เข้าสู่ระบบ
ความคิดเห็นที่ 1
กรณีเช่น บริษัท ก. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ABC ต่อมาบริษัท ก ได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัท ก เป็น บริษัท KTY บริษัท ABC ต้องดำเนินการยื่นเอกสารอะไรบ้างให้ทาง กรมพัฒนาธุรกิจ
Paristphart 13 พฤศจิกายน 2561 15:57:02 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
หนังสือรับรองมีอายุกี่เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
พิชญธิดา ชมศรี 13 พฤศจิกายน 2561 16:23:33 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
สอบถามคะ พอดีจะโอนรถแต่โอนไม่ได้ เพราะติดที่ผู้ถือกรรมสิทธ์รถคือ หจก.อ.อนันทกร์แต่หจก.นี้ได้เปลี่ยนเป็น บจก.อ.อนันทกร์ แล้ว เมื่อตรวจสอบหจก.กลับขึ้นว่าห้างร้าง ทำให้ทำการโอนรถไม่ได้ แบบนี้ต้องทำยังไงบ้างคะ ถึงจะโอนรถได้
สุพัตรา แสงทอง 13 พฤศจิกายน 2561 16:28:11 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 4
ถ้าวันนี้เราไปจดเปลี่ยนแปลงที่อยุ่บริษัท อยากทราบว่าในระบบออนไลน์ ที่เราเข้าดูในคลังข้อมูลธุรกิจ จะเปลี่ยนแปลงให้ทันทีมั้ยค่ะ
อรุณศรี ชูใจ 14 พฤศจิกายน 2561 11:55:33 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 5
สอบถามกรณีเพิ่มทุน และเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น สามารถดำเนินการพร้อมกันเลยได้ไหมค่ะ
ความคิดเห็นที่ 6
สวัสดีค่ะ ขอถามหน่อยค่ะ แจ้งเลิกสาขาต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
ความคิดเห็นที่ 7
สอบถามเกี่ยวกับการทำเวปไซท์บริษัททัวร์ ขายทัวร์บนเวปไซท์ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ธุระกิจอิเล็กทรอนิคส์หรือไม่ มีขั้นตอนและข้อกำหนดอย่างไร
Patchanan Jan 14 พฤศจิกายน 2561 18:52:55 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 8
สอบถามชื่อบริษัท HD 121 co.,LID ว่ามีอยู่จริงไม๊
อังสุมารินทร์ 15 พฤศจิกายน 2561 10:12:36 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 9
อยากทราบขัันตอนการเปลี่ยนรอบบัญชีบริษัทโดยละเอียดค่ะ
ยาใจ 15 พฤศจิกายน 2561 10:28:13 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 10
รบกวนสอบถามครับ กรรมการของ หจก.ได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุล แล้วต้องแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพกรอย่างไรครับ
โรจนินทร์ 15 พฤศจิกายน 2561 13:07:27 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 11
จะนำส่ง บอจ.5 ใหม่ แต่บริษัทมี หุ้นสามัญ กับหุ้นบุริมสิทธิ ต้องทำหนังชี้แจงอะไรบ้างค่ะ
ความคิดเห็นที่ 12
ขอทราบขั้นตอนการแจ้งเลิกกิจการร่วมค้า ซึ่งได้แจ้งเลิกกับกรมสรรพากรแล้วโดยหลักฐานการจดเลิกกับกรมสรรพากรเป็นเอกสารเรื่องการขีดชื่อออก และรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร ขอทราบว่าจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร
สมรศรี รักยิ่ง 16 พฤศจิกายน 2561 09:44:56 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 13
ขอทราบเอกสารประกอบในการโอนหุ้นให้จากกรรมการท่านหนึ่ง ไปให้กรรมการอีกท่านคะ
สุเบญจา 16 พฤศจิกายน 2561 14:55:50 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 14
เรียนวิศวะเปิดบริษัท เอง ทำธุรกรรม และเขียนแบบ คุมงาน ส่วนราชการไดหรือไม่
อาภาภร โนวรรณ์ 19 พฤศจิกายน 2561 10:57:54 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 15
เดิมจดทะเบียนบริษัท ที่ตั้งสำนักงาน อยู่ที่ จังหวัดปทุมธานี และต้องการเพิ่มสาขาที่ จ.อ่างทอง ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้างคะ
รังสินี จันทนา 19 พฤศจิกายน 2561 15:32:49 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 16
ในกรณีมีการโอนหุ้นระหว่างกัน แบบฟอร์มบอจ5. ช่อง "ลงวันที่" กับช่อง "เป็น" ต้องกรอกวันที่รับโอนเลย หรือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวันที่
รุ่งทิวา 19 พฤศจิกายน 2561 15:34:27 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 17
รบกวนสอบถาม ค่ะ พอดี บจก.ไม่ได้ยื่นe-filing แล้ว password ที่เคยเข้า ไม่สามารถเข้าได้ ยกทำอย่างไรค่ะ ,ยังไม่เคยทำ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ
พรนภา ทาเอื้อ 19 พฤศจิกายน 2561 17:04:12 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 18
