บริการออนไลน์

บริการข้อมูล

คลังความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประกาศ

 1. คำชี้แจง การขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
 2. หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ของร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 3. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ข่าวกรม (Press Release)


 1. กรมพัฒน์ฯ ให้ความรู้เชิงลึกพร้อมรุกไปข้างหน้าแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อย ...เตรียมรับมือลูกค้าทุกรูปแบบ
 2. พาณิชย์ "หนุน" นำธุรกิจแฟรนไชส์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เร่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วประเทศ
 3. กรมพัฒน์ฯ ลุยต่อ...หลังครม.ไฟเขียวเชื่อมฐานข้อมูลใบหน้าบุคคลผ่านออนไลน์

infographic

ภาพกิจกรรม


อบรม/สัมมนา

 1. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 25-วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเชียงแสน โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
 2. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ข้อพึงระวังและประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการนำส่ง DBD-e-Filing เวอร์ชั่นใหม่" ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
 3. สัมมนาปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก และยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๔๘ นบ
 2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ
 3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อละ ๕๐ (นอมินี) ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