได้อย่างไร. ได้กี่ช่องทาง.ค่ะ. เอกสารที่ใช้ประกอบการโอนหุ้นมีอะไรบ้างค่ะ. รบกวนสอบถามค่ะ
ความคิดเห็นที่ 34
ในการประชุม สามัญประจำปีวันที่ลงประกาศโฆษณาบอกกล่าว เรียกประชุมผู้ถือหุ้นและวันที่ส่ง หนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับ จะเป็นวันก่อนวันที่ที่ปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชีได้หรือไม่?...
ความคิดเห็นที่ 35
ในการประชุม สามัญประจำปีวันที่ลงประกาศโฆษณาบอกกล่าว เรียกประชุมผู้ถือหุ้นและวันที่ส่ง หนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับ จะเป็นวันก่อนวันที่ที่ปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชีได้หรือไม่?...
ความคิดเห็นที่ 36
ต้องการเปลี่ยนชื่อภาษีอังกฤษของบริษัทค่ะ แต่ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลแจ้งว่า ไม่รับจอง เนื่องจากชื่อภาษาไทย - อังกฤษ ไม่ตรงกัน ค่ะ ช่วยอธิบายรายละเอียดหน่อยค่ะ และอยาดทราบวิธีแก้ไขค่ะ
อังสุมา 03 ธันวาคม 2561 17:01:07 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 37
เจอปัญหาความเห็นเดียวกับ 23 และ 25 ไม่เห็นมีใครมาตอบเลยหรือ ว่ากระทู้ตั้งแต่ไม่มีคนตอบครับ
ชนวัฒน์ 03 ธันวาคม 2561 23:04:49 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 38
สมัครสมาชิกแล้วแต่เข้าใช้งานไม่ได้ ระบบแจ้งว่า account หรือ password ไม่ถูกต้อง ผมลองเปลี่ยน password หลายครั้งก็ยังเข้าไม่ได้ แต่พอจะสมัครใหม่ระบบแจ้งว่า user นี้มีผู้ใช้แล้ว (แสดงว่าuser ผมถูก) จะลองสมัคร user ใหม่ ระบบก็แจ้งว่าเลขที่บัตรประชาชนถูกใช้แล้ว รบกวนตรวจสอให้หน่อยครับ User ผมคือ : Anantanate หมายเลขติดต่อ 0830390999
ความคิดเห็นที่ 39
ขอสอบถามค่ะ คือต้องการเข่าไปเพิ่มชื่อผู้จัดทำบัญชีแต่จำ password ไม่ได้, ได้ใส่คำถามกันลืมไปแล้ว แต่ระบบก็แจ้งว่าไม่ถูกต้อง จึงไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ถ้าต้องการขอ password ใหม่ต้องทำอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ
อารย พานทอง 09 ธันวาคม 2561 12:19:14 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 40
ขอสอบถามค่ะ คือต้องการเข่าไปเพิ่มชื่อผู้จัดทำบัญชีแต่จำ password ไม่ได้, ได้ใส่คำถามกันลืมไปแล้ว แต่ระบบก็แจ้งว่าไม่ถูกต้อง จึงไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ถ้าต้องการขอ password ใหม่ต้องทำอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ
อารย พานทอง 09 ธันวาคม 2561 12:19:14 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 41
ขอสอบถามค่ะ. เป็นนามบริษัทนะคะ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น โดยนาย A เป็นหุ้นส่วนบริษัท 20% แต่นาย A โอนหุ้น20%นี้ ให้นาย C ต้องทำขั้นตอนวิธีการยังไงค่ะ ในการเปลี่ยนมาเป็นชื่อนาย C รบกวนขอแบบรายละเอียดเลยนะคะ
ความคิดเห็นที่ 42
ขอสอบถามค่ะ. เป็นนามบริษัทนะคะ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น โดยนาย A เป็นหุ้นส่วนบริษัท 20% แต่นาย A โอนหุ้น20%นี้ ให้นาย C ต้องทำขั้นตอนวิธีการยังไงค่ะ ในการเปลี่ยนมาเป็นชื่อนาย C รบกวนขอแบบรายละเอียดเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
ความคิดเห็นที่ 43
ได้รับเมลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เกี่ยวกับ username และ password เพื่อใช้สำหรับการแจ้งข้อมูล ดังนั้นจึงได้เข้าไปยังเมนูเปิดบัญชีผู้ใช้ ใส่ username และ password ตามที่ได้มา แต่จะมีอีกช่องคือ **Activate Code** ไม่ทราบว่าอันนี้คืออะไรคะ เป็นรหัสอะไร และไม่ทราบว่าจะนำมาจากไหนคะ
ความคิดเห็นที่ 44
ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนบริษัท ต้องมีขั้นตอนอย่างไร และใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
Nopporn thammadid 10 ธันวาคม 2561 14:22:36 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 45
อยากทราบว่าถ้าจะให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ชำระบัญชี ต้องทำอย่างไร ขอวิธีการแบบละเอียดครับ
TAWEEPHAN 10 ธันวาคม 2561 15:25:44 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 46
ขอทราบวันหมดอายุหนังสือรับรองค่ะ
จันทกานต์ 11 ธันวาคม 2561 08:26:40 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 47
อยากทราบขัันตอนการเปลี่ยนรอบบัญชีบริษัทโดยละเอียดค่ะ
ความคิดเห็นที่ 48
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มา 6 ปีแล้วกับทางที่ตั้งเดิม ช่วง 2 ปีแรกทำการเสียภาษีปรกติ แต่ตอนนี้ย้ายโรงงานจากที่ตั้งเดิมไปตั้งอยู่ต่างจังหวัด และไม่ได้ติดต่อกับทางสรรพากรจังหวัดที่ตั้งเดิมเลยและไม่ได้ต่อเสียภาษีเลยหลังจากย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ควรปฏิบัติต่อจากนี้อย่างไร.
