กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการ"ยกระดับสำนักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องลำตะคอง 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา *ยังคงรับสมัครต่อเนื่อง* (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี *รายละเอียดโปรดคลิก*
x
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการยกระดับสำนักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ" (หลักสูตร 2 วัน) ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> Ease of Doing Business
Ease of Doing Business

MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING FEES, REDUCTION IN FEES AND FEE EXEMPTIONS FOR REGISTRATION, DOCUMENT INSPECTION, CERTIFIED COPIES OF DOCUMENTS AND OTHER FEES IN RELATION TO PARTNERSHIPS AND LIMITED COMPANIES,B.E. 2561 (2018) (11 พ.ค. 2561)
Infographic: Anticipation on Starting a Business 2018-2019 (9 พ.ค. 2561)
Infographic: Starting a Business 2017-2018 (9 พ.ค. 2561)
Infographic: Reforms for Ease of Doing Business (9 พ.ค. 2561)
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (4 พ.ค. 2561)
Infographic: ลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท (30 เม.ย. 2561)
Infographic: New rates of Registration Fees 2018 (30 เม.ย. 2561)
สรุปการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจตามรายงานDoing Business 2018 ในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (26 เม.ย. 2561)
การคาดการการเริ่มต้นธุรกิจ ปี 2018-2019 (26 เม.ย. 2561)
การพัฒนาของกรมเพื่อยกอันดับตัวชี้วัดด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (26 เม.ย. 2561)
การเริ่มต้นธุรกิจ ปี 2017-2018 (26 เม.ย. 2561)
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดพ.ศ. 2561 (26 เม.ย. 2561)

หน้า : [1]
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th