สอบถามค่ะ บริษัทได้ทำการจดทะเบียนไปแล้ว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบริษัทฮ่องกง A บริษัทฮ่องกง A มีกรรมการ 1 คน ต่อมาบริษัทฮ่องกง A เพิ่มกรรมการเป็น 3 คน ในกรณีนี้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะ ขอบคุณค่ะ
อรทัย 19 พฤศจิกายน 2561 17:20:58 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 19
ผมได้จองชื่อนิติบุคคลไป ใช้ Username และ Password เดิมเพื่อขอตรวจสอบชื่อ แต่เข้าไม่ได้แจ้งว่า Password ไม่ถูก ต้องทำอย่างไร
ความคิดเห็นที่ 20
สอบถามชื่อบริษัท ซีพีซี แอด จำกัด (cpsee.com)ว่ามีอยู่จริงไม๊
นารา 22 พฤศจิกายน 2561 13:07:33 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 21
ขอแบบฟอร์มหนังสือลาออกจากกรรมการของบริษัท ภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ
ความคิดเห็นที่ 22
กรณีต้องการจัดประเภทรายการในงบการเงินปีที่แล้วใหม่ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปัจจุบันได้ จะต้องกลับไปแก้ไขในระบบ E-filing หรือไม่ เพราะข้อมูลเปรียบเทียบงบกระดาษจะไม่ตรงกับงบในระบบ E-filing
ความคิดเห็นที่ 23
พอดีจด หจก.ใหม่ เมื่อวันที่ 22 พย 61 และเจ้าหน้าที่ได้ส่งรหัส E-filing มาให้แล้ว (ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่จะให้รหัสมาที่เมลที่แจ้งเลย)แต่ไปกด เปลี่ยนรหัสใหม่ และระบบแจ้งว่าได้ส่ง รหัสลับ มาให้ที่เมลที่แจ้งไว้ตอนจด หจก. แล้ว พอพอเช็คในเมลยังไม่เห็นมีเมลเข้ามาเลย แบบนี้ต้องทำไงได้บ้างค่ะ
นวลฉวี แน่นหนา 23 พฤศจิกายน 2561 15:43:06 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 24
ขอสอบถามเกี่ยวกับวิธีดำเนินการนำสินค้าที่ซื้อมาใส่ในตู้หยอดเหรียญเพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงาน สะดวกซื้อ เนื่องจากบริษัทตั้งอยู่ไกลจากถิ่นค้าขายที่สะดวกซื้อ จะต้องปฏิบัติให้เป็นแนวทางที่ถูกต้องได้อย่างไรบ้าง
ความคิดเห็นที่ 25
สอบถามเรื่อง ยืนยันรหัสผ่าน(Activate) ในระบบ e-Filing โดยให้ระบุ Activate Code แต่ผมไม่ทราบว่า Code ดังกล่าวจะได้มาได้อย่างไร หรือเป็นตัวเลขไหน
ศุทธิภณ 25 พฤศจิกายน 2561 16:51:05 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 26
สอบถามการถอนชื่อออกจากการเป็นหุ้นส่วนบริษัทฯ ต้องทำอย่างไรบ้าง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง
ความคิดเห็นที่ 27
เรียนสอบถามค่ะ หากกรรมการ(ผู้เป็นเจ้าของกิจการ) หรือหุ้นส่วนต้องการโอนหุ้นให้กับบุตร เนื่องจากต้องการให้บริหารงานต่อจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก สามารถทำได้อย่างไรค่ะ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ช่องทางการดำเนินการมีกี่ช่องทางค่ะ รบกวนสอบถามและขอคำตอบด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
ความคิดเห็นที่ 28
บริษัทมีที่ดินเปล่าอยู่ 1 แปลง ปัจจุบันยังไม่มีบ้านเลขที่ แต่กำลังจะดำเนินการเปิดเป็นที่จอดรถให้เช่ารายวันและรายเดือน และมีร้านค้าให้เช่าขายของในลานจอดรถ แบบนี้สามารถไปจดเพิ่มสาขาได้หรือไม่ค่ะ (เพราะทราบมาว่าถ้าไม่มีบ้านเลขที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องไปจดสาขา)
ความคิดเห็นที่ 29
หนังสือรับรองมีอายุกี่เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
Aticha 27 พฤศจิกายน 2561 10:57:50 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 30
สอบถามหน่อยค่ะ ว่าบริษัทต่างชาติจะมาถือหุ้นในบริษัทในไทย โดยใช้นิติบุคคลร่วมถือหุ้น ได้ไหมค่ะ และจะต้องทำอย่างไร
ความคิดเห็นที่ 31
กรณีงบการเงินเปรียบเทียบปีก่อน(ยื่นปัจจุบัน) ไม่ตรงกับ งบการเงินปีก่อนนั้น(ยื่นปีก่อน) เช่น 2560 และ 2559 กับ 2559 และ 2558 อยากทราบว่า ปี 2559 สามารถแก้ไขงบการเงินให้ตรงกับงบที่ยื่นปัจจุบันได้ไหมค่ะ
ความคิดเห็นที่ 32
30 พฤศจิกายน 2561 11:37:13 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 33
เรียนสอบถามเกี่ยวกับ การโอนหุ้นบริษัทค่ะ กรณีพ่อแม่ต้องการโอนหุ้นให้กับลูก ให้บริหารงานต่อ. สามารถดำเนินการได้อย่างไร. ได้กี่ช่องทาง.ค่ะ. เอกสารที่ใช้ประกอบการโอนหุ้นมีอะไรบ้างค่ะ. รบกวนสอบถามค่ะ
ความคิดเห็นที่ 34
ในการประชุม สามัญประจำปีวันที่ลงประกาศโฆษณาบอกกล่าว เรียกประชุมผู้ถือหุ้นและวันที่ส่ง หนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับ จะเป็นวันก่อนวันที่ที่ปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชีได้หรือไม่?...