ความคิดเห็นที่ 49
ดิฉันได้จองชื่อนิติบุคคลไป ใช้ Username และ Password เดิมเพื่อขอตรวจสอบชื่อ แต่เข้าไม่ได้แจ้งว่า Password ไม่ถูก ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
rudeemas aong 13 ธันวาคม 2561 08:56:51 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 50
ถ้าจดทะเบียนบริษัทA ไปครั้งหนึ่ง แล้วพอดีจะเปิดบริษัทBเพิ่ม เราสามารถใช้รหัสDBDเดิมในการขอจดทะเบียนบริษัทได้ไหม หรือ 1 รหัสใช้ได้แค่1บริษัทคะ
พรรณธิดา 17 ธันวาคม 2561 21:17:19 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 51
ขอเพิ่มวัตถุประสงค์การค้า ต้องทำยังไงบ้างครับ ใช้เวลากี่วันครับ
จักรวาลย์ 18 ธันวาคม 2561 13:24:16 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 52
สวัสดีค่ะ ขอถามหน่อยค่ะ แจ้งเลิกสาขาต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
ความคิดเห็นที่ 53
ถ้าจดจองชื่อเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนต้องทำอะไรมั้ยคะ
อำพวา 18 ธันวาคม 2561 18:20:00 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 54
หากรับทำบัญชีมาตั้งแต่ต้นปี ม.ค. 61 แต่เพิ่งจะแจ้งเป็นผู้ทำของบริษัทนั้น ในเดือนธันวาคม 61 สามารถทำได้ไหมคะ รับมาทำหลายบริษัทค่ะ เพราะโยกมาจากผู้ทำอีกคนนึงหลายบริษัท
ชัฏชลัยย์ 18 ธันวาคม 2561 18:36:22 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 55
แจ้งยกเลิก ภ.พ.30.. 3ปีแล้ว น่าจะมีผลแล้ว แต่ไม่ได้รับเอกสารยกเลิก(อาจไม่ถึงผู้รับ)จะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทฯ ยกเลิกได้เป็นผล
ความคิดเห็นที่ 56
รบกวนสอบถามครัย กรณีเปิดบจก. มาได้1ปีครึ่ง มีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อกรรมการใหม่ทั้งหมด(โอนขายหุ้นให้เพื่อน) ต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฏหมาย และไม่ต้องมีภาระภาษีในอนาคต
Paiboon d 19 ธันวาคม 2561 05:52:27 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 57
รบกวนสอบถาม เปิดร้านตัดผม แต่งผม ต้องขอจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ ครับ
อรสิยา 19 ธันวาคม 2561 14:00:53 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 58
เรียนสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนหรือบริษัท ฯ มีบจก.ต่างชาติ จ้างคนไทยให้คอยดูลูกค้าในไทย มีการโอนเงินเข้ามาจ่ายค่าจ้างให้ทำงานดูแลลูกค้าในไทยและคอยดูแลลูกค้าทั้งทางด้านเทคนิคและปรึกษาในแถบเอเซียและรอบนอกแล้วแต่จะสั่งการมา ทั้งนี้อยากจดทะเบียนให้ถูกต้องควรจะจดแบบไหนดีหรือแบบไหนที่ถูกต้อง และดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 59
ขอสอบถาม..ต้องการโอนบริษัท ให้บุคคลอื่น (ญาติ) ผมต้องทำอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 60
การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี ถ้าเกิน 5 ปี แล้วจำทำลาย ต้องแจ้งและปฏิบัติขั้นตอน อย่างไรบ้างค่ะ
มุกดา คงทัพ 20 ธันวาคม 2561 08:31:53 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 61
สอบถามค่ะ จะแจ้งยกเลิกเป็นผูทำบัญชีค่ะ เข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วเข้าไม่ได้ค่ะ ระบบแจ้งว่ารหัสไม่ถูกต้อง(แต่มั่นใจนะคะว่าไม่ผิด) เลยคลิกที่ลืมรหัสผ่านก็ยังไม่ได้ค่ะ
อัจฉรา 20 ธันวาคม 2561 09:11:24 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 62
รบกวนสอบถามคะ กรณีขอเปลี่ยน รหัสยื่น e-Filing แล้วระบบตอบรับว่าจะส่งรหัสลับ เข้าให้ทางเมล ที่แจ้งตอนจด หจก. แต่ ณ ตอนนี้ยังไม่ได้รับรหัสแจ้งมาทางเมลให้เลยค่ะ ประมาณ 1 เดือน แล้ว ขอสอบถามต่ออีกว่า กรณีเช่นนี้แล้วทาง หจก.จะต้องทำไงได้บ้างค่ะ
ความคิดเห็นที่ 63
ขอตั้งชื่อบริษัท
เพลินพิศ 20 ธันวาคม 2561 14:46:17 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 64
เนื่องจากผู้ถือหุ้น ย้ายที่อยู่ใหม่ จะต้องทำการเปลี่ยนที่อยู่ในเอกสารจดทะเบียนบริษัท ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ความคิดเห็นที่ 65
ตอนผมทำใบจอกชื่อบริษัทถ้าขึน"กรุณาเปลี่ยนชื่อใหม่ เหตุชื่อซ้ำหรือใกล้เคียงกับชื่อที่มีอยู่ก่อนแล้ว"นี้คือแก้ยังไงหรอครับทางบริษัทผมส่งใบจองชื่อไปรึยังก็ไม่ซราบเหมื่อนกันตรงการทำให้เสร็จพายในเดือนนี้ด้วย ไม่ว่ายังไงช่วยบอกวิธีแก้ไขหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
ธนมน สุมาลี 21 ธันวาคม 2561 14:05:14 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 66
ขอถามค่ะ คือหนูจดทะเบียน หจก.กับเพื่อนแล้วตอนนี้หนูต้องการออกจากการเป็นหุ้นส่วน คือต้องการเอาชื่อออกจาก หจก. หนูต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ เพราะเพื่อนมีอำนาจลงนาม
Chaba 21 ธันวาคม 2561 15:22:02 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 67
จะเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้น / เพิ่มผู้ถือหุ้น ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ แล้วแบบฟอร์มกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง
nattanicha srinoonin 21 ธันวาคม 2561 16:31:47 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 68
โอนใบจดทะเบียนการค้าต้องทำยังไงบ้างค่ะ
อัญชนา 21 ธันวาคม 2561 16:58:49 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 69
หนังสือรับรองบริษัท ถ้าใช้ในงานราชการสามารถใช้ได้กี่เดือน
viyada 22 ธันวาคม 2561 16:18:53 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 70
อยากทราบถึงจำนวนนักบัญชีในจังหวัดระยองมีเท่าไรบ้างค่ะ
ความคิดเห็นที่ 71
ตอนนี้เราขอจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นแบบบุคคลธรรมดาเอาไว้แล้ว เราสามารถขอจดเพิ่มได้ไหม จดเกี่ยวกับเรื่องรถจัดเก็บขยะค่ะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และต้องทำอย่างไร
ความคิดเห็นที่ 72
ยื่นงบการเงินผ่าน e-filing แจ้งชื่อผู้ทำบัญชีผิด ต้องแก้ไขอย่างไร
supaporn lapchai 23 ธันวาคม 2561 12:02:28 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 73
สวัสดีค่ะขอสอบถาบเกี่ยวกับการยกเลิกสำนักงานใหญ่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะเป็นบริษัทที่ตั้งในสหรัฐมาจดทะเบียนประกอบธุรกิจในไทย จดทะเบียนแบบ ต.7 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 74
บริกว่องไว ข้อมูลครบถ้วน
ความคิดเห็นที่ 75
ใช้ IE 11 กรอกแบบฟอร์มของกรมแล้วสระจมค่ะ สามารถแก้ไขปัญหาอย่างไรคะ
รุ่งทิวา 24 ธันวาคม 2561 16:57:36 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 76
จองชื่อนิติบุคคล แต่หมดอายุยังไม่ได้จดทะเบียน สามารถกดจองใหม่โดยใช้ชื่อเดิมได้ไหมค่ะ
โชติรส 25 ธันวาคม 2561 09:05:18 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 77
เปลี่ยนชื่อ และที่อยู่บริษัทใหม่ แก้ไขตราประทับ และกรรมการเปลี่ยนนามสกุล สามารถทำพร้อมกันคราวเดียวได้หรือไม่คะ รบกวนขอตัวเองการกรอกข้อมูลได้หรือไม่
ความคิดเห็นที่ 78
จองชื่อวันนี้เข้าวันที่ 4 แล้วค่ะ ยังคงรออนุมัติหน้าจออยู่เลยค่ะ ทำไมนานจังคะ เมื่อก่อนจองที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า แต่ละจังหวัด ไม่นานค่ะ ไม่ถึง 1 วัน ได้ชื่อเลยค่ะ แต่ตอนนี้นานมากๆค่ะ
ความคิดเห็นที่ 79
Buy Equipoise Tablets If you wish to buy your personal financial situation under control, attempt freezing your charge cards. Credit cards are perfect for emergencies, but can be used to buy points we can't pay for. Stay away from this spur from the second investing by actually freezing your credit card. Use it in a box of water and freeze out it. It is possible to nonetheless use your cards in desperate situations, but having to thaw the bank card gives you time to rethink all those impulse buys that lead to a lot more debt. Steroids Injection Meaning Use natural mulches in floral bed furniture. The mulch effectively inhibits the growth of weeds when including essential nutrients for the backyard garden. The compost also supports in normal water maintenance, so you do not have to h2o your blooms the maximum amount of. Additionally, a mulched flower mattress or garden is very cosmetic. Anadrol Youtube When you see animal neglect while on a trip in foreign countries, you need to record the specific situation in writing and photographically or on movie if it is possible. You then ought to allow the neighborhood respective authorities know, even if they generally do not take you really, and papers the fact that you well informed them. Make take note in the names and make contact with information of the with whom you spoke. Once you return home, convey your data towards the country's embassy and also to your congressperson. Sustanon 250 For Erectile Dysfunction
ManuelLon 27 ธันวาคม 2561 13:13:02 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 80
[url=http://www.sydneybins.com.au/css/simple.php?co=1116]Masteron Prop Dosage[/url] Be sure to have a sufficient amount of rest should you suffer from despression symptoms. Slumbering inadequate or a lot of can result your mood and how that you simply believe. Try and set up a certain time to go to at night every night and strive to awaken at the same time each day. [url=http://www.rezendedealmeida.adv.br/images/error.php?e=1217]Testosterone Enanthate Forum[/url] Use images as well as other graphics to destroy the written text and attract viewers. A lot of people learn best in a graphical structure instead of in the published file format. By interspersing photos, diagrams and also other artwork in your blog site, you might be in fact mastering the complete picture of the webpage. The complete site, essentially, becomes an image. [url=http://www.50nyanseravlean.se/scripts/cancle.php?c=2162]Oral Turinabol (4-Chlorodehydromethyltestosterone)[/url] You want the truth about medical health insurance, not just what some randomly man or woman has said on the net. You can find lots of self proclaimed industry experts around, but you have to know the appropriate information and feel comfortable knowing that it is actually genuine. You will in all probability get exactly what you are searching for on this page. [url=http://www.kinetikfleet.co.uk/sharre/client.php?u=1758]Buy Testosterone Pills India[/url]
