กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บัทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน" ครั้งที่ 5 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค จ.สกลนคร
x
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" (หลักสตร 2 วัน) ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี *ฟรีค่าใช้จ่าย" รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะตันกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" (หลักสูตร 2 วัน) ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี *ฟรีไม่มีคาใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> อบรมและสัมนา
อบรมและสัมนา
ขอเชิญผู้บัทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน" ครั้งที่ 5 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค จ.สกลนคร (6 ก.ค. 2561)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" (หลักสตร 2 วัน) ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี *ฟรีค่าใช้จ่าย" รายละเอียดโปรดคลิก (30 มิ.ย. 2561)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะตันกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" (หลักสูตร 2 วัน) ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี *ฟรีไม่มีคาใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก (30 มิ.ย. 2561)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* (30 มิ.ย. 2561)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* (29 มิ.ย. 2561)
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง " ทำความเข้าใจ TFRS เพื่อประโยชน์การวิเคราะห์หลักทรัพย์ : ศึกษาจากข้อมูลเผยแพร่ใน www.settrade.com" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ" วันที่ 18 มิ.ย. 61 และ 4 ก.ค. 61 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนา เรื่อง Update ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2561" ในวันพุทธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ ห้องฟินิกซ์ 1-6 อาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า (สุราษฎร์ธานี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ "บัญชี...ชี้ช่องรวย" วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก (7 มิ.ย. 2561)
ด่วน!! รับสมัครร้านอาหารเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2561 (5 มิ.ย. 2561)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญร่วมงาน “Biz Space Startup Solution for SME” กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SME ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ Glowfish Sathorn อาคารสาธรธานี 2 กรุงเทพฯฟรี !!! ไม่มีค่าใช่จ่าย (รับจำนวนจำกัด) (4 มิ.ย. 2561)
ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมโครงการต่อยอดองค์ความรู้ SME สู่ Smart Enterprises ผ่านสื่อออนไลน์ www.dbdacademy.com เปิดรับสมัคร 30 พ.ค.61-31 ก.ค.61 เปิดเรียน 30 พ.ค.61 ปิดเรียน 15 ต.ค.61(นับชั่วโมง CPD ได้) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (31 พ.ค. 2561)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมให้ความรู้แก่ผู้รับหลักประกัน หัวข้อ “การบังคับหลักประกัน” วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (25 พ.ค. 2561)
ขอเชิญเข้าอบรม "ร้านอาหารมืออาชีพ" วันที่ 8 มิ.ย. 61 จ.ตาก (24 พ.ค. 2561)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญกิจกรรม““e-Commerce Big Bang : วิถีการค้าไทย...สู่วิถีออนไลน์” วันที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี (9 พ.ค. 2561)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใข้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย" รายละเอียดโปรดคลิก (2 พ.ค. 2561)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใข้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย" รายละเอียดโปรดคลิก (2 พ.ค. 2561)
ขอเชิญเข้าอบรมสร้างอาชีพกับหลักสูตร "แม่บ้านมืออาชีพ" (2 วัน) (20 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การสร้าง Content ให้ลูกค้าเห็นแล้วจดจำ" วันที่ 16-17 พ.ค.61 (19 เม.ย. 2561)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th