ความคิดเห็นที่ 35
ในการประชุม สามัญประจำปีวันที่ลงประกาศโฆษณาบอกกล่าว เรียกประชุมผู้ถือหุ้นและวันที่ส่ง หนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับ จะเป็นวันก่อนวันที่ที่ปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชีได้หรือไม่?...
ความคิดเห็นที่ 36
ต้องการเปลี่ยนชื่อภาษีอังกฤษของบริษัทค่ะ แต่ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลแจ้งว่า ไม่รับจอง เนื่องจากชื่อภาษาไทย - อังกฤษ ไม่ตรงกัน ค่ะ ช่วยอธิบายรายละเอียดหน่อยค่ะ และอยาดทราบวิธีแก้ไขค่ะ
อังสุมา 03 ธันวาคม 2561 17:01:07 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 37
เจอปัญหาความเห็นเดียวกับ 23 และ 25 ไม่เห็นมีใครมาตอบเลยหรือ ว่ากระทู้ตั้งแต่ไม่มีคนตอบครับ
ชนวัฒน์ 03 ธันวาคม 2561 23:04:49 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 38
สมัครสมาชิกแล้วแต่เข้าใช้งานไม่ได้ ระบบแจ้งว่า account หรือ password ไม่ถูกต้อง ผมลองเปลี่ยน password หลายครั้งก็ยังเข้าไม่ได้ แต่พอจะสมัครใหม่ระบบแจ้งว่า user นี้มีผู้ใช้แล้ว (แสดงว่าuser ผมถูก) จะลองสมัคร user ใหม่ ระบบก็แจ้งว่าเลขที่บัตรประชาชนถูกใช้แล้ว รบกวนตรวจสอให้หน่อยครับ User ผมคือ : Anantanate หมายเลขติดต่อ 0830390999
ความคิดเห็นที่ 39
ขอสอบถามค่ะ คือต้องการเข่าไปเพิ่มชื่อผู้จัดทำบัญชีแต่จำ password ไม่ได้, ได้ใส่คำถามกันลืมไปแล้ว แต่ระบบก็แจ้งว่าไม่ถูกต้อง จึงไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ถ้าต้องการขอ password ใหม่ต้องทำอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ
อารย พานทอง 09 ธันวาคม 2561 12:19:14 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 40
ขอสอบถามค่ะ คือต้องการเข่าไปเพิ่มชื่อผู้จัดทำบัญชีแต่จำ password ไม่ได้, ได้ใส่คำถามกันลืมไปแล้ว แต่ระบบก็แจ้งว่าไม่ถูกต้อง จึงไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ถ้าต้องการขอ password ใหม่ต้องทำอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ
อารย พานทอง 09 ธันวาคม 2561 12:19:14 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 41
ขอสอบถามค่ะ. เป็นนามบริษัทนะคะ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น โดยนาย A เป็นหุ้นส่วนบริษัท 20% แต่นาย A โอนหุ้น20%นี้ ให้นาย C ต้องทำขั้นตอนวิธีการยังไงค่ะ ในการเปลี่ยนมาเป็นชื่อนาย C รบกวนขอแบบรายละเอียดเลยนะคะ
ความคิดเห็นที่ 42
ขอสอบถามค่ะ. เป็นนามบริษัทนะคะ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น โดยนาย A เป็นหุ้นส่วนบริษัท 20% แต่นาย A โอนหุ้น20%นี้ ให้นาย C ต้องทำขั้นตอนวิธีการยังไงค่ะ ในการเปลี่ยนมาเป็นชื่อนาย C รบกวนขอแบบรายละเอียดเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
ความคิดเห็นที่ 43
ได้รับเมลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เกี่ยวกับ username และ password เพื่อใช้สำหรับการแจ้งข้อมูล ดังนั้นจึงได้เข้าไปยังเมนูเปิดบัญชีผู้ใช้ ใส่ username และ password ตามที่ได้มา แต่จะมีอีกช่องคือ **Activate Code** ไม่ทราบว่าอันนี้คืออะไรคะ เป็นรหัสอะไร และไม่ทราบว่าจะนำมาจากไหนคะ
ความคิดเห็นที่ 44
ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนบริษัท ต้องมีขั้นตอนอย่างไร และใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
Nopporn thammadid 10 ธันวาคม 2561 14:22:36 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 45
อยากทราบว่าถ้าจะให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ชำระบัญชี ต้องทำอย่างไร ขอวิธีการแบบละเอียดครับ
TAWEEPHAN 10 ธันวาคม 2561 15:25:44 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 46
ขอทราบวันหมดอายุหนังสือรับรองค่ะ
จันทกานต์ 11 ธันวาคม 2561 08:26:40 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 47
อยากทราบขัันตอนการเปลี่ยนรอบบัญชีบริษัทโดยละเอียดค่ะ
ความคิดเห็นที่ 48
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มา 6 ปีแล้วกับทางที่ตั้งเดิม ช่วง 2 ปีแรกทำการเสียภาษีปรกติ แต่ตอนนี้ย้ายโรงงานจากที่ตั้งเดิมไปตั้งอยู่ต่างจังหวัด และไม่ได้ติดต่อกับทางสรรพากรจังหวัดที่ตั้งเดิมเลยและไม่ได้ต่อเสียภาษีเลยหลังจากย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ควรปฏิบัติต่อจากนี้อย่างไร.
