กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
   
วิธีการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-filing (27/05/2559)
x
คู่มือการตั้งค่าก่อนการติดตั้ง DBD XBRL Excel ในการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) (27/05/2559)
x
โปรดระมัดระวังการถูกหลอกลวง ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีมิจฉาชีพได้กระทำการหลอกลวงนักลงทุนหรือนักธุรกิจ (24/05/2559)
x
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๕๙ (18/05/2559)
x
ขั้นตอนการนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2559 ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2559 (25 พ.ค. – 31 พ.ค. 2559) เฉพาะการนำส่งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับงบการเงิน ขอให้กรอกแบบรายชื่อนิติบุคคลเพิ่มเติม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (12/05/2559)
x
ขอเชิญตอบ "แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2559 " มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) (28/04/2559)
x
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (27/04/2559)
x
     
   
     
     
   
    ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด    
   
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล
 
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
สำนักต่างๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558