กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (20 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก รีดผ้าปูโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๑๖๕ ผืน (20 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อล้อรถเข็น จำนวน ๔ ล้อ (19 เม.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เข้าสู่ช่องทางออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (18 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศสำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต พังงา และสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ (17 เม.ย. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 6,000,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club (ระดับประเทศ) ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club (10 เม.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 เม.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) เพิ่มเติม (10 เม.ย. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างกิจกรรมยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) เพิ่มเติม (10 เม.ย. 2561)
ราคากลางจ้างกิจกรรมส่งเสริมร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เข้าสู่ช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) ปีงบประมาณ 2561 (5 เม.ย. 2561)
ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เข้าสู่ช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 เม.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 (5 เม.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวุฒิบัตรพร้อมปก กิจกรรมสร้างอาชีพ (ส่วนกลาง) จำนวน ๕๒๕ ชุด (4 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดำเนินการออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ สู่การเป็น Smart Enterprises ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (3 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B๒B) รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๑ (3 เม.ย. 2561)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 (2 เม.ย. 2561)
สัญญาจ้างกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร (30 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ (30 มี.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th