ความคิดเห็นที่ 49
ดิฉันได้จองชื่อนิติบุคคลไป ใช้ Username และ Password เดิมเพื่อขอตรวจสอบชื่อ แต่เข้าไม่ได้แจ้งว่า Password ไม่ถูก ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
rudeemas aong 13 ธันวาคม 2561 08:56:51 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 50
ถ้าจดทะเบียนบริษัทA ไปครั้งหนึ่ง แล้วพอดีจะเปิดบริษัทBเพิ่ม เราสามารถใช้รหัสDBDเดิมในการขอจดทะเบียนบริษัทได้ไหม หรือ 1 รหัสใช้ได้แค่1บริษัทคะ
พรรณธิดา 17 ธันวาคม 2561 21:17:19 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 51
ขอเพิ่มวัตถุประสงค์การค้า ต้องทำยังไงบ้างครับ ใช้เวลากี่วันครับ
จักรวาลย์ 18 ธันวาคม 2561 13:24:16 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 52
สวัสดีค่ะ ขอถามหน่อยค่ะ แจ้งเลิกสาขาต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
ความคิดเห็นที่ 53
ถ้าจดจองชื่อเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนต้องทำอะไรมั้ยคะ
อำพวา 18 ธันวาคม 2561 18:20:00 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 54
หากรับทำบัญชีมาตั้งแต่ต้นปี ม.ค. 61 แต่เพิ่งจะแจ้งเป็นผู้ทำของบริษัทนั้น ในเดือนธันวาคม 61 สามารถทำได้ไหมคะ รับมาทำหลายบริษัทค่ะ เพราะโยกมาจากผู้ทำอีกคนนึงหลายบริษัท
ชัฏชลัยย์ 18 ธันวาคม 2561 18:36:22 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 55
แจ้งยกเลิก ภ.พ.30.. 3ปีแล้ว น่าจะมีผลแล้ว แต่ไม่ได้รับเอกสารยกเลิก(อาจไม่ถึงผู้รับ)จะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทฯ ยกเลิกได้เป็นผล
ความคิดเห็นที่ 56
รบกวนสอบถามครัย กรณีเปิดบจก. มาได้1ปีครึ่ง มีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อกรรมการใหม่ทั้งหมด(โอนขายหุ้นให้เพื่อน) ต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฏหมาย และไม่ต้องมีภาระภาษีในอนาคต
Paiboon d 19 ธันวาคม 2561 05:52:27 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 57
รบกวนสอบถาม เปิดร้านตัดผม แต่งผม ต้องขอจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ ครับ
อรสิยา 19 ธันวาคม 2561 14:00:53 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 58
เรียนสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนหรือบริษัท ฯ มีบจก.ต่างชาติ จ้างคนไทยให้คอยดูลูกค้าในไทย มีการโอนเงินเข้ามาจ่ายค่าจ้างให้ทำงานดูแลลูกค้าในไทยและคอยดูแลลูกค้าทั้งทางด้านเทคนิคและปรึกษาในแถบเอเซียและรอบนอกแล้วแต่จะสั่งการมา ทั้งนี้อยากจดทะเบียนให้ถูกต้องควรจะจดแบบไหนดีหรือแบบไหนที่ถูกต้อง และดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 59
ขอสอบถาม..ต้องการโอนบริษัท ให้บุคคลอื่น (ญาติ) ผมต้องทำอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 60
การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี ถ้าเกิน 5 ปี แล้วจำทำลาย ต้องแจ้งและปฏิบัติขั้นตอน อย่างไรบ้างค่ะ
มุกดา คงทัพ 20 ธันวาคม 2561 08:31:53 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 61
สอบถามค่ะ จะแจ้งยกเลิกเป็นผูทำบัญชีค่ะ เข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วเข้าไม่ได้ค่ะ ระบบแจ้งว่ารหัสไม่ถูกต้อง(แต่มั่นใจนะคะว่าไม่ผิด) เลยคลิกที่ลืมรหัสผ่านก็ยังไม่ได้ค่ะ
อัจฉรา 20 ธันวาคม 2561 09:11:24 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 62
รบกวนสอบถามคะ กรณีขอเปลี่ยน รหัสยื่น e-Filing แล้วระบบตอบรับว่าจะส่งรหัสลับ เข้าให้ทางเมล ที่แจ้งตอนจด หจก. แต่ ณ ตอนนี้ยังไม่ได้รับรหัสแจ้งมาทางเมลให้เลยค่ะ ประมาณ 1 เดือน แล้ว ขอสอบถามต่ออีกว่า กรณีเช่นนี้แล้วทาง หจก.จะต้องทำไงได้บ้างค่ะ
ความคิดเห็นที่ 63
ขอตั้งชื่อบริษัท
เพลินพิศ 20 ธันวาคม 2561 14:46:17 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 64
เนื่องจากผู้ถือหุ้น ย้ายที่อยู่ใหม่ จะต้องทำการเปลี่ยนที่อยู่ในเอกสารจดทะเบียนบริษัท ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ความคิดเห็นที่ 65
ตอนผมทำใบจอกชื่อบริษัทถ้าขึน"กรุณาเปลี่ยนชื่อใหม่ เหตุชื่อซ้ำหรือใกล้เคียงกับชื่อที่มีอยู่ก่อนแล้ว"นี้คือแก้ยังไงหรอครับทางบริษัทผมส่งใบจองชื่อไปรึยังก็ไม่ซราบเหมื่อนกันตรงการทำให้เสร็จพายในเดือนนี้ด้วย ไม่ว่ายังไงช่วยบอกวิธีแก้ไขหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
ธนมน สุมาลี 21 ธันวาคม 2561 14:05:14 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 66
ขอถามค่ะ คือหนูจดทะเบียน หจก.กับเพื่อนแล้วตอนนี้หนูต้องการออกจากการเป็นหุ้นส่วน คือต้องการเอาชื่อออกจาก หจก. หนูต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ เพราะเพื่อนมีอำนาจลงนาม
Chaba 21 ธันวาคม 2561 15:22:02 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 67
จะเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้น / เพิ่มผู้ถือหุ้น ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ แล้วแบบฟอร์มกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง
nattanicha srinoonin 21 ธันวาคม 2561 16:31:47 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 68
โอนใบจดทะเบียนการค้าต้องทำยังไงบ้างค่ะ
