กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บัทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน" ครั้งที่ 5 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค จ.สกลนคร
x
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" (หลักสตร 2 วัน) ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี *ฟรีค่าใช้จ่าย" รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะตันกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" (หลักสูตร 2 วัน) ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี *ฟรีไม่มีคาใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
แนวทางการขยายขอบเขตของธุรกิจที่เปิดให้ชาวต่างชาติ (15 มิ.ย. 2561)
สถิติจดทะเบียนนิติบุคคล (15 มิ.ย. 2561)
100 แบรนด์ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ (14 มิ.ย. 2561)
ผลงานกระทรวงพาณิชย์รอบ 6 เดือน (14 มิ.ย. 2561)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Networking Via Application (13 มิ.ย. 2561)
คณะผู้แทนจาก The Embassy of the Hellenic Republic เข้าพบและหารือ (12 มิ.ย. 2561)
เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ย (11 มิ.ย. 2561)
มอบวุฒิบัตร Franchise B2B รุ่นที่ 20 (11 มิ.ย. 2561)
พระราชทานพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ (10 มิ.ย. 2561)
เพิ่มช่องทางการตลาดให้สินค้าชุมชน (8 มิ.ย. 2561)
วันกิติยากร (8 มิ.ย. 2561)
ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (7 มิ.ย. 2561)
ส่งเสริมให้บุคลากรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ (7 มิ.ย. 2561)
100 แบรนด์แฟรนไชส์สร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อย (6 มิ.ย. 2561)
Trade Logistic (6 มิ.ย. 2561)
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตฯ (6 มิ.ย. 2561)
MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย (6 มิ.ย. 2561)
KM : เงินบำเหน็จตกทอดคืออะไร (5 มิ.ย. 2561)
สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ รุ่นที่ 21 (4 มิ.ย. 2561)
KM : เงินบำเหน็จตกทอดคืออะไร (30 พ.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th