กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ SME เข้าร่วมการสัมมนา "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือก SME ไทย" ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา "อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
x
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการบูรณาการจัดฝึกอบรม หลักสูตร "นายทะเบียนระดับต้น" รุ่นที่ 3/2560
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนา"วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทที่เหนือกว่าการเป็นผู้ให้” (A Social Enterprise beyond Social Giver)" ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ คลิกดูรายละเอียด!!!
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> อบรมและสัมนา
อบรมและสัมนา
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ SME เข้าร่วมการสัมมนา "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือก SME ไทย" ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (22 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา "อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (22 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการบูรณาการจัดฝึกอบรม หลักสูตร "นายทะเบียนระดับต้น" รุ่นที่ 3/2560 (21 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนา"วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทที่เหนือกว่าการเป็นผู้ให้” (A Social Enterprise beyond Social Giver)" ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ คลิกดูรายละเอียด!!! (21 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ วันจันทร์ที่่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat จังหวัดนครราชสีมา (18 ส.ค. 2560)
ขอเชิญร่วมสัมมนา "วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทที่เหนือกว่าการเป็นผู้ให้” (A Social Enterprise beyond Social Giver)" ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ ฟรี!!! รายละเอียดโปรดคลิก (15 ส.ค. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพสำนักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ" ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ * ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย * รายละเอียดโปรดคลิก (8 ส.ค. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพสำนักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ" ในวันที่ 4-6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี * ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย * รายละเอียดโปรดคลิก (8 ส.ค. 2560)
ขอเชิญผู้ประกอบการ LSPs เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "LSPs Networking Thailand 4.0" (คลิกอ่านรายละเอียด) (7 ส.ค. 2560)
ขอเชิญร่วมงาน Smart Enterprise 4.0 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME และ Startup สู่ธุรกิจยุคใหม่ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น.ณ Multifunction Hall ชั้น 10 ศูนย์ C asean(ซีอาเซียน) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (2 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เจาะลึก ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม" วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (2 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพ e-Commercer ด้วยเทคนิคด้านการตลาดออนไลน์" รุ่นที่ 4 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี (1 ส.ค. 2560)
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ สมัครเข้าร่วมเดินทางศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า R6 (ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม) คลิกอ่านรายละเอียด (26 ก.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้ประกอบการ e-Commerce รายใหม่ รุ่นที่ 4 วันที่ 21-24 ส.ค.60 (25 ก.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนา หัวข้อ "4.0 พลิกธุรกิจ...สู่โลกออนไลน์" 17 ส.ค. 60 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี (24 ก.ค. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นวัตกรรมสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่” รุ่นที่ 10 ในวันที่ 23-24 , 30-31 สิงหาคม 2560 (4 วัน) เวลา 9.00 – 16.00 น. (รายละเอียดโปรดคลิก) (24 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 8727 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “โอกาสทางการตลาดบน e-Commerce ในตลาดจีน” วันที่ 2 ส.ค. 60 (21 ก.ค. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "BE YOUR OWN BOSS" ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ "ส่วนภูมิภาค" (คลิกอ่านรายละเอียด) (17 ก.ค. 2560)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "เปิดโลกการค้าออนไลน์ สร้างเว็บไซต์ให้โดดเด่น" วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมจังหวัดนครราชสีมา (12 ก.ค. 2560)
ขอเชิญร่วมงาน Smart Enterprise 4.0 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME และ Startup สู่ธุรกิจยุคใหม่ ครั้งที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น.ณ Multifunction Hall ชั้น 10 ศูนย์ C asean(ซีอาเซียน) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (7 ก.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th