อัญชนา 21 ธันวาคม 2561 16:58:49 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 69
หนังสือรับรองบริษัท ถ้าใช้ในงานราชการสามารถใช้ได้กี่เดือน
viyada 22 ธันวาคม 2561 16:18:53 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 70
อยากทราบถึงจำนวนนักบัญชีในจังหวัดระยองมีเท่าไรบ้างค่ะ
ความคิดเห็นที่ 71
ตอนนี้เราขอจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นแบบบุคคลธรรมดาเอาไว้แล้ว เราสามารถขอจดเพิ่มได้ไหม จดเกี่ยวกับเรื่องรถจัดเก็บขยะค่ะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และต้องทำอย่างไร
ความคิดเห็นที่ 72
ยื่นงบการเงินผ่าน e-filing แจ้งชื่อผู้ทำบัญชีผิด ต้องแก้ไขอย่างไร
supaporn lapchai 23 ธันวาคม 2561 12:02:28 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 73
สวัสดีค่ะขอสอบถาบเกี่ยวกับการยกเลิกสำนักงานใหญ่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะเป็นบริษัทที่ตั้งในสหรัฐมาจดทะเบียนประกอบธุรกิจในไทย จดทะเบียนแบบ ต.7 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 74
บริกว่องไว ข้อมูลครบถ้วน
ความคิดเห็นที่ 75
ใช้ IE 11 กรอกแบบฟอร์มของกรมแล้วสระจมค่ะ สามารถแก้ไขปัญหาอย่างไรคะ
รุ่งทิวา 24 ธันวาคม 2561 16:57:36 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 76
จองชื่อนิติบุคคล แต่หมดอายุยังไม่ได้จดทะเบียน สามารถกดจองใหม่โดยใช้ชื่อเดิมได้ไหมค่ะ
โชติรส 25 ธันวาคม 2561 09:05:18 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 77
เปลี่ยนชื่อ และที่อยู่บริษัทใหม่ แก้ไขตราประทับ และกรรมการเปลี่ยนนามสกุล สามารถทำพร้อมกันคราวเดียวได้หรือไม่คะ รบกวนขอตัวเองการกรอกข้อมูลได้หรือไม่
ความคิดเห็นที่ 78
จองชื่อวันนี้เข้าวันที่ 4 แล้วค่ะ ยังคงรออนุมัติหน้าจออยู่เลยค่ะ ทำไมนานจังคะ เมื่อก่อนจองที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า แต่ละจังหวัด ไม่นานค่ะ ไม่ถึง 1 วัน ได้ชื่อเลยค่ะ แต่ตอนนี้นานมากๆค่ะ
ความคิดเห็นที่ 79
Buy Equipoise Tablets If you wish to buy your personal financial situation under control, attempt freezing your charge cards. Credit cards are perfect for emergencies, but can be used to buy points we can't pay for. Stay away from this spur from the second investing by actually freezing your credit card. Use it in a box of water and freeze out it. It is possible to nonetheless use your cards in desperate situations, but having to thaw the bank card gives you time to rethink all those impulse buys that lead to a lot more debt. Steroids Injection Meaning Use natural mulches in floral bed furniture. The mulch effectively inhibits the growth of weeds when including essential nutrients for the backyard garden. The compost also supports in normal water maintenance, so you do not have to h2o your blooms the maximum amount of. Additionally, a mulched flower mattress or garden is very cosmetic. Anadrol Youtube When you see animal neglect while on a trip in foreign countries, you need to record the specific situation in writing and photographically or on movie if it is possible. You then ought to allow the neighborhood respective authorities know, even if they generally do not take you really, and papers the fact that you well informed them. Make take note in the names and make contact with information of the with whom you spoke. Once you return home, convey your data towards the country's embassy and also to your congressperson. Sustanon 250 For Erectile Dysfunction
ManuelLon 27 ธันวาคม 2561 13:13:02 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 80
[url=http://www.sydneybins.com.au/css/simple.php?co=1116]Masteron Prop Dosage[/url] Be sure to have a sufficient amount of rest should you suffer from despression symptoms. Slumbering inadequate or a lot of can result your mood and how that you simply believe. Try and set up a certain time to go to at night every night and strive to awaken at the same time each day. [url=http://www.rezendedealmeida.adv.br/images/error.php?e=1217]Testosterone Enanthate Forum[/url] Use images as well as other graphics to destroy the written text and attract viewers. A lot of people learn best in a graphical structure instead of in the published file format. By interspersing photos, diagrams and also other artwork in your blog site, you might be in fact mastering the complete picture of the webpage. The complete site, essentially, becomes an image. [url=http://www.50nyanseravlean.se/scripts/cancle.php?c=2162]Oral Turinabol (4-Chlorodehydromethyltestosterone)[/url] You want the truth about medical health insurance, not just what some randomly man or woman has said on the net. You can find lots of self proclaimed industry experts around, but you have to know the appropriate information and feel comfortable knowing that it is actually genuine. You will in all probability get exactly what you are searching for on this page. [url=http://www.kinetikfleet.co.uk/sharre/client.php?u=1758]Buy Testosterone Pills India[/url]
