กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
รายงานประจำปี การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจและการประกอบธุรกิจในฐานะคนต่างชาติของอาเซียน
หนังสือข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจและการประกอบธุรกิจในฐานะคนต่างชาติของอาเซียน
สถิติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
กฎหมายและกฎระเบียบ
การขอประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
การปฏิบัติภายหลังได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
การขอเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ
ข้อมูล/ข่าวสารทั่วไป
คำถามที่พบบ่อย
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

หน้า : [1]
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th