Jamesfag 27 ธันวาคม 2561 13:27:40 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 81
[url=http://www.imerhajdari.ch/images/achieve.php?si=1432]Boldenone Best Dosage[/url] Check out the various types of bankruptcy filings prior to making the selection to file. There are actually distinct chapters, which include 7 and 13, which could be appropriate in stopping the losing of your house and belongings, as well as keep you from encountering key changes in your own life. You want to ensure that you make the best choice which means you aren't regretting your final decision later. [url=http://www.casanovaituverava.com.br/imagens/backup.php?d=774]Testosterone Cypionate Kidney Disease[/url] Purchase a body cushion to help you rest in pregnancy. Due to the alterations within your body, it can be hard to locate a comfortable at night position. A entire body pillow allows you to give your hip and legs or again more assistance and is adaptable adequate being rearranged very easily to find a new situation. [url=http://www.thaihotline.org/content/pear.php?en=2073]Oral Steroids Seborrheic Dermatitis[/url] It's a truth: most children just don't love to try to eat their veggies! But there are ways to get them to enjoy these great food products. Try out new, fascinating vegetables and add low-excess fat dips. Consider your youngster shopping and allow him to pick out the veggie for tonight's dinner. And if your kid wants snacks, try to fill them track of lettuce, tomato plants or anything at all he will allow! [url=http://www.arnaldodentista.com.br/defines/backup.php?t=430]Injectable Steroids Thailand[/url]
AnthonyLig 27 ธันวาคม 2561 13:36:41 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 82
[url=http://www.ambientreal.in/footer/event.php?bi=3320]Does Testosterone Cypionate Give You Energy[/url] When drying hair having a hair clothes dryer, you should set it about the best establishing. Heat can drastically injury the hair, so you may not want to maintain the blow clothes dryer blowing using one area with your head of hair. Ensure you start the drying method by patting the hair down first. [url=http://www.modernization.ru.com/slider/session.php?c=2676]Turinabol Only Cycle Dosage[/url] Use coconut milk products or natural aloe vera. You can utilize possibly a single with this. Firstly you massage therapy coconut milk or aloe-vera gel lightly into your locks. You must leave this within your your hair for 30 minutes. Up coming, you need to rinse it away with tepid to warm water. Recurring three times a week to get the best results. [url=http://www.dry-marine-biograd.com/source/text.php?zx=2643]Dianabol 30mg Side Effects[/url] When you dwell on some thing, you only ensure it is more serious. It is crucial inside your recovery process to not dwell around the awful stuff instead dwell about the great things. Bear in mind things that are crucial to you that you would like to pay attention to, and get your mind from the soreness. [url=http://www.bereketdardokuma.com.tr/wp-includes/fold.php?ni=919]Masteron For Libido[/url]
JesusNot 27 ธันวาคม 2561 13:58:09 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 83
Propecia Generico In Farmacia Costo Finasteride Comprar Propecia Viagra Generique Site Serieux [url=http://cialonlinecs.com]cialis prices[/url] Propecia Embrion Viagra Krankenkasse Schweiz Buy Gsk Propecia Propecia Low Sperm Count Amoxicillin Childrens Dosage [url=http://aaost.com]cheapest cialis[/url] Cialis Vendita Onlin 5mg Generico Cialis 2013 Cialis E Cibo Clomid Pendant Grossesse [url=http://asacdz.com]cialis online[/url] Viagra Versandapotheke Bentyl Australia Delivered On Saturday Without Rx
Ellveli 28 ธันวาคม 2561 00:13:23 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 84
[url=http://www.sardarpatelhospital.com/images/achieve.php?x=3198]Proviron Confidence[/url] Don't be worried about simply being perfect! Is anybody you know best? Perfection will be the technology of folks that wish to maintain you straight down, as well as your mind will knowledge on to such an strategy and torture you by using it. Let perfection go and as an alternative accept "good enough." So long as situations are good enough you'll make do! [url=http://www.copavi.com.br/Config/form.php?h=3208]Proviron Cycle Length[/url] Retaining in contact with customers through smooth notifications and standard e-mail can become quite dull for you and the audience. Take into account the alternatives offered by marketing with video! This short article will help you out with some standard guidelines to help you get started out. Next, it's under your control to rapidly conform to this very successful resource in promoting. [url=http://www.mobilephonespecialist.co.uk/mailtemplate/client.php?di=3445]Equipoise 10 Weeks[/url] If there's one thing you don't like about your home, don't just learn to deal with it! Do something! Several redesigning assignments can be carried out with little job and expense, and from now on that you've look at this post, you'll have the capacity to draw them away yourself. Choose what needs fixing, and obtain to function.Stellar Guidance For Constructing A Web site Although Keeping yourself Focused Entirely On Style [url=http://www.ins-software.com/less/biller.php?p=1197]Testosterone Enanthate Evolutionary[/url]
AnthonyLig 30 ธันวาคม 2561 16:53:50 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 85
Sir Elton John is my favourite UK singer of all time. I
EJAdvax 01 มกราคม 2562 01:45:11 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 86
ขอทราบขั้นตอนใน การ แก้ไขรายชื่อผู้ถือหุ้น และการเพิ่มกรรมการผู้มีอำนาจ และใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันคะ
ความคิดเห็นที่ 87
ขอสอบถามค่ะ คือต้องการเข่าไปเพิ่มชื่อผู้จัดทำบัญชีแต่จำ password ไม่ได้, ได้ใส่คำถามกันลืมไปแล้ว แต่ระบบก็แจ้งว่าไม่ถูกต้อง จึงไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ถ้าต้องการขอ password ใหม่ต้องทำอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 88
เข้าไปเพิ่มชื่อผู้จัดทำบัญชีค่ะ แต่จำ รหัส Password ไม่ได้ ต้องอย่างไรบ้างค่ะ
ความคิดเห็นที่ 89
อยากทราบขัันตอนการเปลี่ยนรอบบัญชีบริษัทโดยละเอียดค่ะ
ความคิดเห็นที่ 90
ขอสอบถามค่ะ ว่าทางเขตมีการเปลี่ยนแปลงแขวง ต้องทำเรื่องเปลี่ยนแปลงที่ไหมค่ะืแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
บุณฑริกา 06 มกราคม 2562 20:59:04 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 91
เข้าดูสปช.3ไม่ได้ต้องทำยังไงคะ
หนึ่งฤทัย 07 มกราคม 2562 11:12:01 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 92
เราจะตรวจสอบยังไงว่าเราจดทะเบียนการค้าหรือยัง
มีนา 08 มกราคม 2562 10:09:19 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 93
[url=http://www.yamashita.com.sg/class/kontakt.php?p=810]Masteron Benefits[/url] Be aware that the climate will effect your images. You might not realize it whenever you take the photo, but a darkish heavens will offer an incredibly gloomy atmosphere in your picture. Create your pictures consequently and allow the conditions encourage you for fascinating masterpieces. Also you can wait for various form of weather before you take images. [url=http://www.aazconsultoria.com.br/js/database.php?inc=978]Masteron Injection[/url] Calcium supplements is a superb dietary supplement to get if you're trying to improve your own hair to stop additional decrease. Calcium mineral is crucial in producing and strengthening bone, nails, and even the substance head of hair is made from, keratin. Be sure you're which includes some calcium supplements-abundant meals or perhaps a calcium supplements dietary supplement in your daily diet. [url=http://www.radiocaiari.com/dewplayer/list.php?cod=1103]Testosterone Enanthate And Cypionate Cycle[/url] There are several alternatives aside from attending a dealership to buy an automobile. For example, automobile brokers or buyers' agents are for sale to allow you to from the approach. This allows you to unwind and have them do the work, while it will cost you somewhat additional for the services. [url=http://www.shribalajipublicschool.com/login/client.php?fe=2270]Tren Hex 100 Dosage[/url]
Ralphcof 09 มกราคม 2562 01:42:19 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 94
Joe Bonamassa is a famous country singer, so don't miss the possibility to visit [url=http://joebonamassatour.com/]Joe Bonamassa California tour tickets [/url]
Cliffexinc 09 มกราคม 2562 03:23:12 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 95
