กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
 
  หน้าหลักกระทู้ คุยกับกรม / ทั่วไป   
เปลี่ยนกรรมการ
โดย : ปวันรัตน์

06/01/2552 11:50:58
IP:
 
 
ความคิดเห็นที่ 1:
โดย : ปวันรัตน์

06/01/2552 11:50:58
IP: 124.121.64.150
  เปลี่ยนกรรมการเข้าใหม่ 1.เดิมทีมีกรรมอยู่ 3 ท่าน 2.และเงื่อนไขลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการคนที่ 1 ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัท 3.ถ้าเปลี่ยนกรรมการออก 1 คน และ เข้า 1 คน จะต้อง พิมพ์แบบ บอจ.1 คือ กรรมการเข้า 1 ออก 1 และ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทหรือไม่ เพราะในตัวอย่างออก 1 แต่เข้า 2 และต้องมีหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการหรือไม่ 4. แบบ บอจ.4 ต้องพิมพ์แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรวม 1 รายการ หรือ 2 รายการ เพราะของเราออก 1 เข้า 1 แต่ตัวอย่างออก 1 เข้า 2
ความคิดเห็นที่ 2:
โดย : ส.อนัตตา

09/01/2552 09:46:58
IP: 10.6.12.74
  ข้อที่ 1. *ตัวอย่าง* การกรอกคำขอจดทะเบียน* เป็นเพียงแนวทาง*มิใช่หลักปฏิบัติ ที่ต้องปฏิบัติตามทุกกรณี(เพราะ เจตนา ข้อเท็จจริง หรือวัตถุที่ประสงค์ ของแต่ละบริษัทจำกัด ในแต่ละกรณี อาจเหมือน หรือไม่เหมือนกันได้) **จะต้องยึดหลักข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และหน้าที่ ของบริษัทจำกัดนั้นๆ เป็นสำคัญ ข้อที่ 2. กรรมการเข้า หรือ กรรมการออก หรือ กรรมการเข้า และออก *เป็นรายการเปลี่ยนแปลงในทางทะเบียนอย่างหนึ่ง ที่บริษัทจำกัดมีหน้าที่จะต้องจัดทำขอมายื่นจดทะเบียนภายในเงื่อนเวลาที่กฎหมายกำหนด ข้อที่ 3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้(หรือ มักนิยมเรียกว่า*อำนาจกรรมการ*) นั้น *เป็นรายการที่ต้องจดทะเบียนในการจดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัด ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนไปจากเดิม ก็ต้องมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ด้วย ข้อที่ 4. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ *ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น อาจมาจากโดยความสมัครใจของบริษัทจำกัดนั้นๆ(1) โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติให้เปลี่ยนแปลงไปจากที่จดทะเบียนไว้เดิม หรือ (2) มติของคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่บริษัทจำกัดนั้นมีข้อบังคับของบริษัท ให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทมีมติแก้ไข จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ ข้อที่ 5. การที่บริษัทจำกัดใด ระบุ จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ **โดยระบุ ชื่อบุคคล(นาม)*ไว้ด้วย เช่น นายแดง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายขาว และประทับตราของบริษัท /หรือ นายแดง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายขาว หรือ นายดำ รวมเป็นสองคน และประทับตราของบริษัท **ถ้าบริษัทจำกัดนั้น เมื่อมี กรรมการ ท่านใดออกจากตำแหน่งไป บริษัทจำกัดจึงมีความจำเป็นจะต้องมีมติให้แก้ไขจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ * ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทด้วย เป็นต้น
ความคิดเห็นที่ 3:
โดย : ส.อนัตตา

19/01/2552 15:16:24
IP: 10.6.110.156
  - เนื่องจากคำถามไม่ชัดเจน เพราะ ไม่ทราบว่ากรรมการคนใดลาออก และไม่ทราบว่าอำนาจกรรมการระบุชื่อกรรมการคน ที่ 1 ไว้หรือไม่จึงให้พิจารณาว่า หากกรรมการเข้า – ออก มีผลทำให้อำนาจกรรมการเปลี่ยนแปลงไป( เช่น กรรมการคนที่ 1 ตามที่ระบุชื่อไว้ ออกไปและมีกรรมการเข้ามาแทนโดยระบุชื่อในอำนาจกรรมการ) ต้องจดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการด้วย โดยพิมพ์แบบ บอจ.4 ว่าแก้ไข 2 รายการ รายการที่ 1 คือ ให้แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ รายการที่ 2 คือ ให้แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท - หนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการไม่ต้องส่งประกอบคำขอ แต่ต้องกรอกข้อมูลในแบบ บอจ.1
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
โดย*
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา   

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th