กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญ ผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมสัมมนา "เทคนิคการทำตลาดด้วย Storytelling บนสื่อสังคมออนไลน์" ในวันที่ 22,29 พ.ย.และ 7,13, 20 ธ.ค.60 ณ จังหวัดน่าน ตรัง นครพนม สมุทรสงครามและนนทบุรี
x
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ สมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม” ในวันที่ 8-9 , 15-16 พฤศจิกายน 2560 (4 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพ
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม "บัญชี...ชี้ช่องรวย" ส่วนกลาง ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สู่ร้านค้าออนไลน์ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) (17 ต.ค. 2560)
ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 และ 3 รวม 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะเวลา 10 เดือน) (16 ต.ค. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒธานุกิจการค้า เขต 1-6 รวม 6 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะเวลา 10 เดือน) (16 ต.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๒ และ ๓ รวม ๒ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะเวลา ๑๐ เดือน) (16 ต.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๑-๖ รวม ๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะเวลา ๑๐ เดือน) (16 ต.ค. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ รวม ๕๔ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะเวลารวม ๑๐ เดือน) (11 ต.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ รวม ๕๔ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะเวลา ๑๐ เดือน) (11 ต.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560 (9 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 และ 3 (ระยะเวลา 2 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๑-๖ รวม ๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะเวลา ๒ เดือน) (29 ก.ย. 2560)
ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 และ 3 รวม 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะเวลา 2 เดือน) (28 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยวิธีคัดเลือก (28 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561 (28 ก.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒธานุกิจการค้า เขต 1-6 รวม 6 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะเวลา 2 เดือน) (27 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 (27 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 (27 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (27 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นโกดังสำหรับเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (26 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดำเนินการจัดทำร้านต้นแบบยกระดับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP Select ในแหล่งท่องเที่ยว (26 ก.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 4 (22 ก.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th