สอบถามเรื่อง การทำหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ เรื่องการลดทุนบริษัทฯ 1.จำเป็นต้องบอกเจ้าหนี้ทุกราย ทราบหรือไม่ 2.ถ้าไม่จำเป็นต้องบอก เจ้าหนี้ทุกรายทราบ บริษัทฯจะต้องทำหนังสือบอกกล่าวให้เจ้าหนี้ประเภทไหนทราบบ้าง
ความคิดเห็นที่ 96
กรณีรายชื่อผู้ถือหุ้นมีหุ้นทั้งแบบชำระครบแล้ว และแบบชำระแล้วแค่25% ต้องกรอกข้อมูลในข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบไหนค่ะ
ความคิดเห็นที่ 97
สอบถามตรับ แจ้ง เปลี่ยน ที่อยู่ บริษัท ต้องทำอย่างไรครับ
ความคิดเห็นที่ 98
รบกวนสอบถามค่ะ พอดีจะแจ้งยกเลิกธุรกิจที่รับทำบัญชี แต่คลิกเลือกผิดไปแจ้งยกเลิกผู้ทำบัญชี พร้อมแนบสำเนาบัตรไปเรียบร้อย อย่างนี้ถือว่ายกเลิกการเป็นผู้ทำบัญชีไปเลยไหมค่ะ
ความคิดเห็นที่ 99
[url=http://www.casanovaituverava.com.br/imagens/backup.php?d=1064]Testosterone Enanthate 300mg[/url] Be sure to scrub carefully. Don't neglect the vagina. It would keep you smelling pleasant, sensation new, helping to stop yeast infections. Locations that frequently go unseen add the folds. They are susceptible to germs accumulation so be certain to clean them on a regular basis when showering or showering. [url=http://www.jamieharrisgeneralbuilders.co.uk/search/class.php?q=1683]Testosterone Propionate Cycle Dosage[/url] You will likely have to take out hair just before the operations request your operating specialist what way is finest. Generally, waxing is the best option, however you might be able to shave should you not have a lot of hair. Your operating specialist should certainly suggest the more effective strategy along with the greatest items. [url=http://www.vvsoft.ru/assets/confuse.php?he=3497]Winstrol Quemador[/url] Choose a excellent life coverage company. There are several self-sufficient firms that amount and position life insurance coverage companies. Look for your probable organizations scores in preferred testimonials of companies. If you fail to get your organization outlined you might want to reconsider acquiring life insurance from them. [url=http://www.elektrograb.ch/wp-content/test.php?c=2185]Oxandrolone 10mg Price[/url]
Jamesgeals 10 มกราคม 2562 09:10:13 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 100
ต้องการเปิดบัญชี บริษัท จะขอคัดสำเนา บอจ. 1 2 3 4 5 ได้ที่ไหนบ้างค่ะ หรือขอ ออนไลน์ได้หรือม่
ความคิดเห็นที่ 101
บริษัทสามารถกำหนดราหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิให้แตกต่างกันได้ไหมคะ
ความคิดเห็นที่ 102
ต้องการคัดเอกสาร งบการเงิน ปี 2558 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ
ความคิดเห็นที่ 103
จองชื่อนิติ เป็นอาทิตย์แล้ว รออนุมัติ นานมาก
Mr.Thirapong Khongsorot 16 มกราคม 2562 15:24:28 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 104
อยากสอบถามเกี่ยวกับชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท โฮลดิ้ง คอมพานี กับ บริษัทลูก ในการที่ครอบครัวมีพ่อแมีลูกทั้งหมด 5 คน ธุรกิจครอบครัวมีบริษัททั้งหมด 10 บริษัท ปัจจุบันในแต่ละบริษัท ก็จะมีชื่อพ่อ แม่ ลูก เป็นผู้ก่อตั้งสลับกันไปมา จึงมีแนวคิดว่าจะจด บริษัท โอลดิ้ง คอมพานี ขึ้นมา เพื่อเข้าไปถือหุ้นในกิจการ บริษัทลูกต่างๆ ทั้ง 10 บริษัทแทน คำถาม: 1.รายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัทโอลดิ้ง มีพ่อ แม่ ลูกอีก 3 คน แบ่งเท่ากัน คนละ 20% แล้วบริษัทลูก ทั้งหมดอีก 10 บริษัท ยังคงสามารถมีชื่อ ลูก หรือ พ่อ กับแม่ อยู่ได้อีกหรือไม่ แต่สัดส่วนลดลง เนื่องจาก โฮลดิ้งมาถือครองแทน 2.บริษัทโฮลดิ้ง ถือครองหุ้นบริษัทลูกหมดเลย 100% ได้หรือไม่ หากไม่ สามารถถือได้สูงสุดกี่ %
ความคิดเห็นที่ 105
Sir Elton John is my favourite musician of the world. Elton fans, let's unite at https://www.facebook.com/Elton-John-Tour-Tickets-Concerts-219000645159063/! Full list of Elton John Concerts in the USA and Canada!
GeorgeAdvax 17 มกราคม 2562 01:02:19 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 106
Showbox is a popular app for an Android device. It also works for Mac. [url=http://windows2002.tumblr.com/]http://windows2002.tumblr.com/[/url]
Moviexinc 17 มกราคม 2562 21:20:25 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 107
จดทะเบียนบริษัทเเบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของคุณ สามารถทำในวันเสาร์ อาทิตย์เเละวันหยุดราชการได้ไหมครับ เเล้วถ้าทำในวันธรรมดาจำเป็นจะต้องทำในช่วงเวลา 8.30น. ถึง 16.30น ไหมครับ อีกปัญหาคือ เรื่อง username passwordครับ ผมได้ทำการลงทะเบียนเเละไปยืนยันตัวตนที่กรมเรียบร้อยเเล้ว activation ทางอีเมลล์ที่ทางคุณส่งมาให้เรียบร้อย (ให้กด activation เลยไม่ได้มี activation codeมา) เเล้วมาวันนี้ผมจะเข้าสู่ระบบเพื่อจดทะเบียน ระบบดันบอกว่ารหัสผ่านผมไม่ถูกต้อง เกิดอะไรขึ้นครับ ตอบคำถามโดยด่วนทีครับขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 108
ต้องการทราบรายละเอียดการขอหมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่านใหม่ เพื่อยื่นงบ DBD E-FILING เนื่องจากพนักงานที่เป็นคนลงทะเบียนได้ลาออกไปแล้วและไม่ได้แจ้งข้อมมูลกับริษัท ทำให้ไม่สามารถยื่นงบการเงินได้
ความคิดเห็นที่ 109
สอบถามครับ ผมต้องการ "จองชื่อ" AKKARASILP COLOR GROUP" แต่จองไม่ได้ มีการแจ้งเตือนว่า "กรุ๊ปต้องอยู่ในวงเล็บและอยู่ท้ายชื่อ" ช่วยอธิบายให้หน่อยนะครับ จะได้เข้าไปจองชื่อถูกครับ
ความคิดเห็นที่ 110
อยากทราบการจองชื่อนิติบุคคลจะอนุมัติภายในกี่วันค่ะ เนื่องจากได้จองชื่อ บริษัท ป.เจริญ รับเบอร์พาร์ท จำกัด แล้ว เมื่อเย็นวันที่ 21 มกราคม 62 จะทราบผลอนุมัติเมื่อใด
ความคิดเห็นที่ 111
อยากทราบว่า รับชำระหุ้นเพิ่มเติมใช้เอกสารประกอบอะไรบ้าง
Kanda Supananai 24 มกราคม 2562 15:43:57 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 112
เข้าสู่ระบบการตรอวจสอบผลการจองชื่อนิติบุคคลไม่ได้
sarun khemglad 24 มกราคม 2562 16:03:18 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 113
สวัสดีค่ะ มีสอบถามค่ะเราจะเปลี่ยนที่อยู่บริษัทใหม่มีขั้นตอนอะไรบ้างคะ และเอกสารมีอะไรบ้างคะ....ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 114
ขอทราบขั้นตอนการโอนหุ้น
ความคิดเห็นที่ 115
Showbox is a famous app for an Android device. It also works for Windows. [url=http://www.wyominghangar.com/portfolio-archive/item-7/]http://www.wyominghangar.com/portfolio-archive/item-7/[/url]
Moviexinc 25 มกราคม 2562 15:50:31 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 116
จองชื่อจดทะเบียนบริษัทไว้แล้วหมดอายุ พอจองเข้าไปใหม่ เจ้าหน้าที่ไม่รับจอง แจ้งให้เปลี่ยนชื่อ ไม่ทราบว่าเพราะอะไรคะ ทั้งที่ก่อนหน้านั่นจองได้
ความคิดเห็นที่ 117
สอบถามเรื่อง การขอถอนชื่อจากการเป็นกรรมการบริษัท คะ ต้องทำอย่างไร และเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ รบกวนตอบผ่านเมลล์ นะคะ // เพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการ และไม่ได้รับส่วนแบ่งจากผลประโยชน์ จึงอยากขอถอนชื่อออกจากการเป็นกรรมการคะ
ฟ้า 26 มกราคม 2562 15:08:57 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 118
พอดีจะเข้าไปแจ้งอบรมผู้ทำบัญชีแล้วลืมรหัสผ่านคะและก็จำคำถามกันลืมไม่ไดเข้าไปแจ้งไม่ได้เลยต้องทำยังไงต่อคะ
ความคิดเห็นที่ 119
สอบถามคะ ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทจากกรุงเทพ ไปต่างจังหวัดต้องทำอย่างไรคะ รบกวนขอตัวอย่างเอกสารในการกรอกข้อมูล **ด่วนมากคะ โทรไปที่กรมไม่มีใครรับสายเลย รบกวนด้วยนะคะ
ณัฐกานต์ 29 มกราคม 2562 13:54:12 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 120
สอบถามค่ะ จะเข้าไปจองชื่อบริษัท ระบบขึ้นว่า รหัสผู้ใช้งานยังไม่ได้ทำการ Activate ต้องทำยังไงค่ะ
ความคิดเห็นที่ 121
ถ้าเราจะไปจดทะเบียนเปลี่ยนแแปลงที่อยู่บริษัท ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ
ความคิดเห็นที่ 122
สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีบริษัท ปี 2561 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้ไหมครับ
ความคิดเห็นที่ 123
หน้าเวปเก่าที่มีข้อมูล คนถามตอบ ไม่สามารถเข้าไปดูได้แล้ว พอจะมีวิธีดูมั้ยครับ เห็นคนมาตั้งกระทู้ในนี้แล้วไม่มีคนมาตอบเลยครับ ถ้าหากดูข้อมูลจากเวปเก่าๆได้จะได้ไม่ต้องโทรถามกรมครับ
อธิวัฒน์ 30 มกราคม 2562 22:31:50 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 124
เรื่องการยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีในปีปัจจุบัน จะต้องทำการกดยืนยันรายชื่อที่รับทำในทุกๆปีหรือไม่อย่างไร เคยทำการกดยืนยันแล้วในหน้า "ยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชี" แต่สถานะก้อยังคงแสดงเป็น "ยังไม่ยืนยัน" อยู่เสมอ จะต้องดำเนินการอย่างไรคะ (ทำมาหลายครั้งหลายปีแต่ก็ได้ผลเหมือนเดิมค่ะ)
ความคิดเห็นที่ 125
อยากถอนหุ้นส่วนออกจากบริษัท ทำอย่างไรค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 126
In year 2019 there are lot of TV shows are going to be released. Obviously, there are Avengers part 2, new Star Wars Episode 9 and many others. These are films that every kid wants to see, but sometimes you can miss it.That's where applications come in handy you can watch a movies for free. Btw, looking for the best app to watch free movies on your iOS phone? Then your should check Showbox app. This is the most famous app today that has a big library of tv shows and films. This app is also available for pc users. But your need to download it first to enjoy free films [url=http://showbox-all.com]Showbox for PC Windows[/url]
ShowSmeag 01 กุมภาพันธ์ 2562 06:28:40 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 127
