เว็บบอร์ด

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
มีร้านเพิ่มสาขา ต้องจดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มหรือไม่
Pok 25 มิถุนายน 2562 08:22:25
3 0
การยื่นคำขอจดทะเบียนแต่ไม่มีในระบบ
Tell 23 มิถุนายน 2562 16:16:49
7 0
การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ัyoothachai 21 มิถุนายน 2562 16:37:32
9 0
จดทะเบียนบริษัทฯ แต่ไม่ได้ประกอบกิจการ ไม่ได้ยื่นงบการเงิน จะมีผลอย่างไร
warapornmmx@gmail.com 21 มิถุนายน 2562 16:28:37
15 0
E filling กรอกวันที่ประชุมผิด
วรรณดี 21 มิถุนายน 2562 11:34:35
6 0
ต้องการนำชื่อออกจากหุ้นส่วน ทำอย่างไรครับ
ภูว 20 มิถุนายน 2562 22:21:32
14 0
ปิดกิจการ
ฐณัชญพร 20 มิถุนายน 2562 09:14:34
7 0
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
ขวัญณรินทร์ 18 มิถุนายน 2562 08:56:48
122 1 RannevDag
19 มิถุนายน 2562 05:17:53
อยากทราบว่าตัวเองไปมีชื่อเป็นกรรมการหรือถือหุ้นบริษัทใดหรือไม่ต้องทำอย่างไร?
ลัทธสิทธิ์ 17 มิถุนายน 2562 23:39:01
11 0
ชำระบัญชีจากการหุ้นส่วนถอนหุ้นบริษัทจำกัด
นภชนก 17 มิถุนายน 2562 22:58:32
13 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
แบบฟอร์มจดทะเบียน หจก.
พิภัตตา เอี่ยมเจริญ 18 มิถุนายน 2562 15:32:41
5 0
เรื่อง การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน
7 0
จะเปลี่ยนจากหุ้นบุริมสิทธิ์ เป็นหุ้นสามัญ ต้องทำอย่างไร
วริสรา 28 พฤษภาคม 2562 08:44:53
7 0
วิธีการแก้ไขให้แสดงเลขหมายใบหุ้นใน อบจ 5
วารุณี 28 เมษายน 2562 15:40:40
35 0
บอจ.5
ก้อย 17 เมษายน 2562 11:00:35
24 0
ชื่อจดทะเบียน
IXN 10 เมษายน 2562 23:37:10
50 2 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
18 เมษายน 2562 11:27:56
ต้องการเปลี่ยนอักษรที่คล้ายกันในการจองชื่อบริษัท
48 0
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ(เดิม)ได้
57 0
ขายของใน lazada ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไหม
76 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
4 มกราคม 2562 10:00:51
การบันทึกหุ้นส่วนกรณีผู้ถือหุ้นมีคนเดียว
วรินทร 12 ธันวาคม 2561 14:06:21
29 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
บจก.โดนพิทักทรัพย์ ต้องนำส่งงบการเงินไหมค่ะ
นวนฉวี 14 พฤษภาคม 2562 03:11:59
12 0
นำส่งบอจ.5 เลขบัตรฯผู้ถือหุ้นไม่แสดงในเอกสารบอจ.5
นลัทพร 2 พฤษภาคม 2562 09:07:46
51 0
การแก้ทศนิยมจากโปรแกรม dbd in excel
acc_bow 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:27:54
42 0
ที่ให้ระบุวันประชุมรับรองงบ
ranida 11 กุมภาพันธ์ 2562 21:47:30
55 0
จดบริษัทใหม่ ต้องเข้าไปสมัครขอรหัสใหม่หรือเปล่า
กุุสุมา 5 ตุลาคม 2561 11:06:53
255 1 ชฎารัตน์
14 มิถุนายน 2562 16:06:52
งบร้าง มีที่ดินติดค้ำประกัน ธนาคารขอคืนสู่สภาพแล้ว
255 0
ยืนงบการเงินล่าช้า ปี 2560
นุสรา 18 กันยายน 2561 11:04:36
265 0
ยีื่นงบการเงินแล้วแต่ข้อมูลยังไม่แสดงในคลังข้อมูลธุรกิจ
พงษ์พันธุ์ ทองอยู่ 23 สิงหาคม 2561 10:20:35
228 1 ศุภชัย
7 พฤษภาคม 2562 15:22:55
ละเมิดสิทธิชื่อผู้ทำบัญชี
ประภาพรรณ โรจนพัฒน์ 19 กรกฎาคม 2561 14:06:24
471 0
ส่งงบการเงินด้วยกระดาษแต่ไม่ส่ง E-filing
สัน 27 มิถุนายน 2561 15:16:05
425 0