Jamesfag 27 ธันวาคม 2561 13:27:40 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 81
[url=http://www.imerhajdari.ch/images/achieve.php?si=1432]Boldenone Best Dosage[/url] Check out the various types of bankruptcy filings prior to making the selection to file. There are actually distinct chapters, which include 7 and 13, which could be appropriate in stopping the losing of your house and belongings, as well as keep you from encountering key changes in your own life. You want to ensure that you make the best choice which means you aren't regretting your final decision later. [url=http://www.casanovaituverava.com.br/imagens/backup.php?d=774]Testosterone Cypionate Kidney Disease[/url] Purchase a body cushion to help you rest in pregnancy. Due to the alterations within your body, it can be hard to locate a comfortable at night position. A entire body pillow allows you to give your hip and legs or again more assistance and is adaptable adequate being rearranged very easily to find a new situation. [url=http://www.thaihotline.org/content/pear.php?en=2073]Oral Steroids Seborrheic Dermatitis[/url] It's a truth: most children just don't love to try to eat their veggies! But there are ways to get them to enjoy these great food products. Try out new, fascinating vegetables and add low-excess fat dips. Consider your youngster shopping and allow him to pick out the veggie for tonight's dinner. And if your kid wants snacks, try to fill them track of lettuce, tomato plants or anything at all he will allow! [url=http://www.arnaldodentista.com.br/defines/backup.php?t=430]Injectable Steroids Thailand[/url]
AnthonyLig 27 ธันวาคม 2561 13:36:41 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 82
[url=http://www.ambientreal.in/footer/event.php?bi=3320]Does Testosterone Cypionate Give You Energy[/url] When drying hair having a hair clothes dryer, you should set it about the best establishing. Heat can drastically injury the hair, so you may not want to maintain the blow clothes dryer blowing using one area with your head of hair. Ensure you start the drying method by patting the hair down first. [url=http://www.modernization.ru.com/slider/session.php?c=2676]Turinabol Only Cycle Dosage[/url] Use coconut milk products or natural aloe vera. You can utilize possibly a single with this. Firstly you massage therapy coconut milk or aloe-vera gel lightly into your locks. You must leave this within your your hair for 30 minutes. Up coming, you need to rinse it away with tepid to warm water. Recurring three times a week to get the best results. [url=http://www.dry-marine-biograd.com/source/text.php?zx=2643]Dianabol 30mg Side Effects[/url] When you dwell on some thing, you only ensure it is more serious. It is crucial inside your recovery process to not dwell around the awful stuff instead dwell about the great things. Bear in mind things that are crucial to you that you would like to pay attention to, and get your mind from the soreness. [url=http://www.bereketdardokuma.com.tr/wp-includes/fold.php?ni=919]Masteron For Libido[/url]
JesusNot 27 ธันวาคม 2561 13:58:09 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 83
Propecia Generico In Farmacia Costo Finasteride Comprar Propecia Viagra Generique Site Serieux [url=http://cialonlinecs.com]cialis prices[/url] Propecia Embrion Viagra Krankenkasse Schweiz Buy Gsk Propecia Propecia Low Sperm Count Amoxicillin Childrens Dosage [url=http://aaost.com]cheapest cialis[/url] Cialis Vendita Onlin 5mg Generico Cialis 2013 Cialis E Cibo Clomid Pendant Grossesse [url=http://asacdz.com]cialis online[/url] Viagra Versandapotheke Bentyl Australia Delivered On Saturday Without Rx
Ellveli 28 ธันวาคม 2561 00:13:23 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 84
