บริการออนไลน์

บริการข้อมูล

คลังความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประกาศ

 1. กฎกระทรวง กำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 2. การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจาปี 2561

ข่าวกรม (Press Release)


 1. พาณิชย์ เกาะติดกระแสเทรนด์โลก "บริโภคสินค้าปลอดสารเคมี" นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station
 2. กรมพัฒน์ เตรียมถอน 'นิติบุคคลล่องหน' ขาดส่งงบการเงินต่อเนื่องเกิน 3 ปี
 3. พาณิชย์' จัดงาน "OTOP Select 2019" แสดงและจำหน่ายของดี 4 ภาค

infographic

ภาพกิจกรรม


อบรม/สัมมนา

 1. ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องทิพวรรณ ชั้นแอล โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบี *รายละเอียดโปรดคลิก*
 2. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ" ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
 3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ" เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

จัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล (Thai Franchise Towards Global) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-๑๕๘๐ นนทบุรี