คุยกับกรม / ทั่วไป

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
จดทะเบียนออนไลน์ไป แล้วจะขอเอกสาร หส. 2 ได้ที่ไหนคะ
วราภรณ์ 23 กรกฎาคม 2562 21:50:41
6 0
การจดทะเบียนพาณิชย์กับความเข้าใจของเจ้าหน้าที่แต่ละท้องที่
GuideWalter 19 กรกฎาคม 2562 10:04:42
12 20 Michaelsausa
23 กรกฎาคม 2562 17:15:50
ตัวอย่างใบหุ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
บุญชัย 18 กรกฎาคม 2562 16:13:09
16 0
แจ้งกรรมการเข้าใหม่ อายุต่ำกว่า 20ปี
FONsr 18 กรกฎาคม 2562 13:54:29
7 0
แจ้งชื่อกรรมการออกจากหนังสือรับรอง
pferd (thailand) co., ltd. 17 กรกฎาคม 2562 14:15:19
13 0
การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
พรพรรณ 16 กรกฎาคม 2562 15:10:35
24 3 พรพรรณ ทิพย์มณี
22 กรกฎาคม 2562 17:35:09
เช็คประวัติบริษัท paradise island co.,ltd.
Ziiwiiranchana 13 กรกฎาคม 2562 15:47:03
36 2 Y#กองข้อมูลธุรกิจ .
15 กรกฎาคม 2562 08:51:05
กรรมการต้องออก ตาม ม.1152
KS. 12 กรกฎาคม 2562 09:15:59
11 0
มีบริษัทอยู่แล้ว อยาดทำเกี่ยวกับฝึกอบรมเพิ่มด้วย
ของขวัญ 11 กรกฎาคม 2562 10:58:42
7 0
ไม่สามารถเข้าทำรายการในระบบได้
วันนา 11 กรกฎาคม 2562 08:08:00
13 1 สาวิตรี จันทร์เมือง
20 กรกฎาคม 2562 14:27:43
ULR ที่ใช้จดทะเบียนพานิชย์ผิด
Monticha 10 กรกฎาคม 2562 12:09:59
11 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
12 กรกฎาคม 2562 09:32:26
ใช้เอกสารตัวถ่ายมาบันทึกบัญชีมีความผิดทางการบัญชีหรือไม่
nongbow 10 กรกฎาคม 2562 09:18:09
2 0
รับจดทะเบียนบริษัท
Greenpro KSP 9 กรกฎาคม 2562 14:06:02
29 2 Greenpro KSP 02 210 0281
9 กรกฎาคม 2562 14:28:25
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามชื่อและนามสกุลซ้ำกับกรรมการบริษัทท่านอื่น
สุภาวดี 5 กรกฎาคม 2562 16:53:07
21 0
ขอฟื้นกิจการ
อนุสร 5 กรกฎาคม 2562 14:19:11
10 0
การจองชื่อบริษัทจำกัด
พิมพินันท์ 5 กรกฎาคม 2562 11:01:28
16 0
เปิดบริการบัญชีผ่านทางออนไลน์ (รายงานการประชุม) กรรมการท่านเดียว
อุทุมพร 2 กรกฎาคม 2562 14:38:33
14 0
URL ที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิคมีปัญหา
Surarak 2 กรกฎาคม 2562 00:53:40
22 2 Surarak
2 กรกฎาคม 2562 16:40:12
ลืม User name และ Password คะ
หมวย 1 กรกฎาคม 2562 14:40:35
8 0
เรื่องลักษณะตัวอักษรตรายาง
platapean 1 กรกฎาคม 2562 12:45:31
38 1 nokie
1 กรกฎาคม 2562 16:58:08