cialis price bangkok 194 online apotheke cialis 20mg buy Cialis 20 mg newcialispharmacy cialis 20mg australia https://kellyannehulme.com nebenwirkungen cialis 20mg cialis 20mg bestellen Cheap cialis buy online cialis kosten cheap cialis overnight no prescription https://greatwinesgrandhouses.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:19 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 128
microsoft office specialist excel expert certification dove acquistare cialis in sicurezza 185 Cialis 20 mg cheap price cialis.60mg.sale mail order cialis from canada https://kellyannehulme.com canadian health cialis cialis online denmark Cheap cialis buy buy generic cialis mastercard walmart pharmacy prices for cialis https://greatwinesgrandhouses.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:19 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 129
which better cialis 5 mg or 20mg buy cialis england Cheap cialis buy online cialis plux dapoxetine online ordering buy cialis online australia paypal https://greatwinesgrandhouses.com best place to buy cialis online reviews cost of cialis daily dose 20 mg cialis buy online cialis consultation fastest shipping for generic cialis https://greatwinesgrandhouses.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:19 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 130
cialis online under the tongue order cialis a vendre Cheap cialis buy online cialis online pagamento contrassegno cialisis for man https://kellyannehulme.com cialis generico online senza ricetta cialis 5mg daily dose cost cialis cialis 10mg online cialis sale in malaysia https://greatwinesgrandhouses.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:20 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 131
better than cialis buy cheap cialis overnight buy cialis cialis sold cheap cialis kaufen wien https://greatwinesgrandhouses.com online doctor prescription cialis buy cialis asia 20 mg cialis buy cialis super active canada sale cialis in usa https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:20 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 132
medco cialis overnight pharm brand cialis cialis nuovo cialis difference between generic cialis https://kellyannehulme.com insurance cialis daily bhp generic cialis pills Cialis 20 mg cheap price canadian pharmacy cialis mastercard cialis price history https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:22 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 133
cialis orosolubile best price for generic cialis Cialis 20 mg buycialisdt.com is there a generic cialis available https://greatwinesgrandhouses.com cialis overnight delivery generic cialis 200mg cialis cheap brand cialis overnight shipping canadian generic cialis reviews https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:22 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 134
rite aid pharmacy cialis best site to buy cialis buy Cialis 20 mg acquistare cialis online sicuro cialis online fiable https://kellyannehulme.com purchase discount cialis online cialis oder kamagra cialis buy online using cialis to get pregnant 30mg cialis https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:22 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 135
cialis online london cialis website Cheap cialis should i try cialis do i need a prescription for cialis in the us https://greatwinesgrandhouses.com has anyone bought cialis online low cost cialis canada 20 mg cialis extra generic super cialis cialis sales 2012 https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:23 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 136
acquistare cialis online italia online pharmacy reviews for cialis 20 mg cialis generic cialis vs cialis cialis 500 pills for cheap price https://kellyannehulme.com excel roofing specialists reviews cialis super active cheap 20 mg cialis buy cialis pricing compare generic cialis canada customs https://greatwinesgrandhouses.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:24 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 137
lowest cost for cialis cialis e20 cialis buy online cialis colombia rxpills cialis https://greatwinesgrandhouses.com cialis tablets online price for cialis cialis buy online cialis low cost buy cialis real https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:24 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 138
cheap cialis super activelink.com cialis otc Cheap cialis cialis generico online svizzera cialis cheap fast delivery https://kellyannehulme.com cialis by mail canada discount cialis from canada cialis farmacia genericos comprar cialis generico online tadalafil precio best place to buy real cialis https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:24 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 139
cialis 5mg filmtabletten ohne rezept cialis super active vs cialis review Cheap cialis buy cheap cialis not generic cialis online con bonifico https://kellyannehulme.com supreme suppliers canada cialis best online pharmacy for cialis reviews cheap price cialis prescription discount card generic prices on dvd cialis https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:25 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 140
cerco cialis cialis free trial offer 20 mg cialis buy buy cialis through paypal cialis australia https://kellyannehulme.com buy cheap generic cialis europe daily cialis is it better 20 mg cialis buy farmacia online cialis svizzera order cialis in south africa https://greatwinesgrandhouses.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:25 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 141
cheapest cialis online canada costo cialis in svizzera buy Cialis 20 mg iwant to bay cialis generic cialis shipped from usa https://kellyannehulme.com generic4all cialis cialis price australia Cialis 20 mg cheap cialis in california cialis tablet cost https://greatwinesgrandhouses.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:26 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 142
buy cialis professional online best place on internet to buy cialis Cheap cialis buy cialis medikament buy cialis super active uk https://greatwinesgrandhouses.com best price for cialis tablets 5 mg cialis_rezeptfrei_nl Cialis 20 mg cheap price buy cialis no prescription australia scadenza brevetto cialis https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:26 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 143
super cialis cheap generische cialis cheap price pharmacy cadia cialis cialis tablets 20 mg prices https://greatwinesgrandhouses.com generic cialis deutschland cialis bph review cheap price cialis online lloyds pharmacy cialis for prostate https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:26 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 144
aurochem cialis reviews buy cialis by the pill 20 mg cialis buy liquid cialis price cialis drug store https://kellyannehulme.com cialis le moins cher immigrer au canada cialis c20 Cialis 20 mg cheap price is cialis available in generic cialis 20mg reviews https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:26 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 145
secure tab stock order cialis online best price fastest shipping cialis 20 mg cialis buy cialis generic vs brand cialis site reviews https://kellyannehulme.com cheap cialis generic canada generic cialis for daily use Cheap cialis buy cialis online now cialis auf rezept https://greatwinesgrandhouses.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:27 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 146
comptar cialis sin receta medica en usa cialis consegna 24 ore buy cialis cialis price in karachi cialis cost assistance https://kellyannehulme.com generic cialis by mail buy cialis at walmart Cheap cialis best canadian pharmacy for cialis do i need a prescription for cialis in the us https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:27 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 147
petite annonce cialis buy cialis cebu Cheap cialis buy cialis drug manufactures from mexico eli lilly cialis price https://kellyannehulme.com cialis prescription or over the counter cialis srbija prodaja Cialis 20 mg buy authentic cialis woman in cialis commercial https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:27 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 148
expired cialis side effects cialis china Cheap cialis order cialis online with amex cialis from hong kong https://greatwinesgrandhouses.com female cialis prezzi bassi cialis online boots 20 mg cialis cialis 5mg online usa discount cialis without a prescription https://greatwinesgrandhouses.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:27 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 149
