กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
เชิญเข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ “หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และศึกษาประเด็นที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐาน” วันศุกร์ที่ 2 มี.ค.61 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี รายละเอียดคลิก!!
x
ขอเชิญท่านผู้ประกอบธุรกิจเข้ารับการอบรม เรื่อง“ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
x
ขอเชิญท่านผู้ประกอบธุรกิจเข้ารับการอบรม เรื่อง“ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องจุลมณี 1 โรงแรม เคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนา เรื่อง "เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวัง" ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง ของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (21 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ จำนวน ๑ เครื่อง (21 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายรางและเพิ่มจุดไฟฟ้า จุดรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Lan) และจุดรับสัญญาณโทรศัพท์ (20 ก.พ. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (20 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศสำหรับจัดสัมมนา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (20 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ SME และ Startup เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ (SMART Startup ภูมิภาค 2018) โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (19 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการ สัมมนา SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งทุน ด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ จังหวัดตรัง (19 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เซฟนิรภัย จำนวน ๖ ตู้ (19 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand Online Mega Sale 2018 ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสทางการค้าด้วย e-Commerce (19 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศใช้ในการลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ ๕๐ (นอมินี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (16 ก.พ. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ยกระดับธุรกิจ e-Commerce เปิดประตูสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาสถานที่เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Networking Via Application ณ จังหวัดสงขลา (13 ก.พ. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างย้ายรางและเพิ่มจุดไฟฟ้า จุดรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Lan) และจุดรับสัญญาณโทรศัพท์ (13 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๗๗ อัน (12 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศสำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (12 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเมทัลลิค สำหรับพิมพ์หนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จำนวน ๗๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร บัญชี...ชี้ช่องรวย ส่วนกลาง ครั้งที่ ๔ (9 ก.พ. 2561)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (9 ก.พ. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th