[url=http://www.sardarpatelhospital.com/images/achieve.php?x=3198]Proviron Confidence[/url] Don't be worried about simply being perfect! Is anybody you know best? Perfection will be the technology of folks that wish to maintain you straight down, as well as your mind will knowledge on to such an strategy and torture you by using it. Let perfection go and as an alternative accept "good enough." So long as situations are good enough you'll make do! [url=http://www.copavi.com.br/Config/form.php?h=3208]Proviron Cycle Length[/url] Retaining in contact with customers through smooth notifications and standard e-mail can become quite dull for you and the audience. Take into account the alternatives offered by marketing with video! This short article will help you out with some standard guidelines to help you get started out. Next, it's under your control to rapidly conform to this very successful resource in promoting. [url=http://www.mobilephonespecialist.co.uk/mailtemplate/client.php?di=3445]Equipoise 10 Weeks[/url] If there's one thing you don't like about your home, don't just learn to deal with it! Do something! Several redesigning assignments can be carried out with little job and expense, and from now on that you've look at this post, you'll have the capacity to draw them away yourself. Choose what needs fixing, and obtain to function.Stellar Guidance For Constructing A Web site Although Keeping yourself Focused Entirely On Style [url=http://www.ins-software.com/less/biller.php?p=1197]Testosterone Enanthate Evolutionary[/url]
AnthonyLig 30 ธันวาคม 2561 16:53:50 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 85
Sir Elton John is my favourite UK singer of all time. I
EJAdvax 01 มกราคม 2562 01:45:11 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 86
ขอทราบขั้นตอนใน การ แก้ไขรายชื่อผู้ถือหุ้น และการเพิ่มกรรมการผู้มีอำนาจ และใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันคะ
ความคิดเห็นที่ 87
ขอสอบถามค่ะ คือต้องการเข่าไปเพิ่มชื่อผู้จัดทำบัญชีแต่จำ password ไม่ได้, ได้ใส่คำถามกันลืมไปแล้ว แต่ระบบก็แจ้งว่าไม่ถูกต้อง จึงไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ถ้าต้องการขอ password ใหม่ต้องทำอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 88
เข้าไปเพิ่มชื่อผู้จัดทำบัญชีค่ะ แต่จำ รหัส Password ไม่ได้ ต้องอย่างไรบ้างค่ะ
ความคิดเห็นที่ 89
อยากทราบขัันตอนการเปลี่ยนรอบบัญชีบริษัทโดยละเอียดค่ะ
ความคิดเห็นที่ 90
ขอสอบถามค่ะ ว่าทางเขตมีการเปลี่ยนแปลงแขวง ต้องทำเรื่องเปลี่ยนแปลงที่ไหมค่ะืแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
บุณฑริกา 06 มกราคม 2562 20:59:04 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 91
เข้าดูสปช.3ไม่ได้ต้องทำยังไงคะ
หนึ่งฤทัย 07 มกราคม 2562 11:12:01 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 92
เราจะตรวจสอบยังไงว่าเราจดทะเบียนการค้าหรือยัง
มีนา 08 มกราคม 2562 10:09:19 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 93
[url=http://www.yamashita.com.sg/class/kontakt.php?p=810]Masteron Benefits[/url] Be aware that the climate will effect your images. You might not realize it whenever you take the photo, but a darkish heavens will offer an incredibly gloomy atmosphere in your picture. Create your pictures consequently and allow the conditions encourage you for fascinating masterpieces. Also you can wait for various form of weather before you take images. [url=http://www.aazconsultoria.com.br/js/database.php?inc=978]Masteron Injection[/url] Calcium supplements is a superb dietary supplement to get if you're trying to improve your own hair to stop additional decrease. Calcium mineral is crucial in producing and strengthening bone, nails, and even the substance head of hair is made from, keratin. Be sure you're which includes some calcium supplements-abundant meals or perhaps a calcium supplements dietary supplement in your daily diet. [url=http://www.radiocaiari.com/dewplayer/list.php?cod=1103]Testosterone Enanthate And Cypionate Cycle[/url] There are several alternatives aside from attending a dealership to buy an automobile. For example, automobile brokers or buyers' agents are for sale to allow you to from the approach. This allows you to unwind and have them do the work, while it will cost you somewhat additional for the services. [url=http://www.shribalajipublicschool.com/login/client.php?fe=2270]Tren Hex 100 Dosage[/url]
Ralphcof 09 มกราคม 2562 01:42:19 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 94
Joe Bonamassa is a famous country singer, so don't miss the possibility to visit [url=http://joebonamassatour.com/]Joe Bonamassa California tour tickets [/url]
Cliffexinc 09 มกราคม 2562 03:23:12 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 95
