กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> ประกาศ
ประกาศ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง "ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน" วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม “บัญชี...ชี้ช่องรวย” ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 6/2561” ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตร "ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 5/2561" ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ของร่างพระราชบัญญัติการจัดบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. ....
สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่างพระราชบัญญัติการจัดบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. ....
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "SMEs Networking Via Application" ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โีรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี (คลิกอ่านรายละเอียด)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง "ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน" ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
"แจ้งเปลี่ยนวัน !!!" กิจกรรมสัมมนาสร้างอาชีพด้วยแฟรนไซส์ จากวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เป็น วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ประจำปี
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน ประจำปี
รับสมัครเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม สุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (สามารถขอรับรองชั่วโมง CPD ได้)
มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย 19 จังหวัด ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความเห็นชอบ
สมัครเป็น “ร้านธงฟ้าประชารัฐ” ตามโครงการประชารัฐสวัสดิการ
รับสมัครเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ภาคใต้ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “บัญชี...ชี้ช่องรวย” ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
จองจดทะเบียนนิติบุคคลผ่าน แอพพลิเคชั่น QUEQ ได้แล้ว เริ่มวันที่ 1 พ.ย. 2560 เป็นต้นไปสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ณ ส่วนทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเ เขต 1-6 "
ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (สพข.5) จะย้ายที่ทำการไปยังที่ทำการแห่งใหม่ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ อาคารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ โซน A ชั้น 2 เลขที่ 735-735/1-8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250 หมายเลขโทรศัพท์ 02547444
ขั้นตอนการจองจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลผ่าน QueQ Application
ระเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th