กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวังพร้อม Up date ภาษีปี 2562" วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม "ต้นไม้มีมูลค่า ประเมินราคาอย่างไร" ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "รอบรู้เรื่องการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับทุกกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "ซอฟต์แวร์/Application ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจสาหรับ SMEs ภายใต้โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) " วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 62 คลิก!!!
x
อ่านทั้งหมด     
เรียนรู้กับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
แอนนิเมชันการนำกิจการมาเป็นหลักประกัน
x
ผลงานเผยแพร่ เรื่อง ประเทศไทยกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
x
อินโฟกราฟฟิกส์กฎหมายหลักประกัน ชุดที่ 2
x
แผ่นประชาสัมพันธ์กฎหมายหลักประกัน ชุดที่ 2
x
แผ่นประชาสัมพันธ์กฎหมายหลักประกัน ชุดที่ 1
x
อินโฟกราฟฟิกส์กฎหมายหลักประกัน ชุดที่ 1
x
อัตราค่าธรรมเนียม
x
แอนนิเมชันสาระสำคัญของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ รุ่น 3
x
แอนนิเมชันสาระสำคัญของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ รุ่น 2
x
แอนนิเมชันสาระสำคัญของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ รุ่น 1
x
     
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงเรื่องกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561
x
กฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
x
กฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. 2559
x
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
x
     
ผู้บังคับหลักประกัน
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
x
อินโฟกราฟฟิกส์ผู้บังคับหลักประกัน
x
แผ่นประชาสัมพันธ์ผู้บังคับหลักประกัน
x
     
คำถามที่พบบ่อย
     
สื่อเรียนรู้
เอกสารประกอบการสัมมนา ปลูก"ไม้ยืนต้น"เพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ หัวข้อ ปลดล็อค ไม้ยืนต้น ตัดได้ไม่ผิด กม. (วันที่ 13 ก.พ. 62 โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี)
x
เอกสารประกอบการสัมมนา ปลูก"ไม้ยืนต้น"เพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ หัวข้อ ประโยชน์ที่ได้จากการปลูกไม้เศรษฐกิจ (วันที่ 13 ก.พ. 62 โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี)
x
เอกสารประกอบการสัมมนา ปลูก"ไม้ยืนต้น"เพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ หัวข้อ แลกเปลี่ยนมุมมองการปลูกไม้ยืนต้น (วันที่ 13 ก.พ. 62 โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี)
x
เอกสารประกอบการสัมมนา ปลูก"ไม้ยืนต้น"เพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ หัวข้อ การขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่า (วันที่ 13 ก.พ. 62 โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี)
x
คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน)
x
คู่มือการให้บริการตรวจดูรายการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
x
เอกสารประกอบการบรรยาย "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ"
x
เอกสารประกอบการบรรยาย "ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ"
x
     
การอบรม/สัมมนา
x
     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
x
     
ระบบแจ้งข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
x
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าsecured
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th