สอบถามเรื่อง การทำหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ เรื่องการลดทุนบริษัทฯ 1.จำเป็นต้องบอกเจ้าหนี้ทุกราย ทราบหรือไม่ 2.ถ้าไม่จำเป็นต้องบอก เจ้าหนี้ทุกรายทราบ บริษัทฯจะต้องทำหนังสือบอกกล่าวให้เจ้าหนี้ประเภทไหนทราบบ้าง
ความคิดเห็นที่ 96
กรณีรายชื่อผู้ถือหุ้นมีหุ้นทั้งแบบชำระครบแล้ว และแบบชำระแล้วแค่25% ต้องกรอกข้อมูลในข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบไหนค่ะ
ความคิดเห็นที่ 97
สอบถามตรับ แจ้ง เปลี่ยน ที่อยู่ บริษัท ต้องทำอย่างไรครับ
ความคิดเห็นที่ 98
รบกวนสอบถามค่ะ พอดีจะแจ้งยกเลิกธุรกิจที่รับทำบัญชี แต่คลิกเลือกผิดไปแจ้งยกเลิกผู้ทำบัญชี พร้อมแนบสำเนาบัตรไปเรียบร้อย อย่างนี้ถือว่ายกเลิกการเป็นผู้ทำบัญชีไปเลยไหมค่ะ
ความคิดเห็นที่ 99
[url=http://www.casanovaituverava.com.br/imagens/backup.php?d=1064]Testosterone Enanthate 300mg[/url] Be sure to scrub carefully. Don't neglect the vagina. It would keep you smelling pleasant, sensation new, helping to stop yeast infections. Locations that frequently go unseen add the folds. They are susceptible to germs accumulation so be certain to clean them on a regular basis when showering or showering. [url=http://www.jamieharrisgeneralbuilders.co.uk/search/class.php?q=1683]Testosterone Propionate Cycle Dosage[/url] You will likely have to take out hair just before the operations request your operating specialist what way is finest. Generally, waxing is the best option, however you might be able to shave should you not have a lot of hair. Your operating specialist should certainly suggest the more effective strategy along with the greatest items. [url=http://www.vvsoft.ru/assets/confuse.php?he=3497]Winstrol Quemador[/url] Choose a excellent life coverage company. There are several self-sufficient firms that amount and position life insurance coverage companies. Look for your probable organizations scores in preferred testimonials of companies. If you fail to get your organization outlined you might want to reconsider acquiring life insurance from them. [url=http://www.elektrograb.ch/wp-content/test.php?c=2185]Oxandrolone 10mg Price[/url]
Jamesgeals 10 มกราคม 2562 09:10:13 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 100
ต้องการเปิดบัญชี บริษัท จะขอคัดสำเนา บอจ. 1 2 3 4 5 ได้ที่ไหนบ้างค่ะ หรือขอ ออนไลน์ได้หรือม่
ความคิดเห็นที่ 101
บริษัทสามารถกำหนดราหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิให้แตกต่างกันได้ไหมคะ
ความคิดเห็นที่ 102
ต้องการคัดเอกสาร งบการเงิน ปี 2558 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ
ความคิดเห็นที่ 103
จองชื่อนิติ เป็นอาทิตย์แล้ว รออนุมัติ นานมาก
Mr.Thirapong Khongsorot 16 มกราคม 2562 15:24:28 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 104
อยากสอบถามเกี่ยวกับชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท โฮลดิ้ง คอมพานี กับ บริษัทลูก ในการที่ครอบครัวมีพ่อแมีลูกทั้งหมด 5 คน ธุรกิจครอบครัวมีบริษัททั้งหมด 10 บริษัท ปัจจุบันในแต่ละบริษัท ก็จะมีชื่อพ่อ แม่ ลูก เป็นผู้ก่อตั้งสลับกันไปมา จึงมีแนวคิดว่าจะจด บริษัท โอลดิ้ง คอมพานี ขึ้นมา เพื่อเข้าไปถือหุ้นในกิจการ บริษัทลูกต่างๆ ทั้ง 10 บริษัทแทน คำถาม: 1.รายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัทโอลดิ้ง มีพ่อ แม่ ลูกอีก 3 คน แบ่งเท่ากัน คนละ 20% แล้วบริษัทลูก ทั้งหมดอีก 10 บริษัท ยังคงสามารถมีชื่อ ลูก หรือ พ่อ กับแม่ อยู่ได้อีกหรือไม่ แต่สัดส่วนลดลง เนื่องจาก โฮลดิ้งมาถือครองแทน 2.บริษัทโฮลดิ้ง ถือครองหุ้นบริษัทลูกหมดเลย 100% ได้หรือไม่ หากไม่ สามารถถือได้สูงสุดกี่ %
ความคิดเห็นที่ 105
Sir Elton John is my favourite musician of the world. Elton fans, let's unite at https://www.facebook.com/Elton-John-Tour-Tickets-Concerts-219000645159063/! Full list of Elton John Concerts in the USA and Canada!
GeorgeAdvax 17 มกราคม 2562 01:02:19 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 106
Showbox is a popular app for an Android device. It also works for Mac. [url=http://windows2002.tumblr.com/]http://windows2002.tumblr.com/[/url]
Moviexinc 17 มกราคม 2562 21:20:25 IP: 203.154.104.253 แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 107
จดทะเบียนบริษัทเเบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของคุณ สามารถทำในวันเสาร์ อาทิตย์เเละวันหยุดราชการได้ไหมครับ เเล้วถ้าทำในวันธรรมดาจำเป็นจะต้องทำในช่วงเวลา 8.30น. ถึง 16.30น ไหมครับ อีกปัญหาคือ เรื่อง username passwordครับ ผมได้ทำการลงทะเบียนเเละไปยืนยันตัวตนที่กรมเรียบร้อยเเล้ว activation ทางอีเมลล์ที่ทางคุณส่งมาให้เรียบร้อย (ให้กด activation เลยไม่ได้มี activation codeมา) เเล้วมาวันนี้ผมจะเข้าสู่ระบบเพื่อจดทะเบียน ระบบดันบอกว่ารหัสผ่านผมไม่ถูกต้อง เกิดอะไรขึ้นครับ ตอบคำถามโดยด่วนทีครับขอบคุณครับ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนรูป