เว็บบอร์ด

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือบริษัทจำกัด ต่างกันอย่างไร?
Pompam 13 ธันวาคม 2561 12:28:52
0 0
เข้าดูคลังข้อมูลธุรกิจไม่ได้
ศิริรัตน์ 11 ธันวาคม 2561 19:36:58
9 0
ต้องการทำสำนักงานให้เช่า แต่เจ้าของไม่สะดวกออกหนังสือยินยอมทุกครั้ง
ชิน 10 ธันวาคม 2561 14:33:38
4 0
เมื่อหุ้นส่วนที่มีหุ้นใหญ่สุดเสียชีวิต
Karn 10 ธันวาคม 2561 14:20:58
5 0
ต้องการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม
andynop 7 ธันวาคม 2561 21:41:22
6 0
สอบถามการเข้าอบรมเรื่อง การยื่นงบการเงินประจำปี 2561
10 0
หนังสือบริคณห์สนธิ
Thisda 4 ธันวาคม 2561 08:51:38
8 0
การชำระบัญชีและคืนทรัพย์สินที่นำมาลงทุน
Paphasorn 3 ธันวาคม 2561 08:04:07
26 2 maglaakash9848@gmail.com
4 ธันวาคม 2561 00:09:24
อยากทราบเกี่ยวกับการถือหุ้นกับคนต่างชาติ
Fadia 1 ธันวาคม 2561 19:07:52
17 0
เปิดไฟล์ไม่ได้
เจริญ อาทิตยา 28 พฤศจิกายน 2561 06:14:21
7 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
การบันทึกหุ้นส่วนกรณีผู้ถือหุ้นมีคนเดียว
วรินทร 12 ธันวาคม 2561 14:06:21
1 0
ลืมอีเมลล์ตอนสมัครใช้งานจดทะเบียนบริษัทค่ะ
บุษญาพร 5 ตุลาคม 2561 15:25:06
182 0
ระยะเวลาการตรวจสอบการจดทะเบียนผ่าน e-registration ใช้เวลานานเท่าไหร่
กรณ์ 3 ตุลาคม 2561 16:34:15
165 0
การจดทะเบียน
อัญชลี 1 ตุลาคม 2561 14:41:48
308 2 กฤติยา อินทรเดช
19 พฤศจิกายน 2561 20:15:49
เมื่อได้ใบจองชื่อบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว
เมตตา 28 กันยายน 2561 17:17:35
189 0
เป็นคนจองชื่อให้แต่เบอร์โทรถูกใส่ในเ้บอร์ติดต่อบริษัท
ทำดีไม่ได้ดี 26 กันยายน 2561 16:24:31
166 0
การจด vat
PeePo 26 กันยายน 2561 14:07:29
165 0
ขอรหัส Activate Code
นายรัฐกรณ์ ศิริบุตร 26 กันยายน 2561 10:46:59
168 0
การลงหุ้นในบริษัทจำกัดด้วยทรัพย์สิน
นริศ 26 กันยายน 2561 09:56:47
156 0
ไม่ทราบผ่านหลังจากไปยืนยันตัวบุคคลมาที่สำนักงานพานิชย์
ไปรยา 23 กันยายน 2561 02:57:20
145 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
จดบริษัทใหม่ ต้องเข้าไปสมัครขอรหัสใหม่หรือเปล่า
กุุสุมา 5 ตุลาคม 2561 11:06:53
182 0
งบร้าง มีที่ดินติดค้ำประกัน ธนาคารขอคืนสู่สภาพแล้ว
188 0
ยืนงบการเงินล่าช้า ปี 2560
นุสรา 18 กันยายน 2561 11:04:36
175 0
ยีื่นงบการเงินแล้วแต่ข้อมูลยังไม่แสดงในคลังข้อมูลธุรกิจ
พงษ์พันธุ์ ทองอยู่ 23 สิงหาคม 2561 10:20:35
137 0
ละเมิดสิทธิชื่อผู้ทำบัญชี
ประภาพรรณ โรจนพัฒน์ 19 กรกฎาคม 2561 14:06:24
353 0
ส่งงบการเงินด้วยกระดาษแต่ไม่ส่ง E-filing
สัน 27 มิถุนายน 2561 15:16:05
328 0
ส่งงบการเงินผ่าน e-filing งบปี 2560
พรทิพย์ 25 มิถุนายน 2561 12:43:20
335 0
ส่งงบการเงิน ปี 2560 ทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้
สุจินตนา หวังไพบูลย์ 21 มิถุนายน 2561 14:16:02
601 0
error แบบนี้แก้ไขยังไงครับ
kobnaikala@gmail.com 4 มิถุนายน 2561 14:04:28
303 0
เข้าระบบนำส่งงบการเงินไม่ได้หลายวันแล้ว
ธีระเดช 5 มิถุนายน 2561 12:59:21
270 0