กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนากฎหมายหลักประกันกับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต จ.ภูเก็ต วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 นี้!!!
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "เรื่องน่ารู้เมื่อเปลี่ยนชุดมาตรฐานจาก TFRS For NPAEs เป็น TFRSs และเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน" ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ " วันที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 13.00 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาท (ตึกริมน้ำ) กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "รอบรู้การบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับทุกกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 30 โครงการ (20 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กย-3267 จำนวน 1 ลูก (17 ส.ค. 2561)
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง (16 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดนิทรรศการสืบสานปณิธานแม่หลวงของปวงไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2561 (14 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่โกดังสำหรับเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 (14 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดธุรกิจชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ส.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดธุรกิจชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ (10 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานพัฒนาธรุกิจการค้า เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ส.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๖๖ อัน (9 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือเปิดร้านค้าออนไลน์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรอง DBD Registered และ DBD Verified (9 ส.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกาตลาดผลิตภัณฑ์สับปะรด (9 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด cctv สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 3 รัชดาภิเษก (8 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงาน อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (8 ส.ค. 2561)
ใบสั่งจ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน ครั้งที่ ๖ (8 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์วุฒิบัตรและปกวุฒิบัตรกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Networking Via Application (8 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการสืบสานปณิธานแม่หลวงของปวงไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2561 (8 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 รายการ (8 ส.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th