prices for cialis generic cialis tablets without prescription Cheap cialis buy online cialis next day shipping order brand name cialis online https://greatwinesgrandhouses.com cialis generika forum bying cialis non prescription 20 mg cialis democratic socialism cialis online from canada no prescription https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:28 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 150
cialis half life cialis oral jelly 20 mg cialis cialis kupovina buy 40mg soft cialis https://greatwinesgrandhouses.com generische cialis bestellen free cialis without prescription Cheap cialis buy cialis diario precio generic cialis tadalafil 20mg reviews https://greatwinesgrandhouses.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:28 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 151
order cialis mastercard use paypal to pay for online cialis 20 mg cialis buy free cialis sample pack canada cialis for sale las vegas https://kellyannehulme.com generic cialis shipping to canada cialis express 1-3 days shipping Cheap cialis buy online generic cialis for sale in canada cuanto sale el cialis en argentina https://greatwinesgrandhouses.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:28 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 152
is cialis covered by insurance dove acquistare cialis in sicurezza Cheap cialis buy online cialis kaufen free samples of cialis by mail https://greatwinesgrandhouses.com buying cialis in israel approved buy cialis fda genuine buy Cialis 20 mg alternative zu cialis cialis comentarios https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:29 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 153
cialis online bodybuilding better than cialis Cialis 20 mg albo nazionale commercialisti tadacip vs cialis https://greatwinesgrandhouses.com cialis phone number cialis generico da 5 mg costo buy Cheap cialis cialis professional 5mg cialis price per pill walmart https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:29 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 154
www.cheap cialis.com cialis in miami buy Cheap cialis professional cialis cialis online italia contrassegno https://kellyannehulme.com canadian meds and cialis when does cialis come off patent Cheap cialis buy cialis prescription cost is a prescription required for cialis https://greatwinesgrandhouses.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:29 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 155
good place to buy cialis online 60mg super active cialis buy cialis cialis sales australia erectiestoornis pil cialis lily brand https://greatwinesgrandhouses.com cialis online bestellen mit rezept active ingredient in cialis cheap price cialis ohne rezept aus deutschland buy cialis https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:29 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 156
expired cialis side effects no legit canadian pharmacy cialis Cheap cialis buy best price cialis 20mg usa comments cialis overnight shipping https://kellyannehulme.com cialis my canadian pharcharmy cialis for erectile dysfunction Cialis 20 mg cheap price cialis 20mg generika buy cialis uae https://greatwinesgrandhouses.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:29 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 157
actress in cialis commercial cialis prescription new york cialis best legal on line site to buy cialis buy cialis 20mg online uk https://kellyannehulme.com is it possible to buy cialis online cialis mall buy Cialis 20 mg cialis at costco pharmacy cialis etats-unis https://greatwinesgrandhouses.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:34 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 158
cialis for premature ejaculation cialis 4cpr riv 10mg costo Cialis 20 mg cheap price order cialis free overnight delivery cialis duration https://kellyannehulme.com generic cialis 10mg online venta de cialis en canadau0083a? Cheap cialis buy online do i need a prescription for cialis in south africa prijzen cialis https://greatwinesgrandhouses.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:35 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 159
cost of cialis at local pharmacy cialis mail order australia cheap price usa overnight pharmacy cialis cialis free sample phone https://greatwinesgrandhouses.com generic cialis pills online best non prescription cialis Cheap cialis buy cialis preise apotheke ist cialis rezeptpflichtig https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:36 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 160
best price for genuine cialis cialis for women results buy Cialis 20 mg reviews for cialis daily low price generic cialis https://greatwinesgrandhouses.com cialis medicament cialis south africa online Cialis 20 mg lung specialist in chennai buy cialis cape town https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:37 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 161
cialis tablets review cialis 20mg price comparison cheap price avete mai comprato cialis online professional cialis vs cialis https://greatwinesgrandhouses.com online apotheke cialis generika cialis for sale in toronto Cheap cialis medco pharmacy cialis cialis 200mg https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:37 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 162
cialis price cvs usa cialis en ligne allemagne Cheap cialis cialis in mumbai buy generic cialis without prescription https://greatwinesgrandhouses.com generic cialis (tadalafil) 10mg cialis 20mg directions buy cialis cialis super active 20mg cialis 5mg private prescription https://kellyannehulme.com
Williamdop 02 กุมภาพันธ์ 2562 10:26:40 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 163
ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านและอีเมลล์ สำหรับใช้ยื่นงบการเงิน ต้องทำยัไงบ้างค่ะ
สุภวรรณ 02 กุมภาพันธ์ 2562 11:07:56 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 164
equivalent cialis buy cheapest 100mg generic cialis Buy Cheap Cialis cialis troppo uso fa male? generic cialis 40mg Cheap Cialis recommended dosage for cialis when does cialis come off patent Buy Cheap Cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:14 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 165
cialis generico online sicuro cialis belgique buy cialis cialis and prostate cialis generique tadalafil Buy Cheap Cialis Online comprar cialis en bogota colombia cialis sklep online buy cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:14 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 166
cialis overseas cheap legitimate cialis Buy Cheap Cialis cialis daily dosage cialis wholesale prices buy cialis donde comprar cialis 20 mas barata cheap cialis super active parent Buy Cheap Cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:15 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 167
cialis daily 5mg online costo cialis originale 20 mg Cheap Cialis buy best site to buy cialis without prescription donde puedo comprar cialis en usa Buy Cheap Cialis average cost of cialis prescription cialis mexico online Buy Cheap Cialis Online
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:16 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 168
cialis coupon walgreens prezzo del cialis originale Buy Cheap Cialis cialis mit paypal kaufen cialis without perscription for pets Buy Cheap Cialis cialis super force review canada cialis generic Cheap Cialis buy
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:16 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 169
cialis mall cialis in lausanne Buy Cialis Online cvs pharmacy cialis coupon cialis over night Buy Cheap Cialis best online source for cialis is it possible to buy cialis online buy cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:18 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 170
qualcuno ha acquistato cialis online daily cialis testimonials buy cialis buying cialis tijuana fastest cialis delivery buy cialis cialis prescription toronto cheap cialis online tadalafil Buy Cheap Cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:18 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 171
canadian pharmacy cialis soft tabs Cialis Soft usa Buy Cheap Cialis cialis daily costco buy discount cialis online Cheap Cialis cialis dosage reviews cialis_tadacip_wirkung Buy Cheap Cialis Online
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:19 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 172
