กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
เชิญเข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ “หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และศึกษาประเด็นที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐาน” วันศุกร์ที่ 2 มี.ค.61 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี รายละเอียดคลิก!!
x
ขอเชิญท่านผู้ประกอบธุรกิจเข้ารับการอบรม เรื่อง“ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
x
ขอเชิญท่านผู้ประกอบธุรกิจเข้ารับการอบรม เรื่อง“ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องจุลมณี 1 โรงแรม เคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนา เรื่อง "เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวัง" ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> อบรมและสัมนา
อบรมและสัมนา
เชิญเข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ “หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และศึกษาประเด็นที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐาน” วันศุกร์ที่ 2 มี.ค.61 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี รายละเอียดคลิก!! (22 ก.พ. 2561)
ขอเชิญท่านผู้ประกอบธุรกิจเข้ารับการอบรม เรื่อง“ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต (21 ก.พ. 2561)
ขอเชิญท่านผู้ประกอบธุรกิจเข้ารับการอบรม เรื่อง“ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องจุลมณี 1 โรงแรม เคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี (21 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนา เรื่อง "เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวัง" ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (20 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน "สัมมนา SMEs ไทยเข้าถึงแหล่งทุน ด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง (19 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อการอบรม Workshop "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 5 (7-8 มี.ค.61) (17 ก.พ. 2561)
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา “SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งทุน ด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องนครา บอลรูม 1 โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง (13 ก.พ. 2561)
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม” รุ่นที่ 6 ในวันที่ 21-22, 28-29 มีนาคม 2561 (4 วัน)เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) รัชดา (รายละเอียดโปรดคล (12 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 3902 ครั้ง
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน" ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 (7 ก.พ. 2561)
ขอเชิญสมัครหลักสูตร “ยกระดับธุรกิจ e-Commerce เปิดประตูสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดเชียงราย (31 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อการอบรม Workshop "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 4 (14-15 ก.พ. 61) (31 ม.ค. 2561)
รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการอบรมหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย" วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (30 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “Content writer นักปั้นเนื้อหาเพื่อเพิ่มยอดขายใน Line@ และ Facebook” (23 ก.พ. 61) (25 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อการอบรม Workshop "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 3 (7-8 ก.พ. 61) (22 ม.ค. 2561)
อบรม "เรื่อง ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย" ณ จังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (22 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อการอบรม Workshop "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 2 (23-24 ม.ค. 61) (11 ม.ค. 2561)
อบรมเรื่อง “การมีธรรมาภิบาลกับการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ” (5 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นายทะเบียนระดับต้น" รุ่นที่ 1/2561 (4 ธ.ค. 2560)
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา “Content writer นักปั้นเนื้อหาเพื่อเพิ่มยอดขายใน Line@ และ Facebook” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด คลิกก!!!! (15 พ.ย. 2560)
สมัครอบรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และการประเมินมูลค่ากิจการ !! (13 พ.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th