กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
 
  หน้าหลักกระทู้ คุยกับกรม / ทั่วไป   
เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
โดย : t_arjmulla@yahoo.co.th

22/04/2552 11:38:40
IP:
 
 
ความคิดเห็นที่ 1:
โดย : t_arjmulla@yahoo.co.th

22/04/2552 11:38:40
IP: 125.25.18.183
  ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจากเดิมมี 7 คน ให้เหลือ 3 คน จะทำได้ไหม? บริษัทฯ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2546
ความคิดเห็นที่ 2:
โดย : veerasak

22/04/2552 12:30:23
IP: 124.121.8.143
  ปัจจุบันบริษัทจำกัดสามารถมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป ดังนั้นจึงสามารถลดจำนวนผู้ถือหุ้นจาก 7 คน เหลืออย่างน้อยที่สุด 3 คน โดยทำสัญญาโอนหุ้น และนำใบหุ้นเดิมมาเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง หลังจากที่มีการโอนหุ้นกันเรียบร้อยแล้ว ให้บริษัทจดแจ้งการถือหุ้นใหม่ลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น พร้อมกับจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และหนังสือนำส่ง ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทางทะเบียนครับ เพิ่มเติม08-7500-5181
ความคิดเห็นที่ 3:
โดย : team

22/04/2552 14:29:47
IP: 10.6.12.99
  สามารถทำได้คับ อันนี้คือแบบฟอร์มใบนำส่ง แบบ บอจ 5 http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin ... holder.pdf แบบ บอจ 5 http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin ... m_boj5.pdf
ความคิดเห็นที่ 4:
โดย : team

04/06/2552 10:43:56
IP: 10.6.110.156
  เนื่องจากปัจจุบันมีการแก้ไข ปพพ. ให้บริษัทมีผู้ร่วมลงทุนอย่างน้อย 3 คนได้ ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 51 ดังนั้นหากบริษัทต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจาก 7 คนให้เหลือ 3 คน ต้องโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่รับโอนทั้ง 3 คน โดยหากเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ การโอนหุ้นดังกล่าวกฎหมายกำหนดให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอน และมีพยานอย่างน้อย 1 คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นๆ และต้องแถลงเลขหมายของหุ้นที่โอนด้วยถึงจะสมบูรณ์ (กรณีการโอนใบหุ้นประเภทนี้ หลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทมักจะออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้กับผู้ถือหุ้น) - เมื่อกรรมการดำเนินการแก้ไขรายการในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทแล้ว หากบริษัทมีความประสงค์จะยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ให้กรรมการบริษัทจัดทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับใหม่พร้อมหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมาแจ้งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเว้นกรณียื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมงบการเงิน ไม่ต้องมีหนังสือนำส่งบอจ.5 เพราะแบบสบช.3 (แบบนำส่งงบการเงิน)นั้นถือเป็นหนังสือนำส่งบอจ.5 ไปด้วยในตัว) แบบหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่หัวข้อ “บริการกรม” เลือก "ดาวน์โหลดแบบพิมพ์" เลือก "งานงบการเงิน" ในการนำส่ง (บอจ.5) นั้น ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
โดย*
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา   

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th