cialis to buy in south africa purchase cheap cialis buy cialis cialis a montreal buy cialis cyprus Cheap Cialis buy cheap legitimate cialis best place to buy cialis online australia Buy Cheap Cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:19 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 173
cialis buy usa paypal knock off cialis Buy Cialis Online cialis quick deliverycanada aarp discount cialis Buy Cialis Online micardis and cialis cialis generico online miglior prezzo Buy Cheap Cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:21 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 174
acheter_cialis_generique_10 is generic cialis available in the united states Cheap Cialis cialis sales canada order cialis online canada Buy Cialis Online cialis price per pill 2013 cialis (tadalafil)no presciption needed Buy Cheap Cialis Online
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:23 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 175
cialis reliable supplier cialis tablets what are they buy cialis cialis girl cialis preise deutschland Buy Cheap Cialis cialis c100 does the body get used to cialis Buy Cheap Cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:23 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 176
natural eshop cialis danmark cialis pro Buy Cheap Cialis cialis price gouging cheapest generic cialis no prescription Buy Cheap Cialis Online Cialis Jelly usa order cheap cialis online Buy Cialis Online
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:24 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 177
5mg cialis online pharmacy cialis with dapoxetine reviews Cheap Cialis buy canadian drug store cialis online is cialis from canada real Buy Cheap Cialis find cialis without prescription best place for generic cialis buy cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:24 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 178
getting cialis without prescription buy cialis from usa buy cialis order brand cialis buy cialis aus Buy Cheap Cialis Brand Cialis usa ordercialis by check buy cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:24 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 179
cialis online usa no prescription cialis super active reviews Cheap Cialis buy cialis price in lebanon is cialis a prescription drug in canada Cheap Cialis buy cialis homme pour femme buy cialis 100mg buy cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:24 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 180
cialis women tricare pharmacy cialis Cheap Cialis cialis one day shipping cialis generics sale Buy Cialis Online cialis tadalafil 20mg tablets viamedic cialis Buy Cheap Cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:25 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 181
over the counter cialis troppo cialis Cheap Cialis medicare cialis cheapest cialis no prescription Buy Cheap Cialis Online generic4all cialis cialis professionnel buy cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:25 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 182
cialis tadalafil 20mg tablets cheapest cialis on the net Cheap Cialis buy cost for cialis from wal... sublingual cialis tablets Buy Cheap Cialis cialis online netherlands purchasecialiscanada Buy Cheap Cialis Online
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:26 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 183
horny goat weed and cialis procialis Buy Cialis Online illegal cialis when is cialis going off patent buy cialis generic cialis daily cialis 20 mg for sale Buy Cheap Cialis Online
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:26 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 184
buy cialis over the counter buy cialis online australia with paypal Cheap Cialis is there something cheaper than cialis acquisto cialis con mastercard Cheap Cialis buy cialis generico 5 mg prezzo quickest place to get cialis Cheap Cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:26 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 185
cialis lilly once day best canadian pharmacy for cialis buy cialis buy cialis nyc acheter_cialis_generique_10 Buy Cheap Cialis Online cialis to buy in usa cheap 10mg cialis without a prescription Buy Cheap Cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:27 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 186
cialis order by telephone overnight pharm brand cialis Buy Cialis Online generic cialis using mastercard to buy cialis in kolkata Buy Cheap Cialis cialis profesional what happens if you take two cialis Cheap Cialis buy
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:28 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 187
cialis soft 120 pills apotheke cialis Cheap Cialis buy cheap cialis super activemailorder.com cost of generic 5mg cialis Buy Cheap Cialis what are side effects of cialis does cialis get you hard Cheap Cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:28 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 188
cialis tadalafil reviews trusted cialis suppliers Buy Cheap Cialis Online which companies sell cialis best cheap cialis online Buy Cialis Online cialis in hyderabad generic alternative to cialis buy cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:28 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 189
buy cialis 20 mg tablet europe meds online buy cialis Cheap Cialis buy tadalista vs cialis does medicare cover the cost of cialis Buy Cheap Cialis cialis phone number cialis cyprus Buy Cheap Cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:30 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 190
cialis comentarios gernic cialis for daily use Cheap Cialis buy fastest super cialis delivery ebay cialis on sale buy cialis aque telefomo puedo ordenar cialis cialis one a day cost Buy Cialis Online
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:31 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 191
is cialis a prescription drug in canada cialis_generika_rezeptfrei_kaufen Buy Cheap Cialis Online one week supply of cialis cialis 20mg private prescription Buy Cheap Cialis generic cialis online mastercard sale cialis professional Buy Cheap Cialis Online
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:32 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 192
cialis 5mg daily dose review cialis mastercard buy cialis potenzmittel cialis generika harm of cialis two pills in 24 hours buy cialis generic cialis online tadalafil online apotheke cialis 20mg Buy Cheap Cialis Online
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:33 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 193
best cialis online cialis 5 mg effectiveness Buy Cheap Cialis Online super facialist vitamin c dark circles eye cream review cialis price comparison buy cialis excel orthopedic specialists reviews cialis dosage and administration Buy Cheap Cialis Online
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:35 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 194
comprare cialis online legale buy cialis jakarta Buy Cheap Cialis cialis on sale cialis soft 120 pills Cheap Cialis buy cialis canadian pahrmcy what kind of doctor prescribes cialis Cheap Cialis buy
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:38 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 195
buy cialis generic i want to order cialis Buy Cheap Cialis Online order forzest cialis buy generic cialis fast free shipment buy cialis cheap prices for cialis what does cialis cost buy cialis
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:39 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 196
cialis erfahrungsberichte chinese cialis reviews buy cialis free 30 day trial of cialis medication canadian meds and cialis Buy Cheap Cialis generic cialis free shipping mens health and fitness cialis Cheap Cialis buy
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:41 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 197
cialis generico consegna 24 ore lilly deutschland cialis buy cialis cialis double dose cheap cialis in the usa buy cialis is cialis cheaper in canada purchase cialis online cheap Cheap Cialis buy
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:42 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 198
cheap cialis toronto order cialis paypal Buy Cheap Cialis Online ok to split cialis tablet cialis online flashback buy cialis cialis tadalafil review canadian pharmacy cialis brand Cheap Cialis buy
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:43 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 199
walgreens cialis 5mg price in canada does cialis require a prescription in canada Buy Cheap Cialis cialis free trial online costo del cialis 20 mg farmacia buy cialis cialis best preis bestellen cialis_10_mg_kaufen Buy Cialis Online
