กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 ก.ย. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (21 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างกิจกรรมจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Franchise B2B ปีงบประมาณ 2561 (21 ก.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจ แฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และชุดไมโครโฟนไร้สาย (19 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Franchise B2B ปีงบประมาณ 2561 (19 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กม-๒๖๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด ยี่ห้อโอลิมเปีย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2561)
ราคากลางประกวดราคาจ้างกิจกรรมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 (18 ก.ย. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานพัฒนาธรุกิจการค้า เขต 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 (17 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 (17 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ย. 2561)
ใบสั่งจ้าง ซ่อมกล้องวงจรปิด cctv ชั้น ๒ (14 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรม เปิดโลกกระทรวงพาณิชย์ สร้างพันธมิตรนักธุรกิจรุ่นใหม่เชิงนวัตกรรม MOC Open House to New Innovative Entrepreneur Partnership ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ปีงบประมาณ 2561 (14 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ Pantum รุ่น P3500DN จำนวน 90 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2561)
บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 (14 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 และ 3 รวม 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 (14 ก.ย. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th