ArnoldSmaws 05 กุมภาพันธ์ 2562 20:28:47 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 200
dqnavm [url=https://icbdoilonline.com/#]how to use cbd oil[/url] https://icbdoilonline.com/#
CatsAssussy 08 กุมภาพันธ์ 2562 13:58:12 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 201
ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบบริษัท โกบอล เอ็กซ์เพลส เดลิเวอรี่ เลขที่ 124 ซอยพัฒนาชนบท3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ มีตัวตนไหมครับ
ความคิดเห็นที่ 202
แจ้งยกเลิกเป็นผูัทำบัญชีต้องทำอย่างไร
ความคิดเห็นที่ 203
การเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่ม จากเดิมแรกเริ่มจดทะเบียน 25% จะขอเรียกเก็บชำระค่าหุ้นเพิ่มต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ความคิดเห็นที่ 204
อยากจดทะเบียน เปิดสอนพิเศษดนตรีครับ รูปแบบตัวต่อตัว โดยใช้หลักสูตร trinity อยากทราบว่าต้องจดทะเบียนแบบไหนครับ
ความคิดเห็นที่ 205
[url=http://www.megatalim.uz/images/string.php?nt=872]Testosterone Cypionate Pharmacokinetics[/url] Should you be looking to boost your tone and overall beauty, take into account eating meals that are rich in antioxidants including blueberries, cherries and pomegranates. Using this method, you will raise the attributes in the vitamin antioxidants which can be streaming using your process that can lead to greater looking skin after a while. [url=http://www.dichvuxuatnhapkhau.net/fonts/filter.php?ty=2496]Deca Durabolin What Is It Used For[/url] If your backyard garden is stuffed with slugs, use beer as effective treatment. Acquire an aluminum cake pan into the backyard and place it at earth levels. Fill it with beer and chill out and watch your snail issues disappear. Snails are attracted to the alcohol, but cannot get back from the pie pan. [url=http://www.carto360.com.br/img/defines.php?a=3188]Dianabol W Tabletkach[/url] To help keep mosquitoes from crashing your outdoor bash, location citronella candle lights round the dining tables. They make a great decor, and also the smell helps keep the mosquitoes away. It is possible to set candles in decorative planting containers of suitable dimensions if you wish those to be ornamental. Utilize them from dusk and through the night when mosquitoes are more likely to emerge. [url=http://www.50nyanseravlean.se/Config/error.php?r=2509]Deca Durabolin Xxl[/url]
JesusNot 16 กุมภาพันธ์ 2562 07:36:12 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 206
[url=http://www.vitaltrainings.com/wp-includes/file.php?g=1928]Testosterone Propionate Sale Uk[/url] It isn't an unexpected that many college students are strapped for cash each now and once more. Even so, this shouldn't prevent you from having fun and having fun. There are lots of totally free pursuits accessible to pupils on campus if you drop into this category, be sure to make the most. [url=http://www.ayayorgievleri.com/font-awesome/media.php?ou=3147]Winstrol Depot Usa[/url] Provide your body the most effective probability at building muscle mass by training for your supreme level of tiredness. Ensure that if you stop, you truly will not be able to do even an additional repetition. This will most effectively bust the muscles downward, leading to your system to be effective more difficult to build them back again, and resulting in the sculpted muscle tissue that you are searching for. [url=http://www.teatrudekartier.ro/.well-known/form.php?r=2857]Primobolan Nova[/url] In case you are looking to industry a product or service, ensure a significant section of your marketing campaign is focused on on the web strategies. Mass media consumption is becoming a lot more digital, and you must learn the significance of website marketing to take care of rivals. This short article will explain to you several ways to boost your web marketing plan. [url=http://www.ambasp.org.br/light/defines.php?ag=1341]Testosterone Enanthate Meditech[/url]
Jamesfag 17 กุมภาพันธ์ 2562 03:06:36 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 207
[url=http://www.bergshin.am/wp-admin/access.php?i=3473]Winstrol Price[/url] Avoid too excellent to be real or marketing words that noise corny when you find yourself ready to do some significant online marketing for your products or services. Your customers will be the key to your internet business and they can avoid exceedingly cheap marketing. Be truthful and straight. Humanity nevertheless ideals honesty and directness. [url=http://www.centennialhotel.co.uk/script/confuse.php?ti=1150]Anavar Quantity[/url] One of several tricks that you can put into practice to reduce snoring would be to placed a tennis ball in the back of your tshirt when you visit ing. This will make you modify the positioning of your body, so that you tend not to lie face up where you stand very likely to snore. [url=http://www.brettewatson.com/wp-content/media.php?on=83]Equipoise Prescription[/url] Regardless of what type of skin you possess, it is important to maintain it. If you wish to stay away from from pricey cosmetic surgery in the future, the very best tactic is to deal with your skin at the moment. The advice outlined in this article will help you take care of your epidermis and keep a radiant tone.Follow These Suggestions To Figure Out How To Guide Your Pet Dog [url=http://www.construtoracobec.com.br/scripts/media.php?an=1397]Testosterone Enanthate Pct[/url]
ManuelLon 17 กุมภาพันธ์ 2562 06:23:07 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 208
[url=http://www.cateringbypaula.ie/wp-includes/error.php?f=2983]Dianabol Low Dose[/url] The wonderful world of marketing with video really can do a great deal to enhance ones company. Whether it be a popular You tube movie, or simply a how-to guide, virtually any organization will manage to benefit through marketing with video. Take advantage of the guidance in the following article to help you build a sound video marking strategy. [url=http://www.josefleuri.com.br/nbproject/media.php?s=2536]Primobolan Cost[/url] Give your marketing emails the same factor that you give your website content material along with other marketing materials. Too often organizations require a also-informal procedure for their email marketing attempts, and relatively tiny errors like typos find yourself undermining their readers' perception of their level of professionalism and trust. Before you include an email to the advertising rotation, ask yourself if it might stimulate you to purchase. [url=http://www.focuselectricals.co.uk/template/cancle.php?zz=715]Masteron 2 Weeks[/url] Making the change to high fibers food products will assist reduce your danger for diabetes. Try eating only grain, they can be full of fiber content that permits your system to absorb food products without having getting a surge in blood sugar which is what happens when you eat largely refined carbs (white-colored loaves of bread and any kind of processed foods). [url=http://www.ambiens.com.br/estatisticas/router.php?e=2985]Primobolan Test Anavar Cycle[/url]
Jamesgeals 17 กุมภาพันธ์ 2562 11:58:11 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 209
จองชื่อบริษัท ชื่อว่า ดับบลิว อาร์ เอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซด์ และ ภาษาอังกฤษ WRA CONSTRUCTION & DESIGN CO.TH ลืมลบ CO.TH ออก มีผลทำให้ไม่รับการจอง ถ้าจะจองชื่อเดิม ซึ่งแก้ไขให้ถูกต้อง ทำได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 210
สวัสดีคับผมทำธุระกิจแบบชื้อมาขายไปให้กับโรงแรมเงินหมุนเวียนไม่เกิน5แสนบาทต่อเดือนผมไม่มีหน้าร้านผมหาชื้อของทางออนไลน์บ้างไปชื้อเองบ้างผมอยากทราบว่าผมต้องจดทะเบียนหรืออย่างอื่นมั้ยคับ
วินัย. เย็นรักษา 20 กุมภาพันธ์ 2562 09:50:24 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 211
เรียนสอบถาม หากมีความประสงค์จะทำ น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม จำหน่าย จะต้องมีการขอใบรับรองอะไรหรือไม่ถึงจะสามารถวางขายได้ เบื้องต้น ปริมาณจัดจำหน่ายยังไม่มาก แต่ไม่อยากให้เกิดกรณี ตรวจสอบ ร้องเรียน
ความคิดเห็นที่ 212
I like rock bands! I really do! And my favourite rock band is Hootie & Blowfish! All band members has re-united to perform more than 50 concerts to their fans in 2019! To know more about Hootie and The Blowfish in 2019 visit website [url=https://hootietheblowfishtour.com]Hootie and the Blowfish tour Sacramento[/url]. You won't miss any concert this year if you visit the link!
HootieAdvax 22 กุมภาพันธ์ 2562 04:51:13 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 213
การลงวันประชุมใหญ่ควรลงหลังวันที่ผู้สอบลงลายมือชื่อกี่วันและนำส่งบอจ.5และงบการเงินหลังประชุมใหญ่กี่วัน
ปลา 22 กุมภาพันธ์ 2562 09:46:28 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 214
สอบถามเรื่องยื่นจด JV บริษัทฯ ค่าทำเนียมและเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียม
ไชยา เจริญยิ่ง 22 กุมภาพันธ์ 2562 21:35:39 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนรูป